GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Reeth-Falck

Henrik Falck

I Jully Ramsays Frälsesläkter i Finland (ätten Reeth) uppges, att ryttmästaren Alexander Reeth (d.ä) i sitt gifte med Elin Mattsdotter hade sönerna David, Johan och Gustaf, samt döttrarna Maria och Kristina. Som en syster till ryttmästaren anföres en Anna Maria Reeth, gift med en »tysk löjtnant Weisswernicht». En del av dessa uppgifter är oriktiga, och har tyvärr, åtminstone delvis, upprepats i flere sammanhang, bl.a. i min uppsats i Genos 1972, »Släkterna Falck i Hollola».

Ryttmästaren Alexander Reeth hade synbarligen nog ovannämnda söner, och dessutom den av Jully Ramsay (som hans syster) nämnda dottern Anna Maria; hennes man hette emellertid Weisspfennig, inte Weisswernicht. Löjtnant Weisspfennig nämns i Hollola härads dombok 1670 (s. 49v-50) som en svärson till sal. ryttmästaren Alexander Reeth.

Av olika sammanhang framgår att de ovan nämnda systrarna Maria och Kristina Reeth inte tillhörde Alexanders familj, utan var döttrar till den av Ramsay som barnlös nämnda korpralen David Reeth och hans hustru Anna Margareta Paikull (i hennes 1. gifte). Efter David Reeths död (före 1649) blev Anna Margareta Paikull omgift med kaptenen Måns Månsson; från detta gifte stammade dottern Anna Maria Månsdotter. Vid Hollola ting 1665 (Porvoo ja Hollola KOa 2: s. 641) begärde fogden Mathias Eriksson Falck, att en lagläsare måtte skifta arvet mellan hans hustru Maria Reeth, hennes syster Kristina Reeth samt (systrarnas halvsyster) Anna Maria Månsdotter.

Vid upprepade tillfällen (se bl.a. Porvoo ja Hollola KOa 7:220) representerade Mathias Falck sin svärmoder Anna Margareta Paikull. Varpå Jully Ramsay baserat ovannämnda oriktiga härstamning är oklart, men saken kan kanske delvis bero på att Mathias Falck såväl 1671 som 1672 inför häradsrätten representerade sal. ryttmästaren Alexander Reeths arvingar. Även kan (den i och för sig bestickande) uppgiften (Nyby ting 1669, sid. 223), att Mathias Falck inköpt Taipale augmentshemman av sin svåger Johan Reeth, ha medverkat till missuppfattningen. Korpralen Johan Reeth, som dött 1668, var i själva verket Mathias Falcks hustrus (Maria Reeths) kusin, men kunde ju enligt dåtida språkbruk kallas Mathias svåger.

Mathias Falcks svägerska Kristina Reeth (d. 1697) var, som också Åke Backström nämner (Genos 1974, s. 97) gift 1:o med häradsskrivaren Arvid Henriksson (d. senast 1676) och gift 2:o med lagläsaren, slutligen borgmästaren Jöran Persson Willand (d. i Janakkala 1695).

Min ovannämnda uppsats om Falckar i Hollola (Genos 1972, s. 102-111) kunde numera i vissa delar något kompletteras. Jag återkommer härtill i ett senare sammanhang, men vill i detta skede tillrättalägga en i uppsatsen förekommande oriktighet: Fänriken Lorentz Reinhold Falck (nämnd på sid. 102) var bevisligen en son till Mathias Eriksson Falck och Maria Reeth.


Genos 58(1987), s. 99-100

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1987 års register | Årgångsregister