GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Räisälä »1751» on 1790-luvulta

Heljä Pulli

Räisälän kirkonkirjojen mikrofilmit alkavat epätavallisella otsakkeella »1751». Toive, että tässä olisi tietoja rippikirjoja edeltävältä ajalta, on kuitenkin turha. (Rippikirjat alkavat v. 1753). Otsake johtuu syntymävuodesta sivun 1 ensimmäisellä rivillä: »Mårten Georgi Karon, 1751». Luettelo (BIA1, mf UK 728) näyttää olevan ikäkirja, joka on laadittu tai viimeistelty vv. 1796-97.

Kirja on laadittu kylittäin ja siinä luetellaan perheitten jäsenet ja syntymävuodet, joskus syntymäpäiväkin; viimeiset tiedot ovat v:lta 1797. Kuolinaikamerkintöjä on vuosilta 1796-97. Muutamissa kohdissa on merkitty rasteja kristinopin ja lukutaidon sarakkeisiin ja eräitten naisten kohdalla on maininta avioitumisesta. Ripillä käynneistä ei sen sijaan ole merkintöjä. - Vaikka rippikirjat ovatkin säilyneet, kannattaa sukututkijan katsoa myös luetteloa »1751».


Genos 58(1987), s. 43

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1987 hakemisto | Vuosikertahakemisto