GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Neuvoja ja opastusta - Råd och anvisningar


Sukututkimustulokset arkistoihin ja kirjastoihin!

P. J. Vo

Valtionarkiston ja maakunta-arkistojen tilausohjeisiin sisältyy velvoitus, että tutkijan on luovutettava arkistolle kappale kutakin tutkimusjulkaisuaan. Tämä velvoite näyttää joskus jäävän täyttämättä. Sen vuoksi on syytä muistuttaa, että velvoite on ehdoton, sitä on noudatettava.

Valtionarkisto on pyytänyt Sukututkimusseuraa kiinnittämään tutkijain huomion siihen, että julkaisuilla ei tässä tarkoiteta vain painettuja julkaisuja. Myös monisteista on luovutettava arkistolle kappale kutakin. Edelleen valtionarkisto huomauttaa, että silloinkin kun tutkimuksesta ei tehdä varsinaisia monisteita, vaan vain muutama kappale, myös tällaisesta tutkimuksesta olisi hyödyllistä saada kappale arkistoon. Toivomme sukututkijain ottavan tämän huomioon.

Moni tutkija pitää omaa tutkimustaan niin vaatimattomana, ettei tohtisi sitä antaa arkistoon. Näin ei tule ajatella. On myös otettava huomioon eräs tärkeä seikka. Sukututkimuksessa tapahtuu jatkuvasti paljon päällekkäistyötä: tutkija koettaa selvittää sukua, josta jo on tehty sukututkimus. Tapahtuu jopa sitä, että samassa arkistossa istuu yhtäaikaa kaksi tutkijaa tutkimassa samoja yhteisiä esivanhempiaan - tietämättä toistensa tavoitteista.

Sukututkimusseuralle tulee jatkuvasti kyselyjä, onko siitä ja siitä suvusta jo olemassa tutkimusta. Usein joudumme vastaamaan, että ei ole tai että emme ainakaan tiedä tehdyn. Sen vuoksi olisi toivottavaa, että paitsi arkistoihin, myös Seuramme kirjastoon lähetettäisiin kappaleet tutkimuksista, myös sellaisista, joista ei tehdä painettua tai monistettua julkaisua. Nykyisin on valokopioiminen niin helppoa ja halpaakin, että kopioiden toimittaminen arkistoille ja Seurallemme ei ole hankalaa.

Kiinnitämme vielä huomiotanne siihen, että myös maakuntakirjastot toivovat kopioita alueensa sukututkimuksista. Pienemmätkin kirjastot ovat kiinnostuneita paikkakuntaansa koskevista tutkimuksista.

Saattamalla tutkimuksenne meidän muidenkin käytettäväksi palvelette sukututkimuksen yhteistä asia. Kiitos.


Genos 56(1985), s. 129-130

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1985 hakemisto | Vuosikertahakemisto