GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Kiteen vanhat "lastenkirjat" ovatkin kinkerikirjoja

Georg Luther

Hätkähdin kun huomasin, että SSS:n vuosikirjaan tulleessa Sirelius-suvun selvityksessä Kiteen lastenkirja ilmoitettiin lähteeksi tiedolle suvun kantaäidin muutosta Kiteeltä Inkeriin v. 1767, jolloin hän oli 65-vuotias leski ja isoäiti. Eihän lastenkirjoista pitäisi löytyä tietoja noin vanhoista ihmisistä!

Tarkistuksessa tieto kyllä löytyi ao. kirjasta - mutta samalla ilmeni, että kirjan selkään kirjoitettu otsikko "lastenkirja" ei ollenkaan vastannut sen sisältöä. Kiteen "lastenkirjojen" pitkässä sarjassa vasta seitsemäs, joka alkaa 1832 (tai VA n lukusalissa olevaan luetteloon tehdyn korjauksen mukaan 1839?), todella on lastenkirja. Kuuden varhaisemman kirjan (joiden arkistotunnus on B I b 1-6) sisältö ilmenee vanhimman alkulehdelle tekstatusta otsikosta: "Kides Församblingz Förhör Book som tager sin början Åhr 1750". Kirjat siis ovat kinkerikirjoja, joihin on merkitty sekä aikuiset että lapset, heidän syntymävuotensa ja kinkereillä osoitetut tietonsa sekä tiedot kuolemantapauksista ja poismuutoista. Ensisijaisesti väestötilaston laadintaa varten perustetuista ikäkirjoista kinkerikirjat poikkeavat tarkoitusperänsä osalta, mutta varsin vähän sisältönsä suhteen.

Sukututkimuksen kannalta kinkerikirjat eivät myöskään poikkea merkittävästi rippikirjoista, joten Kiteen rippikirjatietojen alku voidaan käytännössä korjata vuodesta 1790 40 vuotta varhaisemmaksi. Ajanjaksolta 1790-1832 (tai 1838?) on käytettävissä sekä rippi- että kinkerikirjat. Tällä voi olla merkitystä, milloin jokin kohta toisessa kirjassa on epäselvä tai puutteellinen.

Sarjan kolmas kirja (arkistotunnus B I b 3) on selkäotsikkonsa mukaan "Lastenkirja 1785-", mutta alkulehden mukaan v. 1777 aloitettu rippikirja. Sisällön tarkastelu osoittaa kummankin merkinnän harhaanjohtavaksi: neljällä ensimmäisellä aukeamalla on tosin Haarajärven kylää koskeva (koko Kiteen varhaisin!) rippikirjakatkelma vuosilta 1777-89, mutta valtaosa tästäkin niteestä on kinkerikirjaa. Mainittakoon vielä, että eräiden kinkerikirjojen loppusivuilta löytyy rippikoululasten luetteloita.

Viime vuosina on Genoksessa ilmoitettu muistakin kirkonkirjojen otsikoinnin ja luetteloinnin virheistä ja puutteista (1980, s. 60; 1981, s. 112-113; 1982, s. 116-118; 1984, s. 29-30). Syynä niihin lienee usein, ett'ei ikä- eikä kinkerikirjoja mainittu rippi- ja lastenkirjojen ohella niissä ohjeissa, joiden mukaan seurakunnat aikoinaan järjestivät yhtenäisesti arkistonsa ja laativat niistä luettelot. Samantapaisia virheitä voi siis löytyä muidenkin seurakuntien kirkonkirjojen otsikoista ja luetteloista. Lähettäkää Genokseen tiedot havaitsemistanne virheistä ja jos olette epävarmoja jonkin kirkonkirjasta löytyvän oudon asian tulkinnasta, niin lähettäkää vaikkapa kysely Suomen Sukututkimusseuralle, jotta voimme tutkia tapausta ja tiedottaa siitä!


Genos 56(1985), s. 76-77

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1985 hakemisto | Vuosikertahakemisto