GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

GL

Seppo Suvanto, Knaapista populiin. Tutkimuksia erilaistumisesta Satakunnan talonpojistossa vuosina 1390-1571. Historiallisia Tutkimuksia 142. Suomen Historiallinen Seura. Vammala 1987. 375 sivua.


Suurella ja huolellisella työllä professori Seppo Suvanto on koonnut järjestelmällisesti kaikki lähteistä löytyvät tiedot Satakunnan taloista ja niiden asukkaista keskiajalla ja uuden ajan alussa vuoteen 1571 asti. Suomen Sukututkimusseuran vuosikirjassa 42 hän esitti sukututkijoille tietonsa Kokemäen, Huittisten ja Tyrvään huomattavimmista taloista ja niiden isännistä. Viime vuonna ilmestyi koko Satakuntaa koskeva monipuolisempi kuvaus hänen kirjassaan »Knaapista populiin». Siinä selvitetään tilojen määrät ja varallisuusjakautumat, nimistö ja sen ilmaisemat väestön piirteet sekä isäntien käsityöammatit ja toimimiset luottamustehtävissä. Keräämistään vähäisistä tiedonhiukkasista professori Suvanto johtaa monivivahteisen kuvan Satakunnan vanhasta talonpoikaisyhteiskunnasta, jossa aatelia oli verrattain vähän, mutta rahvaankin piirissä oli paljon erilaisuutta. Nimistä päätellen vierasperäinen väestöaines oli huomattavan runsasta Ulvilassa sekä melkoista myös Kokemäellä, Tyrväässä ja Eurajoella, jopa Pirkkalassakin asti.

Sukututkijaa kiinnostavat erityisesti runsaat kylä- ja talokohtaiset luettelot lähteissä esiintyvistä isäntien nimistä. Niihin on koottu niukat ja hajanaiset vanhimmat tiedot taloista, joiden kohtaloita ja omistajasukuja hän selvittää. Huittisten Lauttakylän kohdalla professori Suvanto jopa kuvaa Penttilän, Käyrän ja Liukkaan talojen todennäköistä yhteistä omistajasukua 1400-luvun puoliväliin asti. Satakuntalaisten talonpoikaissukujen tutkijoille hän on tehnyt suuren ja tervetulleen palveluksen kartoittamalla, milloin talon ja suvun historia voidaan ulottaa jopa kauemmas kuin vuoteen 1540, jota sukututkijat ovat tottuneet pitämään käytännössä mahdollisuuksiensa rajana.


Genos 59(1988), s. 127

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1988 hakemisto | Vuosikertahakemisto