GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Rättelse

Ur recensionen av James Cavallies bok De höga officerarna i Genos 1983, s. 177, bortföll ett par viktiga ord. På femte raden bör stå att boken behandlar alla som vid nämnda tidpunkter tjänade i överstes resp. amiralitetsmajors - schoutbynachts eller högre grad.


Genos 55(1984), s. 32

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1984 års register | Årgångsregister