GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Suomen Sukututkimusseura

Hallituksen palsta

Säätytalo suljetaan joulukuussa 1988 peruskorjausta varten. Suomen Sukututkimusseura siirtyy pitämään kokouksensa yliopiston tiloissa. Kuten tähänkin asti kokoukset pidetään kunkin kuukauden toisena tiistaina (paitsi kesällä), mutta kokoukset alkavat tästä lähtien klo 18. Vuoden 1989 kolme ensimmäistä kokousta pidetään yliopiston päärakennuksen luentosalissa 2, Fabianinkatu 33, III. kerros.

Neuvontakokouksessa tammikuun 10. päivänä klo 18 vastaamme kysymyksiin, jotka on esitetty kirjallisesti Suomen Sukututkimusseuralle (os. Mariankatu 7, 00170 Helsinki) vuoden 1988 loppuun mennessä. Toivomme saavamme kysymyksiä silloin ja seuraavissakin neuvontakokouksissa käsiteltäviksi. Kysymyksiä voi lähettää kaikkina vuodenaikoina. Vastaamme niihin suullisesti neljän kuukauden väliajoin pidettävissä neuvontakokouksissa ja tarpeen mukaan kirjallisestikin.

Tiistaina helmikuun 14. päivänä klo 18 fil. tri Veli-Matti Aution esitelmän otsikkona on »Kymin Kuutsalo, luotsien ja kalastajien saari». Maaliskuun 14. päivänä klo 18 kuulemme diplomi-insinööri Timo Mikonmäen esitelmän »Pormestari Sakarias Boeliuksen suku».

Kaikki nämä kokoukset pidetään siis Helsingin yliopiston päärakennuksen luentosalissa 2, Fabianinkatu 33.


Genos 59(1988), s. 147

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1988 hakemisto | Vuosikertahakemisto