GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

GL

Svenska Släktkalendern 1989. Redaktör Elisabeth Thorsell. Tjugofemte årgången. Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1989. 407 sidor.


Svenska Släktkalendern upprättades 1912 av Gustaf Elgenstierna och har sedan dess utkommit, till en början årligen, sedan med oregelbundna längre mellanrum. År 1989 utgavs årgång 25 med uppgifter om 70 svenska släkter. Därmed stiger totalantalet släkter som har behandlats i de många banden till 1826. Serien av kalendrar är alltså en nyttig och viktig källa till uppgifter om släkter som fortlever i Sverige. Främst ingar ofrälse släkter med bemärkta namn, men i senare årgångar i växande omfattning också andra.

Tonvikten i Svenska Släktkalendern ligger på redovisning av släkternas medlemmar i nutiden och de närmaste avlidna generationer, som binder dem samman. De biografiska uppgifterna om varje person är korta. Detta gäller också skildringarna av släkternas äldsta härstamning, men omsorg har nedlagts på att ge exakta och korrekta uppgifter om den. Sammanfattande hänvisningar ges till källor och litteratur om varje släkt. Också i övrigt fyller verket höga krav på fullständighet och precision. Utanför Sverige bosatta släktgrenar redovisas och i den senaste årgången ingår en släkt, som härstammar från Sverige, men vars alla grenar sedan länge bor i Norge.

I tidigare årgångar har flera släkter skildrats, som antingen härstammar från Finland eller har grenar här. I 1989 års kalender skildras bl.a. den svenska grenen av släkten Poppius från Finland och släkten Hernmarck, vars äldre medlemmar under 1700-talet bodde på Åland. Giftermålsförbindelser till Finland finns i många andra behandlade släkter, bl.a. i de två som väl är mest kända: Palme och Wallenberg.


Genos 61(1990), s. 107

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1990 års register | Årgångsregister