GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Kärkkäisten sukukokous – uusi sukujulkaisu ilmestynyt

Kärkkäisten 11. sukukokouksessa Nurmeksen Bomba-talossa 1.8.1987 oli 230 osanottajaa. Kokouksessa julkistettiin juuri ilmestynyt sukujulkaisu «Kärkkäisten Suku II», johon sisältyy mm. laaja sukututkimus Ylä-Savon Kärkkäisten varhaispolvista 1500-luvulta 1700-luvulle.

Sukukokouksen avajaissanat lausui sukuvanhin ylijohtaja Hannu Kärkkäinen, joka toimi myös sukukokouksen puheenjohtajana. Ohjelman aluksi kuultiin Eija Korkalaisen kanteleensoittoa ja Helena Langin soitto- ja lauluesitys. Seppo Kärkkäinen lausui runoja Kalevalasta ja Kantelettaresta. Maatalouskeskusten Liiton ja Pohjois-Karjalan Maatalouskeskuksen edustajat luovuttivat kunniakirjan Sauli ja Elsa Kärkkäiselle, joiden suku on vuodesta 1681 alkaen hoitanut Lahtelan tilaa Lieksan Viekijärvellä. Dipl.ins. Pertti Kortelainen piti esitelmän Ylä-Savon Kärkkäisistä laatimastaan sukututkimuksesta. Sukukokouksen päätteeksi syötiin päivällinen Bomba-talon ravintolassa. Illalla osanottajilla oli tilaisuus seurata Kalevala-draaman yönäytöstä.

Sukuseuran puheenjohtajaksi ja sukuvanhimmaksi valittiin edelleen ylijohtaja Hannu Kärkkäinen Espoosta ja varavanhimmaksi opetusneuvos Irja Kärkkäinen Porista. Sukuneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kenraaliluutn. evp. Yrjö Kärkkäinen Helsingistä. Sukuseuran sihteeriksi valittiin edelleen tekn. lis. Risto Kärkkäinen Espoosta ja rahainvartijaksi dipl.ins. Pertti Kortelainen Espoosta.

Seuraava sukukokous päätettiin järjestää vuonna 1990 Rantasalmella.

Kärkkäisten sukuseura ry.
Toppelundintie 5 H 44
02170 Espoo
puh. 5602388 - 425723


Genos 58(1987), s. 217

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1987 hakemisto | Vuosikertahakemisto