GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Kirkonkirjat | Voudintilit | Läänintilit/Henkikirjat | Suomen asutuksen yleisluettelo | Sotilasrullat | Kaukolainaus | Artikkelin loppu ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Sukututkijat ja mikrofilmit

Anni Pakarinen, Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Sukututkimus on parin viimeisen vuosikymmenen aikana levinnyt kaiken kansan keskuuteen, mikä on merkinnyt vaativaa haastetta ensin arkistoille ja sitten myös kaikenkokoisille kirjastoille. Tarvitaan lisää tutkimustiloja, -aineistoa ja henkilökuntaa.

Aikaisemmin jouduttiin matkustamaan valtionarkistoon Helsinkiin tai maakunta-arkistoihin, jos haluttiin jatkaa tutkimuksia seurakunnilta saaduista sukuselvityksistä taaksepäin. Loma-aikoina seurattiin esivanhempien jalanjälkiä jopa toiselle puolelle maata, mikä vaati rahaa ja aikaa.

Kirjastot ovat tulleet mukaan tähän ketjuun vähitellen sukututkimuksen vilkastuttua paikkakunnalla, ja kun arkistoaineistoa alettiin saada mikrofilminä.

Maakuntakirjastojen tehtäviin kuuluu omaa aluettaan koskevan kirjallisuuden ym. aineiston kerääminen ja alueensa muiden kirjastojen toiminnan tukeminen, joten ne ryhtyivät hankkimaan myös sukututkijain tarvitsemia mikrofilmejä. Poikkeuksena ovat seuraavat maakuntakirjastot, jotka sijaitsevat samassa kaupungissa kuin alueen maakunta-arkisto: Joensuun, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun ja Vaasan kirjastot, mutta Jyväskylässä ja Turussa on esim. kirkonkirjamikrofilmejä sekä maakunta-arkistossa että maakuntakirjastossa.

Valtionarkisto on saanut MAP-kirkon eli »mormonien» mikrofilmauttamat henkilörekisterit, joihin kuuluvat kirkonkirjojen ohella voudin- ja läänintilit, sotilasrullat, tuomiokirjat yms., ja näistä on tehty kopioita muita arkistoja ja kirjastoja varten. Tällä hetkellä ei ole tarkkoja tietoja mikrofilmitilanteesta koko maan alueelta, sillä maakunta-arkistojen ja -kirjastojen lisäksi myös kunnankirjastoilla ja sukututkimusyhdistyksillä on pieniä filmikokoelmia.


Kirkonkirjat

Maakunta-arkistoilla on omalta alueeltaan yleensä rippi- ja lastenkirjat sekä nk. historiakirjat eli syntyneiden-vihittyjen-kuolleiden luettelot ja SSS-filmit (Suomen sukututkimusseuran jäljentämät historiakirjat). Viime aikoina on alettu käyttää myös muita punakantisessa kirkonarkistojen mikrofilmiluetteloissa mainittuja asiakirjoja, joiden hankinta olisi suotavaa, ellei niitä ole paikkakunnan maakuntakirjastossakaan.

Maakuntakirjastojen kirkonkirjafilmeistä on tehty yhteisluettelo 1987, ja mukana ovat Espoon, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Porin, Rovaniemen, Seinäjoen, Tampereen ja Turun kirjastot. Näillä kaikilla on omalta alueeltaan kaikki punakantisessa luettelossa mainitut filmit sekä lisäksi Kouvolassa joitakin läheisten luovutetun alueen seurakuntien filmejä; Lappeenrannassa luovutetun alueen seurakunnat Kurkijoesta etelään, Pietarin ja Inkerin suomalaisten seurakuntien sekä useiden ortodoksisten seurakuntien filmejä; Rovaniemellä saamelaisten perherekisteri ja Ruotsin Norrbottenin läänin seurakuntien filmejä. SSS-filmit ovat maakuntakirjastoissa omalta alueelta, mutta lisäksi koko maan seurakunnista Espoossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa ja Tampereella.

IGI-kortisto eli MAP-kirkon laatima International Genealogical Index on joissakin maakuntakirjastoissa ja ainakin valtionarkistossa. Vuoden 1984 laitos sisältää tietoja kastetuista ja jonkin verran vihityistäkin lääneittäin, eniten maan etelä- ja länsiosista sekä Savosta.

Aakkosjärjestys on etunimien mukainen, mutta vuoden 1987 laitoksessa tiettävästi sukunimien mukaan. Tämä kortisto maksaa noin 200 markkaa, joten sen hankkimista kannattaa harkita, sillä puutteistaan ja virheistään huolimatta se on melko hyvä apuneuvo. (Lahden kirjastosta on saatavana tilauslomaketta, ehkä muualtakin.)

Muista sukututkijain tarvitsemista arkistofilmeistä ei ole yhtenäisiä luetteloita, joten seuraavassa eräitä ylimalkaisia hajatietoja.


Voudintilit

Maakunta-arkistoissa ja Kuopion, Lahden ja Tampereen maakuntakirjastoissa on lähinnä oman alueensa voudintilit.


Läänintilit/Henkikirjat

Oman alueensa henkikirjoja on maakunta-arkistoissa sekä Jyväskylän ja Kuopion maakuntakirjastoissa. Kouvolassa on Savonlinnan ja Kymenkartanon lääni; Lahdessa Hämeen ja Uudenmaan läänit; Lappeenrannassa Vanha Suomi, Viipurin ja Savonlinnan sekä Savonlinnan ja Kymenkartanon läänit; Porissa Satakunta ja Rovaniemellä Pohjanmaan lääni sekä Oulun ja Vaasan läänit.


Suomen asutuksen yleisluettelo

Hämeenlinnan, Mikkelin, Turun ja Vaasan maakunta-arkistoissa ja Kuopion, Lahden, Porin ja Seinäjoen ja Tampereen maakuntakirjastoissa on Suomen asutuksen yleisluettelon filmejä vähän yli oman alueensakin.


Sotilasrullat

Maakunta-arkistoissa ei näytä olevan sotilasrullia valtionarkiston julkaiseman oranssikantisen käyttöfilmiluettelon mukaan, mutta maakuntakirjastoista on Kuopiossa Savon ja Karjalan alueen pääkatselmus- ja värväysluetteloita ym. henkilöitä koskevia rullia ja Lahdessa Hämeestä ja Uudeltamaalta vastaavia asiakirjoja.


Kaukolainaus

Kirjastot ovat lainanneet asiakkailleen kirjallisuutta toisista kirjastoista jo vuosikymmenien ajan ja myös arkistot toisilleen, mutta näiden kaikkien välinen yhteistoiminta on yleistynyt vasta viime vuosina. Sukututkijoiden kohdalla tämä merkitsee sitä, että nyt voidaan tehdä tutkimuksia oman paikkakunnan kirjastossa, koska mikrofilmejäkin saadaan lainaksi. Vuoden 1987 lopussa tilanne on sellainen, että kaikki maakunta-arkistot ja ne maakuntakirjastot, joissa on arkistomikrofilmejä, kaukolainaavat kaikkia filmejään kaikille pienillekin kunnankirjastoille.

Aivan täydellistä tasa-arvoa ei ole kuitenkaan kaikilla alueilla maan eri puolilla, ennenkuin mm. kaikkien kirkonarkistojen mikrofilmit ovat joko maakunta-arkistoissa tai maakuntakirjastoissa.

Mikrofilmien kaukolainauksessa on myös ongelmia, eli aina eivät kaikki tilatut filmit ole yhtä aikaa paikalla, ja lainausaikoja ei muisteta noudattaa. Parasta olisi jättää tilaus odottamaan, kunnes voidaan lähettää koko erä samalla kertaa; muuten voi käydä niin, että juuri se puuttuva rulla antaa tietoja muiden rullien käyttöä varten. Lainausaika on vain kaksi viikkoa sekä arkistoilla että kirjastoilla ja rullien lukumäärä 5 kpl, mitkä nopeuttavat aineiston kiertoa ja saatavuutta.

Kaukolainaus työllistää melkoisesti sekä arkistojen että kirjastojen henkilökuntaa ja luonnollisesti myös sukututkijain neuvonta. Kirjastoalan koulutukseen ei sisälly arkistoaineiston käyttöä, joten vain arkistopaikkakunnilla sukututkijat ovat turvallisissa käsissä. Lahdessa on kokeiltu tyydyttävällä menestyksellä yhteistoimintaa paikkakunnan sukututkimusyhdistyksen kanssa.

Lahdessa 10.12.1987


Viitteet

Suomen kirkonarkistojen mikrofilmien luettelo. 1973. (punakantinen)
Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista. 1982. (oranssi)
Luettelo maakunta-arkistojen ja -kirjastojen mikrofilmeistä 1981. (sisältyy Sirkka Karskelan teokseen »Sukututkijan tietokirja» 1983 s. 309- )


Genos 59(1988), s. 29-30

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Kirkonkirjat | Voudintilit | Läänintilit/Henkikirjat | Suomen asutuksen yleisluettelo | Sotilasrullat | Kaukolainaus ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1988 hakemisto | Vuosikertahakemisto