GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Inkerinmaan revisiopöytäkirja vuosilta 1638-1639

P. J. Voipio

Suomesta Inkerinmaalle 1600-luvun alkupuolella muuttaneiden selvittelemistä on tunnetusti paljon auttanut verokirja vuodelta 1643 (VA 9658:698-, mikrofilmi LT 1303). Dosentti Saulo Kepsu, joka tutkii mm. Inkerinmaan nimistöä, kertoi minulle, että Ruotsin valtionarkistossa on vuosina 1638-1639 laadittu Pähkinänlinnan läänin revisiopöytäkirja, jossa on vielä tarkemmin tietoja muuttaneista ja muuttoajoista. Hän on käynyt sitä tutkimassa useita kertoja.

Valtionarkisto on nyttemmin pyynnöstäni hankkinut tänne mikrofilmin, jonka tunnus on FR 1612. Arkistotiedotteen 1-1985 sivulla 17 on tästä tosin lyhyt maininta, mutta kenties se on jäänyt monelta sukututkijalta huomaamatta.

Revisiopöytäkirjassa on tosiaan paljon mielenkiintoista tietoa. Tosin sen teksti on aika vaikealukuista, joten sen lukeminen vaatii aikaa ja asiaan paneutumista. Lisäksi tutkijan tulisi etukäteen hyvin tutustua Inkerin maantieteeseen ja paikannimiin.


Genos 57(1986), s. 91-92

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1986 hakemisto | Vuosikertahakemisto