GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Genealogiska Samfundet i Finland

Styrelsens spalt

Biblioteket och byrån

Från och med hösten 1988 har Genealogiska Samfundet i Finland adressen Mariegatan 7, 00170 Helsingfors. Biblioteket och byrån finns på denna nya adress, men betjäningstiderna har inte ändrats. Liksom förut är biblioteket öppet måndagar kl. 16-18 samt tisdagar och torsdagar kl. 10-12. Byrån är fortfarande öppen tisdagar och torsdagar kl. 12-14. Också telefonnumret är oförändrat: 90-179189.


Mötena

Hösten 1988 hålls Genealogiska Samfundets sammanträden ännu i Ständerhuset, där de börjar kl. 19. Vi har ännu inte besked om mötesplatsen efter årsskiftet, men meddelar om den i följande nummer av Genos.

Vid rådgivningsmötet den 10 januari svarar vi på frågor som har insänts skriftligt på förhand. Sänd gärna före årsskiftet in frågor till adressen ovan! Arkivforskningar utförs inte för att besvara frågor, men vi försöker hjälpa att tolka dunkla uppgifter och att anvisa tilläggskällor där forskningstråden har brustit. Vi svarar också per post (bifoga gärna svarsporto).


Genos 59(1988), s. 131

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1988 års register | Årgångsregister