GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Sukutiede - Genealogi | Kouluhistoria - Skolhistoria | Sukuhistoria - Släkthistoria | Henkilöhistoria - Personhistoria | Matrikkelit ja hakemistot - Matriklar och uppslagsverk | Henkilöt - Personer | Paikallishistoria - Lokalhistoria | Paikkakunnat - Orter | Suomalaisia ulkomailla - Finnar i utlandet ]

Seuran kirjastoon tullutta kirjallisuutta - Till Samfundets bibliotek inkommen litteratur

Sukutiede - Genealogi

Aputieteet - Hjälpvetenskaper


Kouluhistoria - Skolhistoria


Sukuhistoria - Släkthistoria


Henkilöhistoria - Personhistoria

Matrikkelit ja hakemistot - Matriklar och uppslagsverk

Henkilöt - Personer


Paikallishistoria - Lokalhistoria

Yleistä - Allmänt

Paikkakunnat - Orter


Suomalaisia ulkomailla - Finnar i utlandet


KIRJASTO KIITTÄÄ
Suurin osa julkaisuista on jälleen saatu lahjoituksina. Suomen Sukututkimusseura ja sen kirjasto esittävät kaikille lahjoittajille lämpimät kiitoksensa.

BIBLIOTEKET TACKAR
De flesta publikationerna har vi igen fått som gåvor. Genealogiska Samfundet i Finland och dess bibliotek tackar varmt alla donatorer.


Genos 59(1988), s. 41-44

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Sukutiede - Genealogi | Kouluhistoria - Skolhistoria | Sukuhistoria - Släkthistoria | Henkilöhistoria - Personhistoria | Matrikkelit ja hakemistot - Matriklar och uppslagsverk | Henkilöt - Personer | Paikallishistoria - Lokalhistoria | Paikkakunnat - Orter | Suomalaisia ulkomailla - Finnar i utlandet ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1988 hakemisto | Vuosikertahakemisto