GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Selostus | Artikelns slut | Rättelse ]

Släkten Sjöholm - Sysikaski från Pernå

Fru Ingeborg Dyhr Sylvin, Esbo

Stamfar för den här behandlade släkten är husbonden på Bengtas i Kärpä by i Pernå Johan Johansson, född omkring år 1726. Hans ursprung är icke känt. Genom hans söner Gustaf och Johan delades släkten i tvenne huvudgrenar.

Johan Johansson, född 1754 blev stamfar för släkten Sjöholm. Bland medlemmarna av denna släkt kan nämnas lantmätaren Fredrik Sjöholm (tab. 6) och hans son distriktsveterinären Karl (Kaarlo) Fredrik Sjöholm. Den sistnämndes barn har antagit namnet Sysikaski.

Den äldre brodern Gustaf Johansson blev stamfar för släkten Rosqvist. En utredning av denna släkt kommer att publiceras inom en nära framtid.


Tab. 1.

I. Johan Johansson. Född omkring år 1726. Framträder som dräng på Bengtas i Kärpä, Pernå, där han för första gången kommunicerade 29.1.1744. Är husbonde på hemmanet år 1750. Död på Bengtas 8.6.1762, 36 år gammal, av »bröstvärk». - Gift i Pernå 14.10.1744 med Carin Jonaedotter, född 1724. Hon var skriven på gården redan 1743. I en del kommunionböcker anges hon vara född 1734, vilket uppenbarligen är fel, ty bruden hade då varit 10 år gammal. Emellertid är detta felaktiga födelseår taget som utgångspunkt vid beräknandet av hennes ålder vid dödsfallet. Hon dog på Bengtas 5.3.1809 av slag, »75 år gammal» men bör ha varit 85 år gammal.

II. Barn, födda på Bengtas:

Jacob, f. 23.7.1748, död 21.6.1750.

Gustaf, f. 19.4.1751. Använde namnet Rosenqvist. Bonde på Bengtas, död 27.1.1824. Stamfar för släkten Rosqvist.

Johan Johansson, f.14.3.1754. Bonde på Fantsnäs Wäckas, död 15.6.1813. Tab. 2.

Jonas Johansson, f. 26.8.1757. Flyttar till Fasarby 1773 och därifrån till Borgå stad 1775 enligt anteckning i kommunionboken. Icke återfunnen i Borgå böcker.

Petter, f. 1760. Icke införd i doplängden men däremot i barnaboken. Död på Bengtas 18.5.1763.


Tab. 2.

II. Johan Johansson (son till Johan Johansson, tab. 1), f. på Bengtas i Kärpä, Pernå 14.3.1754. Flyttar till Fantsnäs Wäckas som bondemåg 1780 och övertog hemmanet. Död på Wäckas 15.6.1813 av »torrvärk». - Gift i Pernå 19.6.1780 med Carin Ernestdotter, f. ca 1753, död på Wäckas 23.7.1837, dotter till bonden Ernst Johansson och Maria Johansdotter Wredt i hennes första gifte (gift 2:o 1.3.1771 med Petter Jacobsson).

III. Barn, födda på Wäckas:

Petter Johansson, f. 1783, dopet icke infört i doplängden. Enligt anteckning i kommunionboken drunknad 1.11.1809. - Gift i Liljendal 20.10.1809 med Eva Stina Carlsdotter i hennes 1. gifte (gift 2:o i Pernå 15.10.1812 med fiskaren Gabriel Andersson, född i Sarvlax 3.4.1787, död på Bästö 2.1.1822), f. i Pernå 22.8.1786, död på Bästö 23.2.1861, dotter till bonden på Garpom Tyskas Carl Pehrsson och Caisa Johansdotter.

Carl Gustaf Johansson, f. 10.7.1787, kronolots, död 28.4.1840. Tab. 3.

Lovisa Johansdotter, f. 1792 enligt kommunionboken, icke införd i doplängden, död på Skogby rusthåll i Tessjö, Abborfors 17.5.1867. - Gift i Pernå 1.12.1814 med rusthållaren på Skogby Gustaf Mårtensson, f. i Tessjö Skogbisas 4.12.1783, död på Skogby rusthåll 29.10.1843 i lungsot.

Adolf Johansson, f. 1794. Sjöman. Död i England 1.7.1818, ogift.

Gabriel Vilhelm Johansson Sjöholm, f. 23.10.1796, sågbokhållare, död 2.8.1851. Tab. 5.


Tab. 3.

III. Carl Gustaf Johansson (son till Johan Johansson, tab. 2), f. på Wäckas i Fantsnäs by, Pernå 10.7.1787. Antagen som lotslärling 10.5.1813; erhållit styrningssedel 21.2.1823, avlagt examen till reservlots 10.4.1823; reservlots 24.3.1824; ordinarie kronolots 15.3.1833. Bodde på Wäckas lotshemman, 3/2 mtl. Erhöll i årslön kontant 22 rubel samt för lärlingsunderhåll 8, summa 30:-. Död på Wäckas 28.4.1840 av »bröstfeber». - Gift i Pernå 24.10.1811 med Margareta Johansdotter, f. 1787 sannolikt i Pernå, ehuru icke införd i doplängden, adm. i Pernå 13.7.1803, död på Hindersby Mattas i Lappträsk 31.10.1856 av stygn, 69 år gl, dotter till bonden på Refsby Mickos i Pernå Johan Justsson och Lena Mattsdotter.

IV. Barn, födda på Fantsnäs Wäckas:

Petter Gustav Carlsson, f. 15.9.1812, rusthållare, död 22.5.1884. Tab. 4.

Charlotta Wilhelmina Carlsdotter, f. 17.10.1814, död i Lappträsk 28.6.1874 »av vattustämma». - Gift i Lappträsk 21.10.1841 med rusthållarsonen på Hindersby Mattas Anders Carlsson, f. i Lappträsk Hindersby 8.10.1818, död där 30.1.1881.


Tab 4.

IV. Petter Gustav Carlsson (son till Carl Gustav Johansson, tab. 3) f. på Fantsnäs Wäckas i Pernå 15.9.1812. Flyttar till Lappträsk, Hindersby 7.12.1839. Rusthållare på Mattas nr 2, som var 1/12 skatterusthåll. Död i Lappträsk 22.5.1884 av »ålderdom». - Gift i Lappträsk 28.8.1842 med Maja Stina Svärd, f. på Lindkoski Knuts i Lappträsk 10.7.1820, död på Mattas 23.4.1899 i lunginflammation, dotter till Johan Svärd och Maria Johansdotter.

V. Barn, födda på Mattas:

Wilhelmina Pehrsdotter, f. 9.4.1843, död i Lappträsk 1.11.1921 av slag. - Gift i Lappträsk 16.6.1863 med landbonden på Hindersby nr 12, Jeppas Johan Andersson, f. i Lappträsk 28.7.1838, död där 22.1.1922 i kräfta.

Ulrika Charlotta, f. 15.9.1845, död i Pernå Kyrkoby, Baijars 7.6.1918. - Gift i Lappträsk 24.2.1874 med torparesonen, sedermera sågarbetaren Magnus Schildt, f. i Lappträsk 19.8.1851. Paret flyttar till Pernå 21.10.1876, där Magnus Schildt dör som backstugusittare på Baijars i Pernå Kyrkoby 8.12.1918. Lappträsksläkten Schildts stamfar kaptenen Ernst Henrik Schildt var född i början av 1680-talet, överflyttade till Finland från Östersjöprovinserna och dog i Lappträsk 1743. Han var brorson till den Gustaf Schildt, som introducerades på Svenska riddarhuset och vars släkt fortlever i Sverige.

Carl Pehrsson, f. 9.6.1848, död 6.7. samma år.

Carl Johan Pehrsson, f. 23.11.1849, död under en rödsotepidemi i Lappträsk 14.9.1852.

Lovisa Pehrsdotter, f. 12.12.1852, död 9.8.1854 av »hjertsprång».

Dödfött gossebarn 17.5.1855.

Dödfött flickebarn 14.4.1856.

Gustaf Pehrsson, f. 28.8.1857, död i Lappträsk 21.2.1862.


Tab. 5.

III. Gabriel Wilhelm Johansson (son till Johan Johansson, tab. 2) f. på Fantsnäs Wäckas i Pernå 23.10.1796. Betyg att söka tjänst på tulljakt 15.4.1824. Antog namnet Sjöholm före år 1830. Flyttningsbetyg till Ithis 1830. Sågbokhållare där på Siikakoski såg. Ägare till Ernvesalo Kokkola i Ithis, där han bosatte sig omkring år 1840. Tog avsked från sågbokhållartjänsten omkr. 1846. Flyttningsbetyg tillbaka till Pernå 31.3.1851. Död i Pernå Fantsnäs Wäckas 2.8.1851, »sköt ihjäl sig» (enligt uppgift i kommunionboken, saknas i dödslängden). - Gift i Ithis 2.4.1833 med jungfru Anna Lovisa Braff, f. okänt var år 1807, död på Kokkola i Ernvesalo, Ithis 27.9.1850. Enligt anteckning i Ithis kommunionbok har hon kommit från Lovisa i oktober 1830, men har icke återfunnits i Lovisa böcker. Namnet tyder på soldatsläkt.

IV. Barn, födda i Ithis:

Charlotta, f. a.n. 23.1.1832, död på Muinila i Gustav Adolfs 6.1.1912. - Gift i Ithis 20.6.1848 med guvernementssekreteraren Johan Henrik von Schrowe, f. på Putkijärvi i Gustav Adolfs 15.1.1825, död på Muinila 27.10.1904.

Otto, f. i Siikakoski 28.9.1833, död där 3.4.1837 »av hosta».

Carolina, f. i Siikakoski 30.3.1836, död där 7.10. samma år av kikhosta.

Fredrik, f. i Siikakoski 30.7.1837, lantmätare, död 2.10.1921. Tab. 6.

Oscar, f. på Kokkola 11.7.1842, död där 27.2.1843 av kikhosta.


Tab. 6.

IV. Fredrik Sjöholm (son till Gabriel Wilhelm Johansson S. tab. 5), f. i Ithis, Siikakoski 30.7.1837. Lantmäterielev 22.6.1860, dispens från högskolestudier, auskultant 15.3.1865; vicelantmätare i Uleåborgs län 18.10.1869, med lön 25.4.1882; yngre komissionslantmätare 25.10.1892 och äldre komissionslantmätare i Uleåborgs län 21.3.1894. Avsked 26.10.1897. Död i Kemi 2.10.1921. - Gift i Haukipudas 18.9.1870 med Maria Gustava Snellman, f. i Rovaniemi 12.9.1845, död under en badsejour i Nyslott 22.8.1896, dotter till possessionaten Nils Fredrik Snellman och Maria Törmänen.

V. Barn, födda i Muhos:

Edith Viola, f. 16.7.1871, död i Muhos 25.10.1877.

Bertha Maria, f. 6.10.1872, död i Muhos 20.10.1877.

Ella Gustafva, f. 6.10.1874, död i Muhos 18.10.1875.

Jenny Lovisa, f. 4.9.1877, död i Kemi 18.9.1948. - Gift i Muhos 26.6.1900 med vicehäradshövdingen Jafet Martikainen, f. i. Lapinlahti 11.7.1872, död i Kemi 7.5.1916.

Karl Fredrik, f.13.6.1880, distriktsveterinär, död 13.1.1958. Tab. 7.

Laina Maria, f. 28.2.1883. Medikalgymnast. Död i Helsingfors 26.7.1929.


Tab. 7.

V. Karl (Kaarlo) Fredrik Sjöholm (son till Fredrik S. tab. 6), f. i Muhos 13.6.1880. Student 1901; veterinärkandidat i Dresden 1904, veterinärläkarexamen i Dresden 1908; Kommunalveterinär i Leppävirta 1909; i Sysmä 1910; Distriktsveterinär i Pitkäranta 1916; Viitasaari 1919, Tyrvis 1929, och i Vammala distrikt 1941. Avsked 1944. T.f. distriktsveterinär i Hartola 5 månader 1908 och 1912; i Suojärvi 7 månader 1918. T.f. köttkontrollör i Vammala 1941. Medlem av kommunalfullmäktige i Sysmä 1914-16, i folkskoledirektionen 1915-16 och i styrelsen för brandstodsföreningen 1913-16. Kommunalfullmäktig och medlem av styrelsen för hälsovårdsverket i Vammala köping 1935. Veterinär vid Artilleriutbildningscentralen 1939-40 och skyddskårsdistriktsveterinär 1941. Studieresa till Hannover 1929. Medlem i Finlands veterinärförbund och Finlands distriktsveterinärförbund samt kassör vid sistnämnda förbund. Död i Vammala 13.1.1958. - Gift i Helsingfors 14.5.1916 med Helmi Nygren, f. i Nastola 24.2.1893, död på Diakonissanstalten i Helsingfors 2.3.1960, dotter till snickaren Juho Alfred Nygren och Henrika Adamsdotter.

VI. Barn, antagit namnet Sysikaski:

Kaarina Aallotar, f. i Impilax 13.9.1916. Banktjänsteman i Vammala, död ogift 7.9.1969.

Paavo Fredrik, f. i Impilax 24.9.1917, folkskolföreståndare. Tab. 8.

Kirsti Marjatta, f. i Impilax 1.1.1919. Student vid Tyrvään Yhteiskoulu 1939; merkonom vid Liikemiesten kauppaopisto, studentlinje 1941. Anställning vid affärsföretag som kassör och korrespondent, i Åbo 1945-46, i Kankaanpää 1946-48, samt vid Helsingfors Universitet från 1948. Död i Helsingfors 2.2.1959.

Juno Inkeri, f. i Viitasaari 13.7.1921. Student vid Tyrvään Yhteiskoulu 1941. Genomgått Högvalla Husmoderskurs (5 månaders kurs) 1942; inskriven vid Helsingfors Universitets juridiska fakultet 1942; avbröt studierna efter bombanfallet februari 1944, då hennes bostad helt förstördes. Anställd vid Folkförsörjningsnämnden i Vammala 1944-1947. - Gift i Vammala 13.7.1946 med advokaten, vicehäradshövdingen Heikki Tuomas Haapaniemi, f. i Karkku 24.5.1920, död i Helsingfors 8.12.1983.

Pentti Antero, f. i Saarijärvi 21.10.1923. Banktjänsteman. Tab. 9.

Vesta Pirjetta, f. i Saarijärvi 21.10.1924. Genomgått mellanskola vid Tyrvään Yhteiskoulu 1941 samt Porvoon Naisopisto 1942-44. Medikalgymnastexamen i Helsingfors 1946. - Gift i Helsingfors 17.12.1947 med stewarten Felix Birger Eugen Bjugg, f. i Pernå 14.1.1918.


Tab. 8.

VI. Paavo Fredrik Sysikaski (son till Kaarlo Fredrik Sjöholm, tab. 7), f. i. Impilax 24.9.1917. Student vid Tyrvään Yhteiskoulu 1936; inskriven vid Helsingfors Universitet, juridiska fakulteten 1936-39, deltog i kriget 1939-40 samt i fortsättningskriget 1941-45; därefter tjänstgjort vid Folkförsörjningsnämnden samt vid Kansallis-Osake-Pankki. Folkskollärarexamen vid Lärarhögskolan i Uleåborg 1954. Tjänstgjort som folkskollärare från år 1951 i Alastaro, i Kestilä och i Kangasala-Kullaa folkskolor. Folkskolföreståndare i Kullaa 1955-77. Utmärkelser: Finlands Vita Ros kl. 3 och 4, minnesmed. 1939-40 samt minnesmedalj 1941-44, Finland Kommunalförbunds förtjänsttecken. - Gift i Björneborg 27.4.1952 med farmaceuten Saara Helena Lehtimäki, f. i Kauhajoki 17.9.1925, död i Kullaa 17.10.1973, dotter till montören Sulho Jaakko Lehtimäki och Hilda Maria Haapamäki.

VII. Barn:

Pirjo Annuli, f. i Uleåborg 17.10.1952. Student från Porin Yhteiskoulu 1971. Fil. kand. vid Tampereen yliopisto 1975, fil.lic. 1983. Assistent och lektor i matematik vid Tampereen yliopisto 1973-1991. Överlärare i matematik vid Ylivieskan tekninen oppilaitos från år 1991.

Reija Katriina, f. i Kangasala 14.8.1954. Student från Porin Yhteiskoulu 1973. Farmaceut 1975. Från 1975 anställd vid läkemedelsfabriken Orion i Esbo.


Tab. 9.

VI. Pentti Antero Sysikaski (son till Kaarlo Fredrik Sjöholm, tab. 7), f. i Saarijärvi 11.8.1923. Deltagit i vinterkriget som frivillig vid Artilleriets utbildningscentral. Fänrik 1942, Student vid Tyrvään Yhteiskoulu 1943, inskriven vid Universitetets veterinärmedicinska fakultet 1943-48. Deltagit i fortsättningskriget vid 15. Divisionen, svårt sårad vid striderna på Karelska Näset, löjtnant 1944. Anställd vid Finlands Bank från 1948, extra bokhållare 1948-55, bokhållare 1955-70, byråchef vid datamaskinsavdelningen 1971-75, vid övervakningsbyrån 1975-82. Genomgått kurser i datamaskinsbehandling i Finland, de skandinaviska länderna och Frankrike. Som Finlands Banks stipendiat idkat studier inom datamaskinsbehandlingsområdet i Köpenhamn 1957. Utmärkelser: Finlands Vita Ros 4. kl. minnesmedalj 1939-40, minnesmedalj 1941-45, Fjärrkarelens minneskors, Krigsinvalidernas förtjänsttecken i guld. Premiärlöjtnant 1970. - Gift i Helsingfors 2.2.1952 med vicenotarien Marja-Liisa Alho, f. i. Kuopio 6.1.1921, dotter till tryckerichefen Armas Viktor Alho och Agda Ellen Elisabeth Gustafsson.

VII. Barn:

Synnöve Sinikka, f. i Helsingfors 10.1.1953. Student från Tapiolan Lukio 1973. Studentmerkonom från aftonlinjen vid Malmin Kauppakoulu 1978. Anställd vid Finlands Bank sedan 1974, byråsekreterare.

Kalle Antero, f. i Helsingfors 22.2.1955. Genomgått mellanskolan vid Tapiolan Lukio 1971. Studerat vid Tampereen yliopiston Yhteiskunnallinen tiedekunta 1974-88. Verksam som tillfällig ungdomsledare i Esbo, från 1990 ungdomsledare vid Esbo stads barnhem. Aktiv inom Samlingspartiet Kokoomus samt Amnesty International. Freelance-journalist. Redaktör för tidskriften Pax sedan 1990. Utgivit diktsamlingen Shakaaleja ja ihmisiä (1982).

Kirsti Helena, f. i Esbo 2.11.1960. Student från Etelä-Tapiolan Lukio 1979. Utövat idrott sedan tidiga år, A-klassens snabblöperska och aktiv inom Espoon Tapiot. Utdimitterad rehabiliteringsvårdare 1983. Rehabiliteringsvårdare på Rinnehemmet i Esbo 1984-86 och sedan 1989. Reseguide i Tyskland och Österrike 1987-89.


Selostus

Ingeborg Dyhr Sylvin: Sjöholm-Sysikaski -suku Pernajalta

Suvun kantaisä Juho Juhonpoika (n. 1726-1762) oli Pernajan Kärpän kylän Bengtasin talon isäntä. Hänen kaksi poikaansa jatkoivat sukua. Vanhempi veli Kustaa (1751-1824) käytti nimeä Rosenqvist ja on erään Rosqvist-suvun kantaisä. Nuorempi veli Juho Juhonpoika (1754-1813) siirtyi Pernajan Fantsnäsin Wäckarsiin kotivävyksi. Hänen poikansa, sahakirjanpitäjä Gabriel Wilhelm (1796-1851) rupesi käyttämään nimeä Sjöholm. Hänen poikansa oli maanmittari Fredrik Sjöholm (1837-1921). Tämän pojanpojat ovat ottaneet nimen Sysikaski.


Genos 63(1992), s. 125-129, 141

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Rättelse ]

Systematisk förteckning | 1992 års register | Årgångsregister