GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kaksi vainajaa

O. D.

Viime helmikuussa kuoli päivän erottamana kaksi sukututkimuksen ystävää, jotka molemmat ovat jättäneet jälkeensä sukutieteellisen julkaisun.

12.2. poistui Helsingissä inhimillisesti katsoen aivan liian varhain uralilaisen kielitieteen dosentti, fil. tohtori Karl Reinhold (Kai) Donner, syntynyt Helsingissä 1.4.1888. Tässä ei ole oikea paikka palauttaa mieleen tämän lahjakkaan miehen monipuolista ja arvokasta tieteellistä ja poliittista toimintaa, jolla vapaussodassa ja sen valmistelussa on ollut niin keskeinen asema. Henkilöhistorian kannalta ovat tärkeitä hänen julkaisunsa »Luettelo Pohjois-Pohjanmaata ja Suomen Lappia käsittelevästä kirjallisuudesta», Jouko I, Helsinki 1910, ja täydellinen Pohjanmaata ja Suomen Lappia sekä pohjalaisia henkilöitä ja sukuja käsittelevä kirjallisuusluettelo »Bibliographia Ostrobotniensis», Helsinki 1912. Jo hänen isänsä senaattori Otto Donner oli 1891 julkaissut monografian suvustaan »Släkten Donner i Finland». Täydentääkseen tätä Suomessa toiminutta sukuhaaraa käsittelevää tutkimusta aikoi Kai Donner julkaista kolmena osana keräämänsä tiedot Donner-suvusta siten, että 1. osa käsittelisi suvun alkuperää ja vaiheita Lyypekissä sekä sen ympäristössä ja 2. osa antaisi yleiskatsauksen muista Donner-suvuista Ruotsissa ja Suomessa. 3. osana ennätti hän jo toimittaa painosta selvityksen suvun Gotlantiin joutuneesta haarasta nimellä »Släkten Donner III. På Gotland», Helsinki 1931. Toivottavasti julkaisematta jääneet osat, jotka lienevät miltei painokunnossa, saadaan ennen pitkää myös ilmestymään.

13.2. kuoli Ruoveden pappilassa, syntymäkodissaan, seurakunnan kirkkoherra, rovasti, fil. maisteri Lahja Hyvä Durchman, syntynyt 26.1.1857. Isänsä Ruoveden silloisen kirkkoherran Josef Wilhelm Durchmanin 80-vuotispäiväksi 9.3.1886 julkaisi hän selvityksen suvustaan »Durchman suvun sukuluettelo», Tampere 1886. Tämä varsinaisiin arkistotutkimuksiin perustumaton teos on siitä huomattava, että se on ensimmäinen suomenkielinen sukumonografia. Samana vuonna 1886 ilmestyi myös Äyräpään kihlakunnan kruununvoudin Eligius Olsonin »Olsoni suvun sukutaulu», mutta se on vain yhdelle lehdelle painettu taulukko, jossa tehdään selvää suvun sekä mies- että naispuolisten jäsenten jälkeläisistä. Tässä voinee mainita, että rovasti Josef Wilhelm Durchman (1806-1891) antoi yhdeksännelle lapselleen täysin suomalaiset nimet Lahja Hyvä ja kaikille seuraavillekin viidelle joko kokonaan tai osittain. Samoin kuului Herman Eligius Olsoni (1823-1889) serkkunsa Loviisan ala-alkeiskoulun rehtorin Nils Konstantin Olsonin (1814-1861) kera niihin ensimmäisiin kansallisesti valveutuneisiin henkilöihin, jotka osoittivat suomalaista mieltään antamalla lapsilleen, tosin vain osalle, suomalaisia ristimänimiä. [1]

Viitteet

[1]   Vrt. V. V. A., Suomalaisista ristimänimistä. Uusi Suomi 13/3 1935; lisäys: O. D. Uusi Suomi 17/3 1935.


Genos 6(1935), s. 35-36

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1935 hakemisto | Vuosikertahakemisto