GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Löytöjä Muolaan kirkonkirjojen mikrofilmeistä

Heljä Pulli

Muolaan rippikirjan 1755-65 (BI A2, mf UK 689) lopussa on kolme sivua vihittyjen luetteloita (Copulati) vuosilta 1761 ja 1762, joita ei ole »mustissa kirjoissa».

Sama rippikirja sisältää lisäksi yhdeksän sivua rippikirjoja, joiden otsikkona on 1745, ripilläkäyntimerkinnöistä päätellen vuosilta 1745-54. Nämä osittain numeroidut sivut käsittävät seuraavat Heinjoen kylät: Kääntymä (s. 101 ?, 102), Pellonperä, Heinjoen Kirkonkylä, Tuokkola (s. 103), Kämärä (s. 102), Pilppula (s. 103).


Genos 58(1987), s. 158

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1987 hakemisto | Vuosikertahakemisto