GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[Artikkelin loppu | På svenska]

Ottakaa talteen sukututkijoiden muistiinpanot!

Georg Luther

Arkistoissa mikrofilmien katselulaitteet ovat jatkuvasti käytössä ja sukututkijat lukevat ahkerasti alkuperäisiäkin asiakirjoja. Viikoittain kertyy maassamme suuri määrä muistiin pantuja sukutietoja paperille ja niiden pohjalta kypsyvät tarinat esipolvista ja maamme suvuista. Uutta sukukiriallisuutta ilmestyy ilahduttavan paljon, mutta monet työt jäävät julkaisematta tai kesken ja monet mielenkiintoiset arkistolöydöt jäävät julkaistusta tekstistä sivuun.

Julkaisematta jääneet muistiinpanot menevät tutkimukselta hukkaan, ellei niitä sijoiteta johonkin kirjastoon tai arkistoon, toisten tutkijoiden ulottuville. Ilman niitä he - samoja tietoja etsiessään - joutuvat uhraamaan toistamiseen aikaa tietojen etsimiseen ja kokoamiseen alkulähteistä.

Tässä Genoksen numerossa esitetään katsaus maamme kirjastojen ja arkistojen käsikirjoituskokoelmiin ja eräiden sukututkijoille tärkeiden kokoelmien luettelo. Tutkimukselle on tärkeätä, että arvokkaat muistiinpanokokoelmat otetaan talteen jatkossakin ja sijoitetaan arkistoihin tai kirjastoihin muiden käytettäviksi.

Niinpä esitän sukututkijoille kaksi vetoomusta. Järjestäkää ensiksikin omat muistiinpanonne siten, että toiset voivat käyttää niitä, kun oma käyttönne on päättynyt! Kertokaa myös omaisillenne mitä heidän tulee tehdä sukututkimuspapereillenne, kun Teitä ei enää ole! Jos perheestä tai suvusta löytyy työn jatkamisesta kiinnostunut henkilö, paperit on syytä antaa hänen haltuunsa ja käyttöönsä. Mutta jos sukupiiristä ei löydy sopivaa henkilöä, paperit on syytä sijoittaa johonkin arkistoon tai kirjastoon.

Toiseksi vetoan niihin sukututkijoihin, joiden hyvä tutkijatoveri on mennyt manalle. Yrittäkää hienovaraisesti varmistaa, että hänen muistiinpanonsa säilyvät ja tulevat tutkijoiden tavoitettavaksi! Ja uhratkaa tarvittaessa hieman aikaa siihen, että ystävänpalveluksena järjestätte ja luetteloitte toverinne sukuhistorialliset paperit. Ehkäpä voitte huolehtia myös niiden sijoittamisesta johonkin sopivaan arkistoon tai kirjastoon.

Suomen Sukututkimusseura ei kerää käsikirjoituskokoelmia omaan arkistoonsa. Seuralla ei ole tiloja eikä voimavaroja oman arkistotoiminnan luomiseen. Saamansa kokoelmat Seura on sijoittanut muualle, useimmin Valtionarkistoon. Mutta annamme mielellämme neuvoja tutkimustietokokoelmien järjestämisestä ja tallentamisesta.


Genos 67(1988), s. 97

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1988 hakemisto | Vuosikertahakemisto