GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu | Artikelns slut ]

Toimitukselle ja Suomen Sukututkimusseuralle saapunut kirjallisuus.

Redaktionen, resp. Genealogiska Samfundet i Finland tillställd litteratur.

Uudempaa kotimaista kirjallisuutta. - Nyare inhemsk litteratur.

 

DAHL, ALEXANDERahl, Svenska Fruntimmersskolan och dess fortsättning Svenska mellanskolan i Uleåborg 1859-1924. Supplement II. Helsingfors 1935.

GODENHJELM, HUGO, Matrikkeli. Biografinen luettelo Suomen evankelisluterilaisen kirkon papeista. Joensuu 1935.

GODENHJELM, HUGO, Suomen pappilat. Tietoja Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnista. Helsinki 1935.

KAUKOVALTA, K. V., JAAKKOLA, K., SORILA, AUG., Pirkkalan historia. Tampere 1934.

KUUSI, SAKARIi, Hollolan pitäjän historia. Muinaisuuden hämärästä kunnallisen elämän alkuun 1860-luvulle. I. Porvoo 1935.

ROUTAVAARA, ALEKSI, Suomen sanomalehdistö 1771-1932. Bibliografinen esitys. - La presse finlandaise en 1771-1932. Exposé bibliographique (Eripainos Suomi V, 18:sta). Helsinki 1935. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

SOININEN, GUNNAR, Suomen lääkärit. 1935. Finlands läkare. Helsinki 1935.

Suomen Nuoriso-opisto 1922-33. Julkaissut Suomen Nuoriso-opiston Kannatusyhdistys. Mikkeli 1933.


[Arkistovaltuuskunnan mietintö]. Komiteanmietinto n:o 4, 1935. Helsinki 1935.

Helsingin Graafillinen Klubi. 10-vuotisjuhlajulkaisu 1925-1935. Helsinki 1935.

Sis. m. m.:

ss. 51-71: Holger Nohrström, Suomen ensimmäinen kirjasinvalaja [Sveno Gelzenius];

ss. 72-85: A. R. Cederberg, Eräitä tuntemattomia viipurilaisia painotuotteita.

Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä XVI. (Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen Julkaisuja). Tarkistettu ylipainos Forssan Lehdessä olleista kirjoituksista. Forssa 1933.

Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen Vuosikirja X. 1934. Forssa 1934.

Oulun Teknillisen Seuran 25-vuotisjuhlajulkaisu. 1909-1934. Oulu 1935.

Suomen kirkon vuosikirja VIII. 1/5 1933-30/4 1934. Piispainkokoukselta toimeksi saaneena laatinut SAKARI LOIMARANTA. Sortavala 1934.

Suomen Museoliiton Julkaisuja 5. Neljännet museopäivät Viipurissa 1934. - Fjärde museimannamötet i Viborg 1934. Forssa 1935.

Tampere. Tutkimuksia ja kuvauksia II. Julkaissut Tampereen Historiallinen Seura. (Tampereen Historiallisen Seuran Julkaisuja III). Tampere 1935.


Finsk Tidskrift 1935. T. CXVIII, h. 4, 5.

Historiallinen Aikakauskirja 1935, 33. vk., v. 1, 2.

Historisk Tidskrift för Finland, 19. årg. 1934, h. 4; 20. årg. 1935, h. 1.

Kotiseutu. Suomen kotiseutututkimuksen äänenkannattaja. 1934, v 1-4; 1935, v. 1, 2.Genos 6(1935), s. 81-82

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Artikelns början ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1935 hakemisto | Vuosikertahakemisto