GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

A. R. Cederberg 50-vuotias

Suomen Sukututkimusseuran esimies ja »Genoksen» toimituskunnan jäsen professori Arno Rafael Cederberg täytti kuluneen heinäkuun 2 päivänä 50 vuotta. Professori C. liittyi Sukututkimusseuraan sen perustamispäivänä ja on aina mitä suurimmalla mielenkiinnolla seurannut ja aktiivisesti ottanut osaa seuran toimintaan. Jo 1919-1920, ennen muuttoansa Tarttoon, kuului C. seuran johtokuntaan ja valittiin siihen uudelleen 1931 sekä kutsuttiin seuran esimieheksi 1934. Professori C. on julkaissut useita teoksia henkilöhistorian alalta sekä käsitellyt sen lähteitä, kuten julkaisussaan »Maamme kirkonarkistot», jotapaitsi hän on lukuisilla kirjoituksilla avustanut seuran Vuosikirjaa ja »Genosta». Se voimakas innostus Sukututkimusseuran pyrkimyksiä kohtaan ja se tarmo millä professori C. johtaa seuran toimintaa, on takeena siitä, että seura luottavasti katsoo tulevaisuuteen tietoisena siitä, että seuran menestys ja henkilötutkimuksen kehittäminen ja harrastuksen syventäminen on hänen silmämääränään ja hänellä sydämenasiana. Suomen Sukututkimusseura ja erittäinkin tämän aikakauskirjan lukijat esittävät Sukututkimusseuran kunnioitetulle ja arvossapidetylle esimiehelle, ansioituneelle tiedemiehelle parhaat onnittelut, kiittävät häntä jo suoritetusta työstä ja toivottavat hänelle voimia jatkamaan menestyksellistä työtään sukututkimuksen hyväksi.


Genos 6(1935), s. 85-86

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1935 hakemisto | Vuosikertahakemisto