GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Tammelan, Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan ikäkirjat

Georg Luther

Tammelan mikrofilmatuista kirkonkirjoista löytyy filmeihin tehtyjen merkintöjen ja Valtionarkiston luettelon mukaan kuusi lastenkirjaa. Niiden tarkastelu osoittaa kuitenkin, että vain yksi niistä on lastenkirja. Sen arkistotunnus on A I 13 ja se kattaa Tammelan kantaseurakunnan sekä koskee luettelon mukaan vuosia 1812-17. Alkuvuosi on oikea, mutta kirjaan on merkitty tietoja aina 1840-luvun alkupuolelle saakka.

Muut mikrofilmeihin ja luetteloon "lastenkirjoiksi" merkityt Tammelan kirkonkirjat ovatkin ikäkirjoja. Niissä on lueteltu kaikkien seurakuntalaisten nimet ja syntymäajat sekä kuolleiden kohdalla myös kuolinajat, mutta yleensä ei muita tietoja. Ikäkirjoissa on tietoja paitsi Tammelan kantaseurakunnan myös Jokioisten ja Humppilan sekä Perttulan eli Ypäjän asukkaista. Kirjojen luonne ilmenee vuosien 1817-40 ikäkirjan otsikosta: "Samtelige Tammela Pastorats Församlingars Folkmängd".

Aikaisin tällainen kirja on 1770-luvulta. Alkulehdellä on vain vuosiluku 1775 ja kirjan arkistotunnus on A I 5 b. Kirja kattaa Perttulan (= Ypäjän), Jokioisten ja Humppilan, mutta ei Tammelan kantaseurakuntaa. Seuraavat kirjat kattavat kaikki neljä aluetta ja ne koskevat vuosia 1780-96 (tunnus A I 7 b), 1796-1817 (A I 9 b) sekä 1817-40 (B I 40). Tammelan viimeinen mikrofilmattu ikäkirja (A I 8) näyttää alkavan 1840 ja siihen on viety tietoja ainakin 1850-luvun alkuvuosiin saakka. Se kattaa Tammelan kantaseurakunnan ja Humppilan, mutta ei Jokioista eikä Perttulaa.

Nämä ikäkirjat ansaitsevat sukututkijoiden huomiota etenkin Humppilan osalta, koska muita kirkonkirjoja sieltä on säilynyt vasta vuodesta 1825. Tätä aikaisemmat Tammelan ikäkirjat korvaavat varsin hyvin palossa v. 1824 tuhoutuneet Humppilan kirkonkirjat. Ypäjän (Perttulan) osalta Tammelan ikäkirjat korvaavat vastaavasti vuosien 1820-32 puuttuvat rippikirjat. Vuosia 1812-19 koskeva Ypäjän "rippikirja" muistuttaa sekin enemmän ikäkirjaa, koska siinä ei ole kinkeri- eikä rippimerkintöjä.

Mainittakoon tässä yhteydessä vielä, että Jokioisten v. 1816 alkava "rippikirja" myös on saanut väärän otsikon. Se on itse asiassa lastenkirja.

Muiden seurakuntien ikäkirjojen luettelo julkaistiin Genoksessa 1981, s. 68-69. Toivomme, että tarkkasilmäiset tutkijat löytäessään korjattavaa kirkonkirjojen luetteloihin saattaisivat havaintonsa muidenkin tietoon Genoksen kautta. Herätteen edellä selostettujen tietojen selvittämiseen sain fil. maist. Inga Laureen maininnasta, että Tammelan lastenkirjoista löytyi tietoja Humppilassa 1700-luvulla asuneesta Johan Rangeliuksen perheestä (ks. s. 2-3 edellä).


Genos 55(1984), s. 29-30

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1984 hakemisto | Vuosikertahakemisto