GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Anna Carolina d'Aumale.

O. D.

I uppsatsen »Vem var Göran Magnus Sprengtportens andra hustru?» i Genos 1935, h. 2, nämndes, att DANIELSON-KALMARIS uppgift om, att grevinnan Anna Carolina d'Aumale varit befryndad med den kurländska aristokratin, icke kan vara riktig. Detta har vunnit bekräftelse vid förfrågan hos »Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde» i Haag, vilken i försenat svar N:o 68 af den 5.7.1935 meddelar: »Über Vervandte in Kurland ist uns nichts bekannt». Om familjen d'Aumale kan följande meddelas:

Släkten d'Aumale bär ej sin grevetitel på grund av diplom: »Die Familie führt diesen Titel von Alters her». Greve Jacques Paul d'Aumales, f. 1733, d. 1780, föräldrar voro Carel Duco greve d'Aumale och Anna van Assendelft.

Utom dottern Anna Carolina, f. 1763, d. 1839, g. 1789 m. greve Göran Magnus Sprengtporten, hade greve Jacques Paul d'Aumale och Jacquelina Cornelia De Geer följande barn:

Constantia Clara, d. barnlös; g. m. N. N. du Plessis, från Frankrike.

Jan Carel Duco, löjtnant vid regementet van Hardenbroek, begr. Bergen-op-Zoom (Groote Kerk) 16.12.1791.

Susanna Cornelia Frederica, f. Haag 1.9.1769, d. Zeist 29.5.1833; g.

Amersfoort 17.3.1794 m. Cornelis Frederik d'Hangest baron d'Yvoy, f. 1758, d. 1836.


Genos 6(1935), s. 122

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1935 års register | Årgångsregister