GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

P. J. Voipio

Erkki Hase: Sukututkimussanasto. Täydentäneet ja toimittaneet Anneli Mäkelä ja Ilkka Alitalo. Sukuviestin julkaisuja 1/1988.


Maisteri Erkki Hase on monien vuosien kuluessa kerännyt melkoisen määrän pääasiassa ruotsin, mutta myös latinan sanastoa, jota esiintyy sukututkijain käyttämissä lähteissä. Aikaisemmin julkaistuja alamme sanastoja laajempi (yli 5500 sanaa) tämä sanasto on myös siksi, että Hase on käynyt läpi vanhoja lakitekstejäkin. Sanasto on siis aikaisempia käyttökelpoisempi jopa kokeneiden ja vaikeampiselkoisia lähteitä lukevien sukututkijain apuna. Laajuudestaan huolimatta sanasto mahtuu vaikkapa taskuun tai käsilaukkuun ja on siis helppo mukanakin kuljettaa. Se on jokaiselle sukututkijalle tervetullut apuneuvo.

Aloittelevan ja varsinkin ruotsin kieltä vähän tuntevan sukututkijan on sanastoa käyttäessään huomattava, että monet sanat ovat tarkoituksellisesti (oikein hyvä!) vanhahtavassa kieliasussa, siis sellaisina kuin ne todella tulevat lukijaa vastaan vanhoissa lähteissä. Esim. sanan alussa ei olekaan v-kirjain, vaan kirjaimet hv, tai v:n sijasta sanassa on f tai fv, taikka kirjaimet e ja ä vuorottelevat toisella tavoin kuin nykyisin. Tällaisesta kuitenkin seuraa, että sanat eivät ole samassa aakkosjärjestyksessä kuin vastaavat sanat ovat nykyaikaisessa sanakirjassa. Lisäksi samaa merkitsevät eri sanat, jotka ovat aakkosellisesti eri paikkoihin kuuluvia, saattavat olla yhdessä, mutta toista sanaa ei löydy oikealta aakkostuspaikaltaan. Tämän vuoksi sanaston käyttäjän on syytä selailla sitä usean kerran ja muodostaa itselleen mielikuva sanaston rakenteesta. Samalla monet ennestään tuntemattomat sanat voivat jo jäädä muistiinkin. Selaillessaan siis voi oppia uusia sanoja.

Sanasto ei tietenkään vielä ensilaitoksessaan ole täydellinen. Selviä puutteita ja virheitäkin siitä toki löytyy. Siksi sukututkija joutuu turvautumaan välillä myös isoihin sanakirjoihin. Näissä tosin ei paljoakaan ole vanhaan ruotsiin kuuluneita sanoja. Onkin toivottavaa, että sukututkimussanastosta saadaan pian uusi, lisää varsinkin vanhoja sanoja sisältävä (ja virheet korjaava) laitos. Sen aikaansaamiseen olisi Sukututkimusseurankin myötävaikutettava. Kiitos sanaston tekijöille ja Sukuviestille tästä ensimmäisestä laitoksesta.


Genos 59(1988), s. 127-128

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1988 hakemisto | Vuosikertahakemisto