GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Georg Luther

Uppsatser VI. Skrifter utgivna av Helsingfors Släktforskare r.f. Helsingfors 1984. 157 sidor.

Helsingfors Släktforskares häften med "Uppsatser" utkommer glädjande regelbundet. I det sjätte häftet, som utkom i fjol, ger ekon.lic. Per-Edvard Paul en fyllig och detaljerad redogörelse för sin fädernesläkt. Den härstammar från Pasewalk i Vorpommern och författarens farfars far, violinisten och lektorn Daniel Herman Paul (1827-85) flyttade till Finland 1858. Ett stort forskningsarbete ligger också bakom Ebba och Olle Dahlströms utredning av den omfattande släkten Lihr, vars stamfar, hammarsmeden på Fagervik Hans Lijr (Lihr) (c. 1605-80), troligen var av vallonskt ursprung.

Stort allmänt intresse har det festföredrag kanslirådet Ragnar Mannil höll vid föreningens tioårsjubileum "kring släktforskningens och den personhistoriska forskningens etik". Hans synpunkter kan rekommenderas för alla som söker vägledning för balansgången mellan kraven på sanning och finkänslighet i skildringen av gångna släktled.

Runar Saarnio skildrar i ljuset av bevarade brev tvillingbröderna Bror Axel och Carl Otto Sjöbergs (f. 1841) öden i fjärran världsdelar. Åke Backström klarlägger "jägarförlusterna under Tyskland-åren 1915-1918" med grundlighet och precision. Slutligen ingår i häftet ett namnregister till föregående häfte i skriftserien.


Genos 56(1985), s. 41

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1985 års register | Årgångsregister