GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Ikaalisten tuomiokunnan vanhempi arkistoaines

Matti J. Kankaanpää

Ikaalisten tuomiokunta vastaa Satakunnan kahtiajaetussa tuomiokunnassa Ylä-Satakunnan osuutta. Renovoidut tuomiokirjat VA:ssa löytyvätkin Ylä-Satakunnan nimen alta, mutta konseptikirjat, joita säilytetään Turun maakunta-arkistossa (TMA) ovat Ikaalisten nimen kohdalla. TMA:ssa oleva Ikaalisten tuomiokunnan vanhempi arkistoaines on suhteellisen hyvin säilynyt ja sisällöltään merkittävä.

Konseptituomiokirjoja on katkonaisesti säilynyt vuodesta 1669 alkaen ja ne täydentävät renovoitujen tuomiokirjojen sarjaa kolmella tavalla. Ensinnäkin konseptikirjoja on säilynyt muutamilta sellaisilta käräjiltä, joilta renovoidut puuttuvat. Näitä on erityisesti vanhimmassa niteessä (vol. 1) vuosilta 1669-72. Tämä nide on mikrofilmattu (ES 3745). Seuraavat säilyneet konseptikirjat ovat vuodelta 1683.

Toiseksi konseptikirjoissa on pykäliä, joita ei renovoitu. Ikaalisten arkiston vol. 2:ssa tällaiset pykälät on usein yliviivattu eikä tämä mielestäni johdu siitä, ettei niitä olisi »tuomittu». Muistelisin jonkun tällaisen pykälän löytyneen renovoituna ns. Harvialan kopiokirjasta. Siitä päättäen aatelin alustalaisten asioita ei aina renovoitu varsinaisiin kirjoihin. Myöhempinä vuosisatoina renovoimatta jätettiin hallinnollisia asioita ja ilmoitusasiat renovoitiin ilmoitusasioiden pöytäkirjoiksi. Renovoimatta jätetyt asiat eivät silti ole tutkijalle vähempiarvoisia. Olen havainnut ne hyviksi lähteiksi mm. tie- ja kestikievarikysymysten tutkimisessa.

Mainitussa vol. 2:ssa on liiteasiakirjana myös mielenkiintoinen kartta ja puumerkkejä sisältävä pöytäkirja v:lta 1686. Näitä liitteitä ei löydy renovoiduista kirjoista. Alkuperäiset liitteet löytyvät konseptikirjoista ja ovat jäljennettyjä mielenkiintoisempia mm. puumerkkiensä takia. Vain vanhin konseptikirjojen nide on mikrofilmattu, mutta ainakin kaksi seuraavaa olisi ehdottomasti saatava filmatuiksi.

Vanhimpiin tuomiokirjoihin sisältyy myös huomattava määrä katselmuksia. Niiden joukosta olen löytänyt myös ryväksen varsinaisia perukirjoja v:lta 1741 (Ikaalinen vol. 13 f 39S ja 862-893), joita tuskin löytyy renovoiduista. Ikaalisten tuomiokunnan arkiston konseptikirjat käsittävät 1669-1786 yhteensä 75 nidettä ennenkuin aineisto jakautuu käräjäkunnittain niteisiin. Kaikkiaan konseptikirjoja on v:een 1809 mennessä 108 nidettä. Niihin sisältyy välikäräjien pöytäkirjoja, joita on 1726-1809 myös omana nidesarjana (vol. 109-114). Yksi nide on hovioikeudelle alistettuja asioita (115) ja yksi nide sakkoluetteloita (v. 1722-37 vol. 116).

Ikaalisten tuomiokunnan arkistossa perukirjoja on omana sarjanaan (vol. 117-122) vuosilta 1722-1809. Nämä on filmattu ja löytyvät yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioluettelosta s. 78 (mf ES 3536-3542). Tiedonannon varsinainen aihe on, että perukirjoja löytyy myös muista Ikaalisten tuomiokunnan arkiston osista, jotka filmaamattomina lienevät vähemmän tunnettuja. Katselmusten (Syneinstrument) sarjasta perukirjoja löytyy vol. 123 (1724-39) muutamia, vol. 124 (1740-46) ja 126 (1747-58) huomattava määrä, vol. 127 (1759-71) muutamia ja vol. 128 (1768-87) kaksi kappaletta. Perukirjoja olen löytänyt myös arkiston sekalaista (diverse) sisältävästä osasta vol. 175 v. 1746, niteestä, jossa ensi sijassa on katselmuksia ja verollepanoja.

Ikaalisten tuomiokunnan vanhemmasta arkistosta (yhteensä 176 nidettä) olen ehtinyt tutkia vain osan. Jäljellä olevien osien tutkiminenkin voisi tuottaa myönteisiä yllätyksiä.

TMA:ssa on laajat kortistot lainhuudatuksista ja perukirjoista. Perukirjakortistot eivät silti ole täydellisiä. Niistä saattaa löytyä varsinaisten perukirjojen sarja ainakin nykyisen Turun- ja Porin läänin alueelta melko hyvin. Ylä-Satakuntaan sisältyi aikanaan myös Pirkanmaa, jonka perukirjoja kortistosta löytyy, mutta havaintojeni mukaan perukirjoja on Ikaalisten arkistossa enemmän kuin kortistossa. Katselmuskirjojen joukosta löytyvät luullakseni ovat kokonaan kortittamatta.

Lopuksi mainittakoon perukirjojen säilytyksestä yleisesti tekemäni havainto: niitä voi löytyä melkein mistä tahansa ja sellaisistakin paikoista, joista niitä ei osaisi etsiä. Perukirjat oli määrä säilyttää tuomiokunnittain, mutta ainakin hajakappaleita on joutunut »väärän» tuomiokunnan perukirjojen joukkoon. Virtain ja Ähtärin perukirjojen joukossa (v. 1785-1809 alkuperäiset VMA:ssa, mf ES 3544) on niin monta Laukaan pitäjästä olevia, ettei kyse ole pelkästään hajakappaleista.


Genos 62(1991), s. 34-35

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1991 hakemisto | Vuosikertahakemisto