GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Genealogiska Samfundet i Finland

Styrelsens spalt

Ständerhuset stängs i december 1988 för renovering. Genealogiska Samfundet i Finland håller tills vidare sina sammanträden i universitetets lokaler. De hålls liksom hittills andra tisdagen i varje månad (utom om sommaren), men mötena börjar härefter kl. 18. De tre första mötena år 1989 hålls i universitetets huvudbyggnad, Fabiansgatan 33, auditorium 2 i tredje våningen.

Vid rådgivningsmötet den 10 januari kl. 18 svarar vi på frågor, som före slutet av 1988 har insänts skriftligt till Genealogiska Samfundet i Finland (adress Mariegatan 7, 00170 Helsingfors). Vi tar gärna emot frågor att behandla vid detta och också vid kommande rådgivningsmöten. Frågor kan sändas in vid alla tider på året. Vi svarar på dem muntligt vid de rådgivningsmöten, som hålls var fjärde månad, och vid behov också skriftligt.

Tisdagen den 14 februari kl. 18 skildrar fil. dr Veli-Matti Autio på finska lots- och fiskarön Kutsalö i Kymmene. Den 14 mars kl. 18 hör vi ett finskt föredrag av diplomingenjör Timo Mikonmäki om borgmästaren Zacharias Boelius släkt.

Alla dessa möten hålls alltså i auditorium 2 i Helsingfors universitets huvudbyggnad, Fabiansgatan 33.


Genos 59(1988), s. 147

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1988 års register | Årgångsregister