GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Kokki - Bergbom

Arvi Ilmoniemi

Viime kädessä Genealogia Sursillianaa (s. 49) saamme kiittää siitä, että henkikirjoittaja Eerik Bergbomin (kuol. 1771), jo mainitussa teoksessa Juhananpojaksi sanotun, tiedetään olleen kotoisin Ruotsista. Tieto toistetaan vielä Aateliskalenterin uusimmassa painoksessa (1935). Kenties Södermanlannin Näverkvarnissa asuikin joskus Juhana B. niminen inspehtori, kenties Eerik B. itse oleskeli siellä isonvihan aikana, tai oli juuri hän k.o. inspehtori, syntymäpaikka ja kotiseutu ovat yhtäkaikki löydettävissä tältä puolen Pohjanlahden, mikäli nyt asiakirjamerkintöjä oikein yhdistellään.

Alkajaisiksi kiinnittää huomiota Juhana Juhananpoika Bergbo(h)m, joka (Laguksen mukaan) satakuntalainen, porilainen tuli ylioppilaaksi 1701, toimi Porissa kirkkoherran apulaisena (jo 1710) ja viimeksi Euran kirkkoherrana (k. 1732). Hänen leskensä Hedvig von Stauden [1] ilmoitti helmik. 1736 aikovansa uusiin naimisiin ja merkitytti pöytäkirjaan omaisuuden arvon (yli 5,000 talaria kuparirahaa). Siihen kuului m.m. hopeapikari, jossa kirjaimet J: B: B: ja H: W: S sekä kaksi muuta, joissa kirjaimet I: M: S. Tyttärestä 15-vuotiaasta Hedvig Mariasta puheen ollen piti tämän äidin veli, majuri von Stauden itseään oikeutettuna holhoojana, kun tytön isän veli, henkikirjoittaja Eerik Bergbom oli kieltäytynyt kunniasta [2].

Aiheelliseksi katsotun, Porin manttaaliluetteloihin kohdistuneen tarkastelun tuloksena mainittakoon, että Torikorttelissa, Kokin talossa asui vielä 1710 Juhana Matinpoika sekä tyttäret Eelin ja Maria. Näiden jälkeen seuraa luettelossa tullikirjuri Eerik Bergbohm (mainittu jo 1710 ja kummina vielä 1712). V. 1722 esiintyvät ainoastaan Eelin ja Maria, joita sanotaan lyhyesti Bergbomin sisariksi. V. 1724 on talossa Isak Kokki vaimoineen (Maria); välittömästi tämän perästä mainitaan jälleen Eerik Bergbohm (ilman virka-arvoa). Juhana Matinpoika Kokki, »kotoisin tästä kaupungista», vannoi porvarinvalan 3.12.1681 ja ilmeisesti juuri hän nai Beata Abrahamintyttären Karkusta (vih. Porissa 3.10.1669). Lapsia, joiden isänä sukunimellinen Kokki, mainitaan Helena, kast. 19.7.1672, Briitta, kast. 15.9.1674, Juhana (!), kast. 24.7.1677, Maria, kast. 10.3.1680 sekä lapsia joiden isänä paljas Juhana Matinpoika, m.m. Eerik, kast. 1.5.1688. Tähän aikamäärään nähden huomattakoon henkikirjoittaja Eerik Bergbomin ikä, hänen kuollessaan Kruununkylässä 9.2.1771: 82 v. 9 kk. 2 viik. 5 päivää. Kaikki viittaa siis Juhana Matinpoikaan henkikirjoittajan isänä, häneen myöskin Euran kirkkoherran kaksi hopeapikaria kirjaimineen. Porilaista sukujohtoa voitaneen muuten vielä jatkaa taaksepäin. Niinpä haudattiin Porissa 23.10.1681 [porvari] ja kirkonisäntä Matti Juhananp. Kokki (Kåck). Ratkaisematta jää silti vielä sukuyhteys esim. porv. Simon Bergbomiin, s. n. 1687, k. (hukkui) 4.5.1732, jonka vanhemmat olivat talollinen Ulvilan Tattarassa Jaakko Sigfridinpoika Rauvala (k. 1713) ja Maalin Markuksentytär (k. 1713). Ks. esim. Ulvilan kär. 4-9/3 1724, s. 234.


[1]   Vrt. Ramsay, Frälsesläkter: von Stauden.

[2]   S. V. A. Piikkiön ja Halikon perunk. N:o 185.


Genos 6(1935), s. 38-39

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1935 hakemisto | Vuosikertahakemisto