GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Hiitolan rippikirjoja Nurmeksen vanhimmissa rippikirjoissa

Heljä Pulli

Nurmeksen vanhimmat rippikirjat ovat vuosilta 1690-1708 (TK 1354). Niteen loppuosa sisältää kuitenkin merkintöjä Hiitolan kylistä lähes 40 sivulla. Nimien lisäksi on merkintöjä kristinopintaidosta. Hiitolaa koskevien sivujen keskellä on joitakin Nurmeksen kyliä, joitten tiedot ovat otsakkeen mukaan v:lta 1707. Hiitolan sivut lienevät siten viimeistään tältä vuodelta.

Hiitolan tietojen kirjoittajan käsiala poikkeaa täysin Nurmeksen papin käsialasta. Olisiko kirjoittaja Hiitolan kirkkoherra Ernest Jacobi Gudseus? Hän oli kirkkoherrana Hiitolassa v:sta 1689 ja pakeni isonvihan aikana Akianderin mukaan Pohjois-Suomeen päin (åt norra Finland), jossa hän kuoli. Kurkijoen kihlakunnan historian mukaan Gudsaeus pakeni Pohjois-Karjalaan, joutui Jääsken kirkkoherran kanssa vihollisen vangiksi ja kuoli. (Jääsken kihlakunnan historia ei muuten mainitse tällaista kirkkoherraa, ei myöskään Akiander).

Hiitolan kylät ovat seuraavat (joukossa olevat Nurmeksen kylät sulkeissa): Kuoksjärvi, (Kettulan sivulla) ehkä Kuoksjärven jatkoa, (Sivakkavaaran sivulla) sekä Nurmeksen että Hiitolan merkintöjä, (Ruokola), Haukkavaara, Ivankoski, (Kuohatti), Kilpola, Tounaa, Haapalahti, Huiskonniemi, Tenhala, Pammola (?), Päijälä, Nehvola, Tiurula, Kylänlahti, Valtola, Mustola, Kyläjärvi, Pohjii, Kopsala, Telkinniemi, Asila, Ilmee, Veijala, Raivattala, Hiitola, Hännilä, Salokylä (?), Alakokkola, Yläkokkola, Koukunniemi, Veijala, Tiurula, Piimälä, (Koppelojärvi), Kaukolaniemi (?), Ulaskanniemi, Veijala, (Maanselkä, niteen viimeinen sivu). - Eräistä kylistä on merkintöjä useammalla sivulla, kuten luettelosta näkyy.


Kirjallisuutta:

Akiander, M.: Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift. 1868, 1869.
Kuujo, E., Immonen, T., Puramo, E.: Kurkijoen kihlakunnan historia. 1958.
Ylönen, A.: Jääsken kihlakunnan historia I. Vuoteen 1700. 1957.


Genos 58(1987), s. 217-218

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1987 hakemisto | Vuosikertahakemisto