GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden
 

Mietoisten ja Mynämäen kirkonkirjat

Timo Mikonmäki

On hyvä huomata, että otsikkoseurakuntien puhtaaksikirjoitetuista syntyneiden ja vihittyjen kirjoista puuttuvat kokonaan ne henkilöt, jotka on mainittu Mynämäen seurakunnan kirkonkirjaniteessä XXXIV. Vihityt ovat ajalta 1680-1732 sivuilla 93-124, syntyneet ajalta 1679-1732 sivuilla 125-308(?).

Vihityistä sanotaan, että he ovat "Kappelin puolelta eli Mynämäen eteläisestä puolikkaasta". Syntyneistä taas, että he ovat "nästan alla i Lechtis Cappel lähn". Syntyneiden kirjan pidon aloitti Johannes Revonius, joka sanoo tulleensa vuonna 1679 nimitetyksi Mynämäen kappalaiseksi. Kysymys on siis lähinnä silloisesta Mietoisten kappelista, sillä Lehtisten kartano on Mietoisissa ja Revonius mainitaan paimenmuistoissa Mietoisten kappalaisena.

Mietoista ja Mynämäkeä tutkivat löytävät tämän niteen VA:n mikrofilmistä JK 7.


Genos 56(1985), s. 38

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1985 hakemisto | Vuosikertahakemisto