GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Suomen Sukututkimusseura

Hallituksen palsta

Hallitus 1988

Suomen Sukututkimusseuran hallitukseen kuuluvat vuonna 1988: esimies kanslianeuvos Georg Luther, varaesimies dipl.insinööri Rainer Toiviainen, sukututkija Margareta Damsten, valtiot. kandidaatti Matti J. Kankaanpää, kanslianeuvos Ragnar Mannil, apul. professori Ohto Manninen, arkistoneuvos Antti Rosenberg, valtiot. maisteri Heikki Soininvaara ja lääninrovasti Tapio Vähäkangas. Hallituksen varajäseninä toimivat dipl. ekonomi Gunni Busck-Nielsen, tutkija Manu Herna ja fil. maisteri Heljä Pulli.

Seuran toimihenkilöt

Tehtävissään jatkavat Seuran asiamies Pertti Vuorinen, sihteeri Johan Bärlund, Genoksen päätoimittaja Jarl Pousar, taloudenhoitaja Tuula Pellikka ja kirjastonhoitaja Elli Voipio. Paikallisten sukututkimusyhdistysten yhdyshenkilöinä toimivat Heljä Pulli ja Margareta Damsten.

Kirjasto ja toimisto

Seuran kirjasto ja toimisto toimivat kevätkauden Säätytalossa. Muutto uusiin tiloihin Mariankatu 7 tapahtuu kesällä 1988. Myös kirjaston aukioloajat ovat ennallaan: maanantaisin klo 16-18 sekä tiistaisin että torstaisin klo 10-12.

Seuran toimisto on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 12-14. Toimisto ja kirjasto vastaavat myös puhelintiedusteluihin 90-179189. Osoitteenmuutokset pyydämme lähettämään kirjallisina Seuran toimistoon. Kesäkuun alusta muutto aiheuttaa luultavasti muutoksia kirjaston ja toimiston aukioloaikoihin. Niitä voi tiedustella puhelimella toimistosta ja kirjastosta.

Kokoukset

Seuran vuosikokous pidettiin 12.4. Kokousesitelmän piti professori Oscar Nikula aiheenaan »Tre savolaxpojkar i Gustaf III:s tjänst: Johan Henrik, Adolf Fredrik och Otto Magnus Munck». Toukokuun 10:ntenä pidettävään neuvontakokoukseen pyydämme lähettämään kirjallisia kysymyksiä toukokuun alkuun mennessä.

Ruotsinkielisistä sukututkimuspäivistä Turussa 26.-28.8. kerrotaan muualla tässä Genoksen numerossa.

Kevätretki Mikkeliin

Lauantaina toukokuun 14. Seura järjestää kevätretken Mikkeliin, jossa tutustutaan mm. maakunta-arkistoon ja lakkautettujen seurakuntien keskusarkistoon. Tiedusteluihin vastaa Seuran toimisto ja ilmoittautua voi toukokuun alkuun mennessä.

Sukututkijaluettelo 1988

Jäsenkirjeen liitteenä lähetettiin jokaiselle Seuran jäsenelle tiedustelulomake uutta sukututkijaluetteloa varten. Saadaksemme luettelosta mahdollisimman kattavan toivomme tietoja muidenkin sukututkijoiden tutkimuskohteista. Pyydämme kaikkia palauttamaan täytetyt lomakkeet Seuran toimistoon mahdollisimman pian. Lomakkeita voi tilata toimistosta.

Suomen Sukututkimusseuran uudet jäsenet 1987


Genos 59(1988), s. 38-39

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1988 hakemisto | Vuosikertahakemisto