GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Lemiläisiä sukutauluja

Jukka Mikkola

Lemin pappilan palossa v. 1918 tuhoutuivat vuotta 1910 vanhemmat rippi- ja lastenkirjat. Säilyneet syntyneitten luettelot alkavat 1896, kuolleitten luettelot 1853 ja avioliittoon kuulutetuista on tietoja vuodesta 1847 (ks. Genos 1944, s. 70). Valtionarkiston mikrofilmistä UK 880 löysin kuitenkin tutkimusteni yhteydessä Lemin kirkonarkiston niteen, jonka kansitekstinä on "Muut asiakirjat 1828-1887" ja joka sisältää suuren määrän lemiläisten sukujen sukutauluja. Ne on yleensä laadittu taloittain ja monissa tapauksissa näkyy, että ne on koottu kirkonkirjoista virallisten todistusten pohjaselvityksiksi.

Vanhimmassa sukutaulussa on vuosiluku 1828 ja kirkkoherra Jakob Roschierin (k. 1838) nimikirjoitus. Seuraavat taulut ovat 1840-luvulta ja rovasti Karl Gustaf Strengin laatimia. Hänen toimikautensa kesti vuoteen 1860. Muita sukutaulujen laatijoita ovat Johannes Hertz (apulaisena Lemissä 1851-56), Anders Ulrik Wiksten (apulaisena ja sijaiskirkkoherrana 1856-61), Albert Boman (sijaiskirkkoherrana 1861-86).

Monista sukutauluista löytyy tietoja useista polvista, ainakin eräässä tapauksessa tiedot ulottuvat 1700-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle asti. Tekstin lukeminen on monessa kohdin vaikeata, mutta varsinaisten kirkonkirjojen puuttuessa tämä varsin laaja sukutietokokoelma on hyvin arvokas lemiläisten sukujen tutkimuslähde.


Genos 55(1984), s. 85

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1984 hakemisto | Vuosikertahakemisto