GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Toimitukselle ja Suomen Sukututkimusseuralle saapunut kirjallisuus - Redaktionen, resp. Genealogiska Samfundet i Finland tillställd litteratur

Uudempaa kotimaista kirjallisuutta. - Nyare inhemsk litteratur.

Saarenheimo, Mikko, Suomen sairaanhoitolaitosten talousvirkailijat 1935. Helsinki 1935.

Suuronen, Väinö, Kangasniemen Unnukkalasta ja unnukkalaisista. Lappeenranta 1935.


Koivisto, J., Elimäen varhaisempi kirkollinen opetus ja Mustilan koulun 70-vuotisvaiheet 1864-1934. Kouvola 1935.

Ruskealan l00-vuotias kirkko vuonna 1934. Sortavala 1934.

[Ekholm] Ekko, P. O., Uudenkirkon T. l. kirkkomuistoja I-II. Uusikaupunki 1934, 1935.


Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 11. 1935. Helsinki 1935.

Kommunalkalender för Helsingfors stad 11. 1935. Helsingfors 1935.

Finsk Tidskrift 1935. T. CXVIII, h. 6.


Genos 6(1935), s. 123

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1935 hakemisto | Vuosikertahakemisto