GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Klaus Castrén

Paul Gustafsson: Tie Dubrovkaan. Kirjayhtymä, Jyväskylä 1987. 465 sivua, kuvitettu.

Valtioneuvoston kansliapäällikön virasta nyt ulkoasiainhallinnon riveihin palanneen ns. pitkän linjan diplomaatin Paul Gustafssonin joulun alla ilmestynyttä teosta »Tie Dubrovkaan» voinee luonnehtia lähinnä suku- tai perhekronikaksi. Samalla siihen sisältyy annos kulttuuri- ja elinkeinoelämämme historiaa. Alunperin sitä ei ollut tarkoitettu julkaistavaksi, vaan ainoastaan perhe- ja lähisukulaispiirille. Olisi kuitenkin ollut vahinko, jollei se olisi päässyt myös laajempien piirien luettavaksi.

Varsinkin kirjan alkuosa on ainakin suku- ja henkilöhistoriasta kiinnostuneelle antoisaa luettavaa. Siinä kirjoittaja intiimein sanonnoin ja äänensävyin kuvaa äitinsä von Haartman-sukua ja erityisesti äitinsä isän insinööri Georg Viktor Berndt von Haartmanin (1858-1929) sukuhaaraa, joka mieskantaisesti sammui hänen kuollessaan, mutta elää vielä naiskantaisesti von Troil-sukuun avioituneena. Myös kirjoittajan äidinpuoleisten esivanhempain muiden sukujen edustajista ja heidän omistamiensa tunnettujen kartanoiden kohtaloista kerrotaan kirjassa. Näistä suvuista käsitellään ehkä eniten sukuja Mellin, Lilliebrun ja Kyander. Lisäksi ratainsinöörin tyttärien kanssa avioituneiden Gripenberg- ja Wasastjerna-sukujen edustajien ja eräiden muiden sukulaisten elämänvaiheita valotetaan eläytyvästi. Insinööri von Haartmanin monipuolinen toiminta niin valtion kuin yksityissektorinkin palveluksessa eri puolella Suomea ja ulkomailla saa yksityiskohtaisen selvityksen. Kirjan loppupuolella kirjoittajan äiti, sittemmin kuuluisa oopperalaulajatar Greta von Haartman (1889-1948) nuoruuden lauluopintoineen kotimaassa ja ulkomailla sekä ensikonsertteineen alkaa tulla yhä enemmän etualalle.

Kun Gustafssonin kirjassa käsitellyt suvut ovat valtaosin entuudestaan jo hyvin tutkittuja aatelis- ja muita säätyläissukuja, mitään uutta genealogista perustietoutta kirja tuskin tuo esille. Sitäkin enemmän on arvostettava sitä perusteellista, ajoittain pikkutarkkaakin, ympäristö- ja tapainkuvausta, johon kirjoittaja on perehtynyt ja jolla hän valottaa kuvailemiensa henkilöiden ajallista taustaa. Semminkin kun tietää, kuinka vähän diplomaatin lähes ympärivuorokautinen työ iltaedustusvelvollisuuksineen jättää hänelle vapaa-aikaa muita kuin ammattiin liittyviä asioita varten.

Kirjan kuvitus on onnistunut. Myönteistä on myös se, että kuvia ei ole - kuten valitettavan usein nykyisin on tapana - sijoitettu yhteen nippuun keskelle teosta, vaan että ne todella seuraavat kirjan sisältöä. Valitettavaa sen sijaan on, ettei kirjassa ole henkilöhakemistoa, jonka viimeistäänkin nykyisellä tietokoneaikakaudella pitäisi olla itsestäänselvyys ainakin henkilöhistoriallisissa teoksissa. Mikäli hieman pedanteriaa sallitaan, todettakoon että Georg Gabriel von Haartman (s. 21) tosin oli ratsuväenupseeri, mutta ei - ainakaan Carpelanin Ättartavlor'in mukaan - ratsumestari, vaan alikapteeni ja että Monsieur lyhennetään M. eikä englantilaisittain Mr. Tunnettu oikeusoppinut Rabbe (Axel) Wrede ja Otto (Albert) Wrede eivät olleet veljeksiä, vaan lankoja keskenään; Rabbe (Axel) Wreden Otto-veli eli Henrik Otto oli kuollut jo kaksikymmentä vuotta ennen kirjassa (s. 270) mainittua illallista.

Kirjan lopussa on laaja ja mielenkiintoinen kirjallisuusluettelo; miksikään tavanomaiseksi lähdeluetteloksi sitä tiettävästi ei ole tarkoitettukaan. Siinä kuvastuu samalla kirjoittajan rakkaus kirjoihin. Se, että tekijä on tunnettu bibliofiili, näkyy myös teoksen todella tyylikkäästä ja samalla asiallisesta ulkoasusta.

Eräs sukututkimuksemme uranuurtajista, Jalmari Finne, on kirjoittanut: »Sivistys alkaa sillä että me tunnemme kuuluvamme yhteen edellisten sukupolvien kanssa». Kerätessään ja hoivatessaan ensin vuosikymmenien ajan esivanhempiinsa liittyvää aineistoa ja kirjoitettuaan nyt sen pohjalta sukukronikkansa ensimmäisen osan Paul Gustafsson on esimerkillisellä tavalla tehnyt tätä sivistystyötä.


Genos 59(1988), s. 34-35

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1988 hakemisto | Vuosikertahakemisto