GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Hrimaly

Jur.lic. ÅKE BACKSTRÖM, Sydney

Den i Finland upptecknade traditionen förtäljer följande om släktens ursprung.

Släkten Hrimaly härstammar från den polska ätten Grzymala (adlad 1480, i Preussen 1786 upphöjd i grevligt stånd). Efter Polens första delning 1772 flyttade Jan Grzymala yngst av tre bröder, till Böhmen och tog värvning i Österrikes armé. Han stupade ung och efterlämnade hustru och en nyfödd son Adalbert (tj. Vojtech). Modern dog i barnsäng och sonen togs omhänder av en faderns familjebekant, en greve Sternberg på vars gods Pisku nära Blatna Vojtech sedan blev förvaltare. Förvaltaren hade en likabenämnd son Vojtech Hrimaly som är upptagen i tab. 1 nedan.

Denne Voitech Hrimaly, som gifte sig med dottern till borgmästaren Mares i grannstaden Nepomuk, var rnycket musikalisk och blev känd som en av sin tids största orgelvirtuoser. Han verkade 1835-75 som organist vid domen St. Bartulomeus i Pilsen. I sitt äktenskap med den likaledes musikaliska Barbora Maresova hade han sex barn, två döttrar, Maria Regina (1839-1924) och Anna Jana (1840-1897), båda kända sångerskor, sarnt fyra söner, Vojtech Jan (1842-1908), Jan Bartulomeus Cestmir (1844-1915), Jarornir Vaclav (1845-1905) sarnt Bohuslav Ferdinand Wenzl (1848-1894), alla till yrket musiker, vilka grundade den första böhmiska stråkkvartetten. Brödraskaran skingrades dock rätt snart i det Vojtech, som verkat i Göteborg 1864-67, flyttade via Lvov till Czernowitz, Jan via Amsterdam till Moskva, Jaromir via Berlin till Helsingfors samt Bohuslav likaså till Helsingfors. Systrarna hade tidigt flyttat till Salzburg, den tidens stora musikcentrum.

Släkten Hrimaly, som varit bofast i Finland 115 år, lever den dag som är såväl på mans- som kvinnolinjen. År 1942 förfinskade de då i livet varande manliga släktmedlemmarna, bröderna Touko Oras och Kai Valdemar Hrimaly, sitt namn till Rimaila. I skrivande stund bäres det gamia släktnamnet icke av någon i Finland. En i livet varande kvinnlig släktmedlem är dock född Hrimaly.

Förf. erkänner rned tacksamhet den ovärderliga hjälp han erhållit av sin kollega, ambassadören Antti Karppinen, Bonn (tid. Prag) och fru Inkeri Rimaila, Mäntyharju.

Tab. 1

Vojtech Hrimaly, f. 18/7 1809 i Blatna, Kr. West-Böhmen. Organist vid domen St. Bartulomeus i Pilsen 1835. Avsked 1875. D. (på resa) 26/10 1880 i Moskva. - Gift 6/11 1838 i Nepomuk, Kr. West-Böhmen med Barbara Maresova, f. 16/6 1816 i Nepomuk, d. 25/1 1883 i Prag.

Barn (bl.a.):

Jaromir Vaclav, f. 1845. Musiker, godsägare. D. 1905. Tab. 2.

Bohuslav Ferdinand Wenzl, f. 19/4 1848 i Pilsen. Erhållit undervisning i violinspel för Mildner vid konservatoriet i Prag 1858-64. Andre violinist vid ensemblen "Prozatimni divadlo" 1868-72, efter Smetanas avgång altviolinist 1872. Tillika kapellmästare och aitviolinist vid Svanda-teatern 1 Pilsen 1872 - 74, efter Dvoraks avgång vid Svanda-teatern i Prag 1874-75. Tillika altviolinist i bröderna Hrimalys stråkkvartett samt i en pianokvartett 1873 med bi.a. Smetana. På rekommendation av brodern Jaromir, flyttat till Helsingfors 1875 som kapellmästare vid gamla (finska) teatern (operan) 1876. Övergått till nya (svenska) teatern 1878 samt Emmy Achtés operasällskap 1891. Tillika tf. kapellmästare vid 1., Nylands, finska skarpskyttebatalion 1888-94. Lärare i pianospel. Kompositör. Partituret till en 1886 komponerad opera "Carevniny strevicky" (Tsarinans lilla sko) förvaras i stadsmuséet i Pilsen. Ägt del av Mommola i Nummis från 1888. D. 11/10 1894 i Helsingfors. - Ogift.

foto1 foto2

Jaromir Hrimaly
(1845 -1905)

Bokuslav Hrimaly
(1848-1894)

Tab. 2

Jaromir Vaclav Hrimaly (son till Vojtech, tab. 1), f. 23/9 1845 i Pilsen. Erhålllt undervisning i violoncell för Goltermann, Schmidt samt Wagner vid konservatoriet i Prag 1858-64. Violoncellist vid ensemblen "Prozatimni divadlo" 1871 med Smetana Tillika violin cellist i bröderna Hrimalys stråkkvartett. På rekommendation av Seifert i St. Petersburg, anställd som konsertmästare vid gamla (finska) teatern (operan) i Helsingfors 1873, dit flyttat 1872 från posten som violoncellist vid Bilses orkester i Berlin. Förste lärare i violoncell vid musikinstitutet i Helsingfors 1882-83. Tillika violoncellist vid Emanuels orkester. Sånglärare vid Helsingfors privatlyceum 1884-85. Tillika sångare, uppträtt även på operan. Kapellmästare. Konserterat och grundat en stråkkvartett (Niemann, Kock, Goede, Hrimaly) i Helsingfors. Sökt posten som professor i violoncell vid konservatoriet i Prag 1888. Hans musikaliska bana avbruten i början av 1890-talet på grund av siukdom. Ägt del av Mommola i Nummis från 1888, hela egendomen från 1894. D. 25/6 1905 i Helsingfors. - Glft omkr. 1872 sannol. i Berlin med Maria Seidl, f. 11/6 1849 i Schwiebus, Schlesien, d. 15/2 1892 i Helsingfors, dotter till N. N. Seidl och Ottilla Steinbröckner.

Barn (ff. 1 Helsingfors):

Milada Anna Rosa, f. 8/10 1876. Sångerska. D. 6/10 1930 i Helsingfors. - Gift 10/11 1900 i St. Petersburg med Nederländernas generalkonsul (från 1918) i Helsingfors Christiaan Hendrik Jacob van Niftrik, f. 9/1 1872 i Amsterdam, d. 16/6 1936 1 Helsingfors.

Ingeborg Ottilia, f. 30/9 1879, d. 30/4 1880 1 Helsingfors.

Vladimir Vojtech, f. 1883. Godsägare. D. 1936. Tab. 3.

Tab. 3

Vladimir Vojtech (Adalbert) Hrimaly (son tlll Jaromir Vaclav, tab. 2), Genomgått 8 kl. av Åbo svenska samskola 1903. Utdlmitterad från Kronoborgs högre lantbruksskola 1905. Ägt Mommola i Nummis 1905-26, Veikkola i Kyrkslätt 1926-30. Annonschef vid tidskriften "Lantmän och andelsfolk" 1930. Tillika medarbetare för jordbruksfrågor vid tidningen "Nyland" 1930. Lett Nummis skyddskårs, ävensom Nummis och Pusula hornorkestrar. Sk-musikofficer 1924. D. 6/10 1936 i Helsingfors. - Gift 6/2 1908 i Nummis med Sal«ma Maria Ojanen, f. 18/8 1885 i Nummis, d. 20/3 1949 i Tyrvändö, dotter till rusthållaren, talmannen i bondeståndet vid ståndslantdagarna 1900-05 Kaarle Kustaa Ojanen och Marianna Hangasniemi.

Barn (ff. 1 Nummis):

Helena Maria, f. 11/10 1909, d. 27/10 1983 i Helsingfors. - Gift 19/3 1937 i Helsingfors med filosofie doktor Osmo Juhana Suolahti, f. 5/4 1910 i Helsingfors, d. 19/10 1963 i Helsingfors.

Eira Elisabeth, f. 14/10 1911. Grankulla. - Gift 4/6 1938 i Helsingfors med affärsmannen Rainer Eugen Fritiof Laurén, f. 7/7 1909 i Helsingfors, d. (på resa) 28/5 1968 i Constanta, Rumänien.

Touko Oras, f. 1915. Ekonom. D. 1945. Tab. 4.

Kai Valdemar, f. 1917. Sågtekniker. D. 1985. Tab. 5.

Tab. 4

Touko Oras (Ola) Hrimaly (1942- Rimaila) (son till Vladimir Vojtech, tab. 3), f. 6/3 1915 i Nummis. Student från Helsingin suomalainen yhteiskoulu 1935. Ekonomexamen vid Kauppakorkeakoulu (KKK) i Helsingfors 1943. Anställd vid Tuote-Välitys Oy i Helsingfors 1942. Avdelningschef vid Helsingfors stads folkförsörjningsbyrå 1943. Reservfänrik 1940. D. 18/4 1945 i Nurmijärvi. - Gift 28/3 1942 i Tavastehus med Seeni Elisabet Kari, f. 21/9 1918 i Lovisa, dotter till teknikern Erik Edvard Kari och Tekla Sofic Söderholm. Helsingfors.

Barn (ff. i Helsingfors):

Kari Oras, f. 2/8 1943. Student från Herttoniemen yhteiskoulu i Helsingfors 1964. Utdimitterad från Konstindustriella läroverket i Helsingfors, linjen för kamerakonst 1969. Anställd vid Filmijatta Oy 1969. Grundat Onnenkuvat Oy 1976, Short mainoselokuva Oy 1979, samtliga i Helsingfors. - Glft 28/6 1974 i Helsingfors med Raia Kristina Merike Johanson, f. 21/10 1945 i Helsingfors, dotter till teknologie doktorn Pär Erik Johanson och Tyyni Alice Näkki.

Eija Ilona, f. 19/3 1945. Student från Herttoniemen yhteiskoulu 1964. Veterinärmedicine kandidat vid Veterinärmedicinska högskolan (VMH) 1968. Veterinärmedicine licentiat 1971. Assistent i patologi vid VMH 1972. Ledare för Statens veterinärmedicinska instituts distriktslaboratorium i Östermyra 1983. Specialforskare i fisksjukdomar vid VMH 1985. Helsingfors. - Gift 26/10 1969 i Helsingfors med sjökaptenen Pekka Olavi Pärnänen, f. 28/7 1943 i Helsingfors.

Tab. 5

Kai Valdemar Hrimaly (1942 - Rimaila) (son tlll Vladimir Vojtech, tab. 3), f. 8/8 1917 i Nummis. Genomgått 8 kl. av Helsingin suomalainen yhteiskoulu 1937. Utdimitterad sågtekniker från Suomen sahateollisuuskoulu i Kotka 1945. Arbetsledare vid Kemi Oy, Karihaara såg 1946. Sågförvaltare vid G. A. Serlachius Oy, Kolho såg 1947, vid Helsingfors stads Heinola såg 1951, vid H. Saastamoinen Oy, Kuopio såg 1951. Verkst. direktör för Kannuksen saha Oy 1961. Konsult vid Rossin konepaja Oy i Kaskö 1964. Disponent vid Joh. Askolin Oy, Isnäs såg 1967, vid Räsänen Oy, Mäntyharju såg 1971. Avsked 1975. Deltagit i krigen 1939-40 och 1941-45 som förbindelseofficer. Reservfänrlk 1939, löjtnant 1941, premlärlöjtnant 1956. FrK 4 msv 1940 och 1942, FrK 4 msvoel 1944. Mmed 1939-40 msvosp, Mmed 1941-45. D. 16/2 1985 i Mäntyharju. - Gift 24/10 1946 i Kemi med Kirsti Inkeri Rissanen, f. 8/7 1923 i Viborg, dotter till maskinmästaren Akseli Rissanen och Lempi Tyyne Lohtander i hennes 1. gifte. Mäntyharju.

Barn:

Mikko Tapani, f. 1947. Truckmontör. Tab. 6.

Hannu Antero, f. 1949. Instrumentmontör. Tab. 7.

Ola Juhani, f. 1953. Elmontör. Tab. 8.

Timo Valdemar, f. 1957. Distriktsförsäljare. Tab. 9.

Tab. 6

Mikko Tapani Rimaila (son till Kai Valdemar, tab. 5), f. 9/4 1947 i Filpula. Genomgått Keskipohjanmaan ammattikoulu i Gamlakarleby 1964. Truckmontör, anställd vid Korpivaara Oy, Helsingfors. -Gift i Helsingfors den 13/12 1975 med Christel Lisbeth Sandholm, f. i Helsingfors 25/5 1953, dotter till truckföraren Johan Hemming Sandholm och Ella Elvira Lindholm.

Barn (ff. i Helsingfors):

Mikaela Anette, f. 21/8 1980.

Jan Stefan, f. 16/6 1983.

Tab. 7

Hannu Antero Rimaila (son till Kai Valdemar, tab. 5), f. 26/5 1949 i Filpula. Genomgått Käpylän erikoisammattikoulu i Helsingfors 1969. Instrumentmontör, anställd vid Siemens Oy. Borgå. - Gift 4/7 1975 med Kaija Elisabeth Jarva, f. 3/2 1954 i Borgå, dotter till chauffören Kai Waldemar Jarva och Margit Elisabeth Törnblom.

Barn (ff. i Borgå):

Katarina Elisabeth, f. 30/4 1980.

Kai Kristoffer, f. 30/4 1983.

Tab. 8

Ola Juhani (son till Kai Valdemar, tab. 5), f. 23/1 1953 i Kuopio. Genomgått Mikkelin ammattikoulu 1973. Elmontör, anställd vid Rahtikone Oy. Mäntyharju. - Gift 5/10 1974 i Mäntyharju med Ann-Mai Kristiina Virtanen, f. 28/1 1955 i Mäntyharju, dotter till affärsmannen Veikko Virtanen och Ellen Iiris Mölkänen.

Barn (ff. i Mäntyharju):

Christian Ola, f. 8/3 1975.

Miika Juhani, f. 19/1 1981.

Joona Jaromir, f. 19/6 1985.

Tab. 9

Timo Valdemar (son till Kai Valdemar, tab. 5), f. 1/3 1957 i Kuopio. Genomgått Kouvolan kauppaopisto 1980. Distriktsförsäljare, anställd vid Esselte Oy. Mäntyharju. - Gift 8/3 1980 i Mäntyharju med Raili Tuulikki Tiilikainen, f. 13/6 1956 i Mäntyharju, dotter till chauffören Pentti Tiilikainen och Hilkka Sanelma Röök.

Barn (ff. i Mäntyharju):

Eliisa Karoliina, f. 2 1/9 1981.

Jarkko Henrik, f. 19/5 1984.

Litteraturförteckning:

Helsingin suomalainen yhteiskoulu 1886-1976 (1978)
Konarski, Armorial de la noblesse polonaise titrée (1958)
Kurkijoen ylempi rnaanviljelyskoulu 1897 - 1910 (1925)
Musiikin tietokirja (1948)
Noronen, Suomen sahateollisuuskoulun oppilaskunta 1921-1946 (1947)
Ojanen, Talonpoikaissäädyn puhemies Kaarle Kustaa Ojanen (LHKM vuosikirja 34, 1965)
Otavan iso musiikkitietosanakirja 3 (1978)
Sohlmans musiklexikon 3 (1976)
Svenska reallyceum och lyceum i Åbo 1884-1945 (1969)
Åbo svenska samskola 1888 - 1963 (1964)

Selostus

Åke Backström: Hrimaly. - Genos 1987:3 s. - Alunperin puolalaisen aatelissuvun (aateloitu 1480, korotettu kreivilliseen arvoon Preussissa 1786) eräs haara siirtyi Tsekkoslovakiaan ja on tullut tunnetuksi etevistä muusikoistaan. Pilsenin Pyhän Bartulomeuksen kirkon urkuri Vojtech Hrimaly nuoremman kaksi poikaa Jaromir (1845-1905) ja Bohuslav (1848-1894) siirtyivät Suomeen. Bohuslav toimi Helsingissä teatteri- ja oopperakapellimestarina, Jaromir sellistinä, laulajana ja kapellimestarina. Jaromirin sukuhaara elää edelleen Suomessa. Sukunimi on 1942 suomennettu muotoon Rimaila.


Genos 58(1987), s. 143-149, 166

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1987 års register | Årgångsregister