GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

GL

Gunnar Nybond, Soldater, torpare och bönder. Släkt- och bygdekrönika från Sydösterbotten. Tredje upplagan, Vasa 1987. 238 sidor.

Gunnar Nybond, Gränsmark. Släkt- och bygdekrönika från Sydösterbotten 2. Vasa 1984. 208 sidor.

Gunnar Nybond, Bottnisk bygd. Ömossa by i Kristinestad under 400 år 1590-1990. Släkterna Skogman och Öman. Vasa 1988. 236 sidor.


Släktforskningen för 400 år sedan hade adeln som studieobjekt. På 1800-talet blev också ofrälse ståndspersonalssläkter föremål för genealogernas arbete. Genealogia Sursilliana är ett tidigt och remarkabelt exempel på ett släktintresse, som gav höga och låga samhällsklasser jämbördig behandling, men i huvudsak har utforskningen av allmogesläkter blommat upp först under vårt sekel, i synnerhet under de senaste decennierna.

Forskningarna i landsbygdens släkt- och hemmanshistoria har resulterat i publikationer av mycket skiftande uppläggning, innehåll och kvalitet. Men när amatörforskningen är som bäst producerar den lokalhistoria av bestående värde. Ett exempel är de »släkt- och bygdekrönikor», i vilka pensionerade folkskolläraren Gunnar Nybond skildrar gårdar och släkter i sin sydösterbottniska hembygd. Tre digra band vittnar om grundlig och systematisk forskning. Hemmanen i Hedkrok, Sideby, binder samman de fyra släkter som skildras i det första. Huvudinnehållet i den andra boken är resultat av en byforskningskurs i Storsjö by, Sideby, som författaren ledde i Kristinestads medborgarinstituts regi i början av 1980-talet. Utom denna by och dess släkter skildras bl.a. också byarna Henriksdal och Kallträsk. Den tredje volymens tema är Ömossa by, också den i Sideby, samt släkterna Skogman och Öman där. I våra dagar är Sideby och grannsocknen Lappfjärd sammanslagna med Kristinestad.

I alla tre volymerna sammanflätas bygdebeskrivning, gårdshistoriker, släkttabeller och personskildringar med upptecknade minnen, anekdoter och bygdemålsexempel. Grundliga historiska forskningar kring gårdarnas tillkomst och släkternas ursprung paras med varm kärlek till hembygden och en levande personlig stil i framställningen. Böckerna är rikt och trevligt illustrerade. Ett vittnesbörd om uppskattning i den skildrade österbottniska miljön är att den första boken redan har utgetts i tre upplagor. Men också släkt- och hembygdsforskare på andra håll kan finna trevlig läsning och nyttiga impulser i Gunnar Nybonds böcker.


Genos 59(1988), s. 129-130

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1988 års register | Årgångsregister