GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Sukutieteellinen kokoelma

H. D.

Av godsägaren Alexander Rotkirch på Ratula har Genealogiska Samfundet mottagit en betydande samling släktanteckningar över talrika kultursläkter samt tidnings- och tidskriftsutklipp över bemärkta män och kvinnor. Då de förstnämnda innehålla värdefulla sammanställningar och uppgifter, samlade från olika källor, är det skäl att fästa släktforskares uppmärksamhet på detta genealogiska material. Det kommer att deponeras på Statsarkivet under namn av Alex. Rotkirchs släktanteckningar bland Samfundets övriga samlingar. Här nedan lämnas en förteckning över ett antal släkter, om vilka det finnes utförligare utredningar med bifogade nekrologer och porträtt.

Amnorin, Appelroth, Brofeldt, Chryscinicz, Dobbin, Eklund, Elfvengren, Flinkman, Furstenborg, Gahmberg, Gestrin, Grönlund (olika släkter), Gummerus, Hamberg, Hammarström, Helsingius, Holm, Kruskopf, Lagerblad, Lado, Lindström (olika släkter), Löfström, Meurman, Norring, Oppman, Rothe, Sahlberg, Schlüter, Schröder, Sirelius, Soldan, Stenström, Taxell, Tennberg, Wargentin, Weber.


Genos 6(1935), s. 38

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1935 års register | Årgångsregister