GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu | Artikelns slut ]

Toimitukselle ja Suomen Sukututkimusseuralle saapunut kirjallisuus.

Redaktionen, resp. Genealogiska Samfundet i Finland tillställd litteratur.

Uudempaa kotimaista kirjallisuutta. - Nyare inhemsk litteratur.


BACKMAN, WOLD., Ett försök till släktanalys. (Särtryck ur Finska Läkaresällskapets Handlingar LXXVIII). Helsingfors 1935.

BACKMAN, WOLD., Bäck i Forsby by av Nykarleby socken. Hemman och släkt 1549-1934. (Särtryck ur Vasabladet). Vasa 1935.

GRANIT-ILMONIEMI, E., Sukukuvasto I. Helsinki 1935.

Kurkijoen maamiesopisto 1910-1935. Helsinki 1935.

ORKAMO, ILMA & RAEVUORI, YRJÖ, Satakunnan Jonsson-suku. Helsinki 1935.


MELIN, W., Beskrivning över Hammarland på Åland. Åbo 1934.

[JUNNELIUS, K. I.], Oulun kaupungin säästöpankki. Hajapiirteitä pankin toiminnasta vuosina 1896-1935. Oulu 1935.

TIRINEN, ARVO, Sortavalan säästöpankki 1875-1935. Sortavala 1935.

VILJANTI, ARVO, Vakinaisen sotamiehenpidon sovelluttaminen Suomessa erityisesti silmälläpitäen Turun läänin jalkaväkirykmenttiä. (Eripainos Turun Yliopiston julkaisuista, Sarja B, osa XX). Turku 1935.


Finsk Tidskrift 1935. T. CXIX, h. 1-2, 3, 4, 5.

Inneh. bl.a.:

ss. 146-153: Alf Brenner, En nyländsk sagocykel och dess uppkomst.

Finskt Museum XLI. 1934. (Finska Fornminnesföreningen). Helsingfors 1935.

Sis. mm.:

ss. 32-44: A. W. RANCKEN, De nya sigillen för häraderna och kronolänsmansdistrikten i Finland;

ss. 45-60: PAUL NYBERG, Stansvik.

Historiallinen Aikakauskirja 1935, 33 vk., v. 3.

Historisk Tidskrift för Finland 1935, 20:e årg., h. 2.

Kalender utgiven av Svenska Folkskolans Vänner 1935, 50:e årg. Helsingfors 1935.

Keski-Suomi I. (Keski-Suomen Museoyhdistyksen Julkaisuja I). Jyväskylä 1935.

Sis. mm.:

ss. 91-100: JORMA KORPELA, W. S. Schildt-Kilpinen piirilääkärinä

Keski-Suomessa;

ss. 119-127: ONNI A. A. REPO, Jyväskylän ensimmäinen kirkko;

ss. 166-208: LAURI KUUSANMÄKI, Jämsän ja sen kappeliseurakuntien kansanopetuksen vaiheita ennen kansakoulujen perustamista.Genos 6(1935), s. 183-184

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Artikelns börja ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1935 hakemisto | Vuosikertahakemisto