GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Suomen Sukututkimusseura

Toimintakertomus 1991

Suomen Sukututkimusseuran toiminta vuonna 1991 noudatti pääpiirteissään jo totuttuja muotoja. Kiinnostus sukututkimukseen on edelleen laaja ja se heijastui myös Seuran kirjaston ja toimiston vilkkaana käyttönä. Vuosien varrella on todettu, ettei tieto Seuran lähiajan toiminnasta ole aina ehtinyt sukututkijoille ajoissa. Toimintavuoden aikana asiaan tuli huomattava parannus kun Sukutietotekniikka ry:n ja Sukututkimusseuran Sukutieto-lehteä alettiin postittaa jäsenille.

Pystyäkseen toteuttamaan paremmin sääntöjensä edellyttämää sukututkimuksen ja henkilöhistorian tulosten tunnetuksi tekemistä päätti Sukututkimusseura rakentaa nykyaikaista tietotekniikkaa hyväksikäyttävän järjestelmän, joka mahdollistaa Seuran hallussa olevien sukututkimustiedostojen käytön mahdollisimman monelle sukututkijalle.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi Suomen Sukututkimusseuralle vuonna 1990 80000 markan apurahan suku- ja muutakin tutkimusta palvelevan tietojärjestelmän kehittämiseksi.

Tietojärjestelmän kehittämisestä Sukututkimusseura teki vuonna 1990 projektisopimuksen Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelyopin laitoksen kanssa. Tämän ns. Dynastia-projektin ensimmäinen vaihe valmistui keväällä 1991. Kesällä jatkettiin järjestelmän varsinaista toteuttamista ja tarkoituksena on, että mm. sukuhakemiston ja sukututkijaluettelon sisältävä järjestelmä on tarvitsijoiden käytössä vuonna 1992.

Sukututkimusseura valmistautui omalta osaltaan Suomen 75-vuotisjuhlaan osallistumalla Tiedekeskus Heurekassa vuonna 1992 järjestettävän juhlanäyttelyn valmisteluun, sen yhden osan muodostaa suomalaisten sukujen esittely.

Sama teema on myös Turun Messukeskuksessa järjestettävillä Sukumessuilla, joka kuuluu osana »Juuret Suomessa» -tapahtumaan. Sukumessut järjestetään yhteistyössä arkistolaitoksen, kirkkohallituksen, siirtolaisuusinstituutin, Sukuseurojen Keskusliiton, Sukutietotekniikan, Sukututkimusseuran ja Turun Messukeskuksen kanssa. Seuran edustajana Sukumessuja valmistelevassa toimikunnassa on ollut Manu Herna ja joulukuusta 1991 alkaen Terhi Nallinmaa-Luoto.


Julkaisutoiminta

Aikakauskirja Genoksen 62. vuosikerta ilmestyi neljänä vihkona, joissa oli yhteensä 194 sivua. Genoksen ja muiden julkaisujen julkaisutoimikuntaan kuuluivat fil. maisteri Jarl Pousar päätoimittajana, professori Yrjö Blomstedt, tutkija Manu Herna, kanslianeuvos Georg Luther, fil. maisteri Terhi Nallinmaa-Luoto ja lakit. lisensiaatti Pentti J. Voipio. Genoksen painos oli 2600 kappaletta.

Toimintavuoden aikana jatkettiin uuden sukuhakemiston ja Vuosikirja 43:n toimittamista.


Yleisötilaisuudet ja kokoukset

Toimintavuonna pidettiin 9 kuukausikokousta ja niissä kuultiin seuraavat esitelmät: helmikuun 12. kuultiin assistentti Jari Niemelän esitelmä »Ruotsin vallan ajan ruotusotilaista».

12. maaliskuuta esitelmöi Börje Brandt aiheenaan »Roteringen och soldaterna i Karleby under 1600- och 1700-talet». Vuosikokousesitelmän 9. huhtikuuta piti professori Veijo Saloheimo aiheenaan »Itäsuomalaista liikkuvuutta 1600-luvulla».

Apulaisprofessori Marianne Blomqvistin esitelmän aiheena 8. lokakuuta oli »Korpenfelt, Liljenfeldt, Byfält, en namnhistorisk studie» ja 12. marraskuuta esitelmöi fil. tohtori Saulo Kepsu aiheesta »Vanhat suomalaiset etunimet». Seuran vaalikokouksessa 10. joulukuuta piti esitelmän fil. maisteri Heljä Pulli aiheenaan »Sukunimien muuttumisesta Karjalassa».

Neuvontakokouksia, joissa vastattiin ennalta lähetettyihin kysymyksiin, järjestettiin 8. tammikuuta, 14. toukokuuta ja 10. syyskuuta. Yleisötilaisuuksiin osallistui keskimäärin 60 kuulijaa.

Kevätretkellä 12. toukokuuta tutustuttiin Turun maakunta-arkistoon. Retkelle osallistui 42 henkilöä.


Muu kokous- ja yhdistystoiminta

Oikeusministeriön nimilautakuntaan kuului Seuran edustajana Terhi Nallinmaa-Luoto varaedustajanaan Heljä Pulli.

Sukututkimustietojärjestelmää valmistelivat Sukututkimusseuran hallituksen vuonna 1990 nimittämät vastuuhenkilöt: johtoryhmässä Manu Herna, Georg Luther ja Rainer Toiviainen ja tukiryhmässä Herna, Matti Kankaanpää, Luther, Elli Voipio ja Pertti Vuorinen.

Karjala-tietokantasäätiön neuvottelukunnassa oli Seuran edustajana Heljä Pulli ja hallituksessa Manu Herna.

Lisäksi Seuran edustaja osallistui Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan ja Sukuseurojen Keskusliitto ry:n kokouksiin.

Sukututkimusseura osallistui Porissa 9.-10.3. järjestettyjen XVI sukututkimuspäivien valmisteluun.

Seuran asiamies osallistui huhtikuussa Viron Sukututkimusseuran vuosikokoukseen ja piti tilaisuudessa esitelmän Suomen Sukututkimusseuran historiasta ja toiminnasta.


Kirjasto ja arkisto

Kirjasto toimi Seuran toimitiloissa Mariankatu 7:ssä. Kirjaston päivystysajat olivat: maanantaisin 16-18, tiistaisin ja torstaisin 10-12. Kesällä kirjasto oli suljettuna 2 kuukautta.

Kirjastossa työskenteli puolipäiväinen kirjastonhoitaja Elli Voipio vapaaehtoisina avustajinaan Anna-Liisa Aarno, Ulla Flygt, Eija Kemiläinen, Eiri Muroma, Maija Niemelä ja Michael von Timroth. Heille kaikille Seura esittää lämpimät kiitoksensa arvokkaasta työstä.

Kirjastossa kävi vuoden aikana 1001 asiakasta ja kotilainoja annettiin 797 kappaletta. Lisäksi lähetettiin kaukolainoja 119 kappaletta 28 eri kirjastoon. Kirjahankintoja tehtiin toimintavuonna 134 kappaletta. Vuoden päättyessä oli vaihtoina saatu julkaisuja 109 kotimaiselta ja 167 ulkomaiselta julkaisijalta.


Toimisto

Seuran toimisto oli avoinna yleisölle tiistaisin ja torstaisin kello 12-14. Toimistoa hoiti Seuran asiamies Pertti Vuorinen.

Vuoden aikana Seuralle tuli lukuisia sukuselvityspyyntöjä, jotka pyrittiin ohjaamaan kokeneille sukututkijoille, suppeampiin tiedusteluihin vastasi toimisto. Edellisten vuosien tapaan myös kuluneena vuonna ei työvoimaa ole riittänyt vastaamaan selvityspyyntöihin.


Jäsenistö, hallitus ja virkailijat

Toimintavuoden aikana Seuraan liittyi 116 uutta jäsentä. Vuoden päättyessä Seurassa oli 6 kunniajäsentä, 13 kirjeenvaihtajajäsentä, 25 tutkijajäsentä, 5 lahjoittajajäsentä, 37 ainaisjäsentä ja 1679 jäsenmaksunsa maksanutta vuosijäsentä, näistä yhteisöjä oli 55. Seuran vuosikokouksessa 9. huhtikuuta kutsuttiin uudeksi kunniajäseneksi kanslianeuvos Georg Luther ja uusiksi tutkijajäseniksi fil. tohtori Veli-Matti Autio, professori Berndt Godenhielm, avdelningschef Boke Reuter ja maakunta-arkistonhoitaja Raimo Viikki. Vuoden aikana kuolivat Seuran kunniajäsen Heikki Soininvaara ja kirjeenvaihtajajäsenet Heinz F. Friederichs ja Jakob Koit.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Siihen kuuluivat: (suluissa toimikausi) esimies, apul. professori Ohto Manninen (1989-91), varaesimies, dipl.insinööri Rainer Toiviainen (1991-92), fil. tohtori Veli-Matti Autio (1991-93), sukututkija Margareta Damsten (1990-92), valtiot. kandidaatti Matti J. Kankaanpää (1989-91), fil. maisteri Jarl Pousar (1989-91), fil. maisteri Heljä Pulli (1990-92), valtiot. maisteri Kristian Stockmann (1991-93) ja lääninrovasti Tapio Vähäkangas (1990-92). Hallituksen varajäsenet olivat: dipl.ekonomi Gunni Busck-Nielsen (1989-91), tutkija Manu Herna (1990-92) ja fil. maisteri Terhi Nallinmaa-Luoto (1991-93).

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus asetti seuraavat valiokunnat: työvaliokunta: jäseninä Toiviainen, Manninen, Herna, Bärlund, Elli Voipio ja Vuorinen; ohjelmavaliokunta: Pulli, Autio, Damsten, Kankaanpää ja Vähäkangas. Em. lisäksi hallitus päätti perustaa juhlatoimikunnan, jonka jäseniksi nimitettiin Manninen, Stockmann, Toiviainen, Bärlund ja Vuorinen.

Vuoden aikana hoitivat Seuran eri tehtäviä: sihteeri, oikeustiet. lisensiaatti, kauppatiet. maisteri Johan Bärlund, taloudenhoitaja, varatuomari Tuula Pellikka, kirjastonhoitaja, hum. kandidaatti Elli Voipio ja asiamies, hum. kandidaatti Pertti Vuorinen. Paikallisten sukututkimusyhdistysten yhteyshenkilöinä toimivat Margareta Damsten ja Heljä Pulli.

Tilintarkastajina toimivat dipl.insinööri Timo Mikonmäki ja kauppat. maisteri Esa Ojanen, varamiehinään dipl.insinööri Kari Bergholm ja toimitusjohtaja Leif Mether.


Talous

Tulot: Jäsenmaksutuloja kertyi vuoden aikana 174055 markkaa eli 9769 markkaa enemmän kuin vuonna 1990. Vuosijäsenen jäsenmaksu oli 110 markkaa, opiskelijoiden 55 markkaa ja lahjoittajajäsenten vähintään 3000 markkaa.

Julkaisujen myynnistä kertyi tuloja 83683 markkaa eli 26889 markkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtion humanistinen toimikunta myönsi Seuralle avustusta julkaisutoimintaan 45000 markkaa, eli 15000 markkaa enemmän kuin vuonna 1990.

Muita avustuksia Seura sai Presidentin arkistosäätiöltä 10000 markkaa ja useilta eri henkilöiltä 200 markkaa.

Menot: Aikakauskirja Genoksen painatuskulut olivat 59258,90 markkaa eli 11090,10 markkaa enemmän kuin vuonna 1990.

Palkkamenot olivat 126326 markkaa eli 1385 markkaa enemmän kuin vuonna 1990.

Tilikauden alijäämä oli 12587,80 markkaa.


Genos 63(1992), s. 91-96

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1992 hakemisto | Vuosikertahakemisto