GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Valkeakosken seudun sukututkijat ry

Valkeakosken seudun sukututkijat ry on tammikuussa 1987 perustettu sukututkimuksen harrastajille tarkoitettu seura. Seuran toiminta-alueena on Valkeakoski ympäristöineen.

Ensimmäisen toimintakauden aikana toiminta vakiintui sille suunnitelluille urille. Keskeisellä sijalla ovat kuukausittain pidettävät jäsenillat, joiden ohjelmaan kuuluu alustus sekä vapaata keskustelua. Kevään aikana perehdyttiin mm. pitäjänkäsityöläisten asemaan 1700- ja 1800-luvulla. Jäsenilloissa annetaan myös ohjausta sukututkimuksen teossa. Koska seura on jäsenkuntansa koostumuksesta huolimatta vahvasti sidoksissa kotipaikkakuntaansa, kuuluu ohjelmaan myös Sääksmäen ja Valkeakosken historiaan tutustuminen. Käytännön esimerkkinä oli keväinen vierailu Sillantaan tilalle, ja tutustuminen tilan historiaan Särkilahtien ajasta nykypäivään.

Syksyllä toiminta tulee jatkumaan entisen kaltaisena. Kuukausittain pidetään jäsenilta. Alustusten aiheena tulee olemaan mm. Jaakko Ilkan suku. Vuosikokous pidetään marraskuussa. Syksyn aikana saatetaan painokuntoon seuran ensimmäinen Vuosikirja, jonka ilmestymisajankohta on kevät 1988. Sisällöstä mainittakoon Jaakko Ilkan jälkeläisiä koskevat tutkimukset.

Sääksmäkeläisiä sukuja edustavat mm. rusthollarisuku Speitz ja käsityöläissuku Collin.

Seuran puheenjohtajana on toiminut fil.yo Ari Sirén ja sihteerinä fil.maist. Anja Nieminen. Seuran syyskauden toiminnasta ilmoitetaan tarkemmin alueen paikallislehdissä.


Genos 58(1987), s. 158

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1987 hakemisto | Vuosikertahakemisto