GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Selostus | Artikelns slut | Rättelser ]

Släkten Rosqvist från Pernå

Fru Ingeborg Dyhr Sylvin, Esbo

Stamfadern för nedan behandlade släkt var bonden Johan Johansson på Kärpä Bengtas i Pernå. Av hans två fullvuxna söner tog den äldre namnet Rosenqvist, som i tredje generation förkortades till Rosqvist. Den yngre sonen blev stamfar för en släkt Sjöholm-Sysikaski, över vilken en utredning presenterades i Genos i fjolårets sista nummer.

Inom släkten Rosqvist har anmärkningsvärt många ägnat sig åt sjömansyrket eller haft segelsport som hobby. Bland dessa är sjökaptenen Johan Alexis Rosqvist (tab. 5) den mest kända. Hans systrar Fanny och Ida gjorde en bemärkt insats inom folkskoleväsendet, medan systern Ina var en känd läkare i Helsingfors.

Utredningen baserar sig förutom på övligt studium av kyrkböcker även på material som tillställts av släktens medlemmar.


Tab. 1.

I. Johan Johansson. Född omkring år 1726. Framträder som dräng på Bengtas i Kärpe, Pernå, där han första gången kommunicerade 29.1.1744. Nämns husbonde på hemmanet från 1750. Död på Bengtas 8.6.1762, 36 år gammal av »bröstvärk». - Gift i Pernå 14.10.1744 med Karin Jonasdotter, f. 1724, död på Bengtas 5.3.1809 av slag, »75 år gammal» men bör då varit 85 år.

II. Barn, f. i Pernå:

Jakob, f. 23.7.1748, död 21.6.1750.

Gustaf, f. 19.4.1751. Bonde på Bengtas, antog namnet Rosenqvist. Död 1824. Tab. 2.

Johan, f. 14.3.1754. Bonde på Fantsnäs Wäckas, död där 15.6.1813. Stamfar för släkten Sjöholm-Sysikaski, se Genos 1992 s. 125-129.

Jonas, f. 26.8.1757. Flyttade till Fasarby 1773 och därifrån till Borgå enligt anteckning i kommunionboken. Icke återfunnen i Borgå böcker.

Petter, f. 1760. Saknas i doplängden. Död på Bengtas 18.5.1763.


Tab. 2.

II. Gustaf Rosenqvist (son till Johan Johansson tab. 1), född på Bengtas i Kärpe, Pernå socken 19.4.1751. Husbonde på Bengtas nr 3 år 1768. Namnet Rosenqvist infört i kyrkoboken 1786. Död på Bengtas 27.1.1824. - Gift i Pernå 16.10.1777 med Maria Johansdotter, född på Pitkäpää Toddas i Pernå 24.11.1756, död på Bengtas 5.9.1818 av slag, dotter till bonden Johan Hindersson och hans 1. hustru Anna Hansdotter.

III. Barn, födda på Bengtas nr 3:

Maja Stina, f. 4.10.1778, död i Lovisa 13.12.1838 av »vattusot». - Gift 1:o i Pernå 9.12.1802 med landbondesonen Eric Johan Gustafsson Hagelberg, från Nastola Nyby Ristola, född 6.2.1780, död som forman i Lovisa 20.2.1816; 2:o i Lovisa 10.7.1817 med drängen Carl Backman, född i Mörskom Grefnäs 1.12.1788, död i Lovisa 17.12.1819 i »nervfeber»; 3:o i Lovisa 27.9.1821 med bondesonen från Björkböle, mjölnaren Johan Henriksson, född i Strömfors Marby 2.11.1781, död i Lovisa 10.2.1833 i »nervfeber».

Catharina, f. 16.12.1780, död i Gislom, Pernå 11.8.1854 i »bröstfeber». - Gift i Pernå 27.10.1806 med gårdsskomakaren på Isnäs gård Anders Holmsten, f. 1779, död på Isnäs gård, Pernå 19.11.1814 av »fråssfeber», 36 år gl.

Anna Greta, f. 29.8.1783, död i Lovisa 8.7.1823 i »bröstfeber». - Gift i Pernå 18.9.1809 med varvstimmermannen i Lovisa Anders Beckman i hans 2. gifte (gift 1:o med Anna Mattsdotter, död 7.9.1808) f. 1769, död i Lovisa men skriven i Lappträsk Backby Brusars 18.9.1827, 58 år.

Johannes Rosenqvist/Rosqvist, f. 4.6.1786. Sjöman, gårdsägare, död 25.1.1838. Tab. 3.

Gustaf Rosenqvist, f. 3.10.1789. Sjöman, död i Pernå, Isnäs 13.10.1820 av lungsot.

Gustaf Adolf Rosqvist, f. 7.5.1793. Bonde på Bengtas nr 3, sexman, död 12.5.1866. Tab. 9.

Carl Rosenqvist, f. 29.1.1797. Sockenskomakare, död 1.2.1872. Tab. 20.

Fredrik Rosqvist, f. 6.9.1800. Sjöman, död 17.5.1856. Tab. 21.


Tab. 3.

III. Johannes Rosenqvist (son till Gustaf R. tab. 2), f. på Bengtas nr 3 i Kärpe, Pernå 4.6.1786. Flyttar 1814 till Sarfsalö, Ollbengts. Sjöman. Flyttar till Lovisa 6.11.1821 under namnet Rosenqvist, men det är ändrat till Rosqvist i kyrkoboken för år 1828. Ägare till gården nr 42 i 5. kvarteret, bodde där. Han fick frejdebevis för resa till Petersburg 20.2.1834. Död i Lovisa 25.1.1838 av »nervfeber». - Gift i Pernå 29.10.1812 med landbondedottern från Sarfsalö Ollbengts Maria Henriksdotter, f. på Holmas torp i Isnäs by, Pernå 5.2.1788, död i Lovisa 25.5.1870, dotter till Hindrich Ersson och Elsa Zachrisdotter. Bröllopet hölls av brudens morbror, Matts Zachrisson.

IV. Barn:

Johan Fredric, f. på Ollbengts 29.1.1817, kofferdikapten, död 12.4.1872. Tab. 4.

Carl Gustaf, f. på Ollbengts 7.5.1820. Kofferdiskeppare. Död ogift i Newcastle, England 25.11.1857. Bouppteckning i Lovisa 7.12.1858. Boets behållning värderades till 1543:72 silver rubel, varav i kontanter 1394:40, 1 guldring 3:- och silverföremål (6 matskedar, 6 theskedar, 1 thesil och ett ur) 41:-.

Magnus Emanuel, f. i Lovisa 7.7.1826, död 12.8. samma år »i magplågor».

Hedda Lovisa, f. i Lovisa 26.1.1834, död 2.5.1840 »av hosta».


Tab. 4.

IV. Johan Fredric Rosqvist (son till Johannes R. tab. 3), f. på Ollbengts i Sarfsalö, Pernå 29.1.1817. Scholaris i Lovisa 22.8.1832. Betyg till sjöss 1834 som båtkonstapel. Betyg till Åbo 3.1.1838, där han synbarligen avlade skepparexamen vid Åbo Navigationsskola. Verkade som »Coopvardie Styrman» då han anhöll om burskap i Lovisa. Denna anhållan beviljades och han erhöll burbrev som borgare och kofferdiskeppare 15.4.1840, att idka sjöfart »så på In som Utrikes farvatten». Kapten Rosqvist var hela sitt liv bosatt i Lovisa, först i gården nr 20 i 3. kvarteret, från år 1833 är han skriven som ägare till gårdarna 27-28 i 1. kvarteret. Ägare till gården nr 33 och 34 i 6. kvarteret blev han 1 april 1867, dels genom hans hustru tillkommande arv, dels genom att lösa ut medarvingarna till fastigheten som tidigare ägts av hans svärfar, kofferdiskepparen Elias Fagerström. Genom köp blev han ägare till Weckas skattehemman om 2/3 mantal samt det i sambruk varande Nallas skattehemman om 1/3 mantal, belägna i Thorsby by i Pernå. Överlåtelsen är daterad 17.10.1869. Länge hann icke Johan Fredric bruka gården. Han dog i Lovisa 12.4.1872. Bouppteckning för lantegendomen jämte inventarier skedde i Pernå på Weckas 1.6. samma år. Egendomen värderades då till 12.000 mark, kreatursbesättningen till 980 mark; jämte redskap, spannmål och inventarier värderades hela Weckas hemman till 14.086:81 mark. - Johan Fredric Rosqvist gifte sig i Lovisa 26.10.1854 med Maria Josefina Fagerström, född i Lovisa 13.3.1828, död där 3.3.1913, dotter till kofferdiskepparen Elias Fagerström och hans hustru i andra giftet Fredrika Grenman.

V. Barn, födda i Lovisa:

Maria Olivia, f. 25.3.1856, död i Lovisa 27.11.1924. - Gift i Lovisa 5.9.1876 med sjökaptenen Carl Mauritz Wilhelm Lagerstam, f. i Hirvensalmi 22.2.1830, död under resa till hemlandet 11.5.1891.

Ida Fredrika, f. 3.12.1857. Genomgått svenska fruntimmersskolan i Helsingfors 1874, privata lärarinneklassen 1876, kvinnoakademin 1875-1876, i studiesyfte besökt Schröders folkhögskola på Askov i Danmark åren 1894, 1897 och 1908, studieresa i Norge 1900, med stipendium studieresa i Tyskland, Danmark och Norge 1901 och Sverige 1912. Lärarinna vid Helsingfors svenska högre folkskola 1877-1928. Pensionerad sistnämnda år. Lärarinna vid Helsingfors svenska folkhögskolekurser 1894, föreståndarinna för dessa 1900-1905; föreståndarinna för Helsingfors svenska folkhögskola från 1905. Medlem i kommittén för utarbetande av förslag till nya lärokurser och timplan för Helsingfors stads högre och lägre folkskolor 1905-1910, medlem och viceordförande i styrelsen av Helsingfors krets av Finlands svenska folkskollärarförening 1900-1932, hedersmedlem 1935; medlem i styrelsen för Helsingfors svenska folkhögskolkurser från 1894 och Helsingfors svenska folkhögskola från 1905; medlem i styrelsen för Helsingfors folkhögskoleelevförbund sedan 1898. Utgivit jämte I. Appelberg den kända sångboken »Sjung» samt »Melodier till Sjung». För sina medborgerliga förtjänster erhållit Finlands Vita Ros förtjänsttecken. Död i Lovisa 24.6.1951. (Se Brages urklippsverk diverse tidningsartiklar).

Johan Alexis, f. 8.7.1859. Sjökapten, död 25.8.1940. Tab. 5.

Fanny Sofia, f. 4.3.1861. Dimitterad från Helsingfors Svenska Fruntimmersskola 7.6.1878, och privata lärarinneklassen 17.6.1880. Avlagt examina i botanik, kemi, zoologi och matematik vid Helsingfors Universitet 1895-1897; anställd som lärarinna vid Helsingfors stads lägre svenska folkskola 16.11.1893; stadfästelsebrev 8.1.1898. Tjänstgjort som vikarie vid Fruntimmersskolan i Helsingfors 1881; i Läroverket för gossar och flickor 1884; lärarinna i matematik, naturlära och geografi vid Privata svenska fruntimmersskolan i Björnehorg vårterminen 1892-1894; lärarinna vid Helsingfors lägre Hantverkskola 1895, vid Förberedande Yrkeskolan för gossar från höstterminen 1899. Studieresor till Stockholm 1880 och 1895 samt till Kristiania 1885; auskulterat vid Stockholms folkskolor 1910. Medlem i kommittén för utarbetande av förslag till nya lärokurser och ny timfördelningsplan vid Helsingfors stads högre och lägre folkskolor 1904-1910. Död i Helsingfors 16.4.1935.

Carl Fredrik, f. i Lovisa 6.9.1863. Efter genomgången skolkurs vid Realskolan i Lovisa ägnade han sig åt sjömansbanan, men en ådragen benskada tvang honom att byta yrke. Ordinarie elev vid Polytekniska institutet i Helsingfors 1879-87, arkitekt-avdelningen. Medlem i Polytekniska föreningen 1883-87. Extra arkitekt vid överstyrelsen för allmänna byggnaderna 1887; lett och övervakat byggnadsarbetena på Tankar klippa och fyrbyggnaden på Västra Trutklippan, båda utanför Gamlakarleby, 1888-89; reparations- och nybyggnadsarbeten vid Markets fyr 1889-90 samt byggnadsarbetena på Räddningshemmet för minderåriga förbrytare i Tusby 1890. Tjänstförrättande länsarkitekt i Tavastehus 1891; lett reparationsarbetena vid Lappvikens sjukhus sommaren 1894. Hans längtan till sjömansyrket tvang honom åter att beträda denna bana. Första resan till sjöss 1895, styrmansexamen 1899, kaptensexamen vid Navigationsskolan i Helsingfors. På grund av hälsoskäl tvungen att avbryta sjömansyrket. Verkade därefter som privatarkitekt i Lovisa. Död i Lovisa 30.3.1915, ogift.

Alma Josefina (Ina), f. 22.12.1865. Student (privatist) vid Svensk Normallyceum i Helsingfors 31.5.1885 (Nyl.) Filosofie kandidat 31.5.1888, medicine kandidat 30.5.1891, medicine licentiat 26.1.1896. Amanuens vid barn-, gynekologiska- och medicinska avdelningar. Studieresor till Tyskland 1901, med statsstipendium till Tyskland, Frankrike och Belgien 1907; Tyskland 1914; Sverige och Norge med Helsingfors stads stipendium 1925; flere kongressresor till Skandinavien. - Amanuens vid Maria sjukhus medicinska avdelning 1897-1902; underläkare där 1902-1923; tuberkulosläkare för Helsingfors stad, tillika överläkare vid stadens tuberkulosdispensär 1923-33. Medlem av styrelsen för de Blindas Vänner från 1911; Hemmet för tuberkulösa barn i Sockenbacka från 1915, Föreningen för bekämpandet av tuberkulosen i Finland från 1919 och Föreningen för Sanatorium för skrofulösa barn 1924-38. Medlem i kommittén för uppgörande av förslag till åtgärder för tuberkulosens bekämpande i Helsingfors 1911, i en annan kommittée med samma uppdrag 1920 samt i en kommitté för utväljande av plats och uppgörande av ritningar och kostnadsförslag till tuberkulossjukhus för Helsingfors stad 1913. Referent vid I allmänna tuberkulosmötet i Helsingfors 1910: »Om tuberkulossjukhus och dispensärer» samt vid sjukhusläkarföreningens allmänna möte 1919 frågan om utlåtande till medicinalstyrelsen om Sjuksköterskeföreningens förslag till sjuksköterskeutbildningens ordande. Medlem av finska läkarförbundet, Finska läkaresällskapet, Finska Tuberkulosföreningen, Finska stadsläkareföreningen (sekreterare 1925-30), Nordiska tuberkulosläkarföreningen och Nordiska föreningen för invärtes medicin. Särintresse: teater. Publikationer: se Hjalmar Bergholm: Suomen lääkärit - Finlands läkare. Biographica 1927, Tampere-Tammerfors 1927 s.417-418. Om tuberkulosdödligheten i Helsingfors (FLH 1927). Årsberättelser. - Med.lic. Ina Rosqvist dog i Helsingfors 11.9.1942, ogift. (Se Brages urklippsverk, tidningsartiklar).

Bruno Fredrik, f. 6.10.1867. Antagen till elev vid Kadettskolan. Död i Fredrikshamn 8.4.1883 av bukhinneinflammation.


Tab. 5.

V. Johan (Janne) Alexis Rosqvist (son till Johan Fredrik R. tab. 4), f. i Lovisa 8.7.1859. Företog sin första resa till sjöss 1874, seglade på finska och engelska fartyg till 1880. Styrmansexamen 1880, ångbåtsbefälhavareexamen samma år. Sjökaptensexamen 8.4.1884 vid Navigationsskolan i Helsingfors. Understyrmansexamen 8.4.1882 och överstyrmansexamen 1883 i Sunderland. Seglat som I styrman på barken Alexander av Lovisa 1880-81, på engelska s/s Meramis och Skyro 1881-84 samt på s/s Hangö och s/s Sirius 1885-87. Befälhavare på F.Å.A:s ångfartyg Capella 1888-91, Urania 1891-98, s/s Arcturus 1898-1908, Titania 1908; befälhavare på isbrytaren Sampo 1908-26. Övertog sistnämnda år befälet på den nybyggda havsisbrytaren Jääkarhu, vars byggande han övervakat i Rotterdam, och förde den därifrån till hemlandet. Avgick från befälet på Jääkarhu 24.8.1926 på grund av ålderslagen. Detta avsked väckte en stark opposition, som kraftigt framfördes i tidningspressen på såväl svenskt som finskt håll. Kapten Rosqvist hade nämligen anhållit om dispens, men fick beskedet att denna icke kunde beviljas på grund av hans bristande kunskaper i finska språket. Tidningspressen ansåg detta vara en ren förolämpning mot en man, som av alla med rätta ansågs vara den skickligaste landet hade att tillgå som befälhavare på den nya isbrytaren. Finland stod dessutom i stor tacksamhetsskuld till kapten Rosqvist för hans storartade insatser vid en viktig brytningstid i fosterlandets historia. Kapten Rosqvist lyckades den 27 januari 1918 föra isbrytaren Sampo från Mäntyluoto till Gävle i Sverige. Härigenom blev han i tillfälle att under februari och mars samma år under stora issvårigheter lyckligt assistera ångare lastade med krigsmaterial och de finländska jägarna till Vasklot hamn i Vasa. Han bistod samma år med Sampo tyska krigsflottan vid Eckerö, vid dess ankomst till Hangö, vid dess operationer i Finlands sydvästra skärgård samt vid dess inlopp till Helsingfors. Kapten Rosqvist har varit medlem av flere stats- och kommunala kommittéer för sjöfartens främjande, såsom medlem av vintertrafikkommittén 1895-96, ledamot i kommittén för ordnandet av Hangö hamn- och trafikförhållandena 1896, m.fl. Utmärkelser: Frihetskorsets IV kl. 19.5.1918, Frihetskorsets I kl. 3.7.1918, Tyska järnkorset av II kl. 24.10.1918, Hedersledamot av Finlands Skeppsbefälsförbund 27.2.1932, av Helsingfors Skeppsbefälsförbund 3.2.1937. Var sedan 1904 bosatt i Helsingfors. Död där 25.8.1940 (se Brages urklippsverk) - Gift i Vasa 21.2.1885 med Edith Alina Wilhelmina Dahlin, f. i Vasa 28.7.1862, död i Helsingfors 10.12.1929, dotter till gravören och urmakaren Johan Dahlin och Wilhelmina Mathilda Murflink.

VI. Barn, födda i Lovisa:

Arne Johannes, f. 21.6.1888, vicehäradshövding, död 11.10.1952. Tab 6.

Mabel Maria, f. 23.10.1889. Efter genomgången realskola i Lovisa inskriven i Nya svenska samskolan i Helsingfors kl. VI 1905, avgång från kl. VIII år 1908. Gymnastiklärarinneexamen vid Helsingfors Universitets Gymnastikinrättning 1912. Medikalgymnast vid Maria sjukhus 1912. Timlärare vid Helsingfors stads folkskolor 1912 och vid Helsingfors stads sjuksköterskeskola 1918-37. Avgick från stadens tjänst med pension år 1938. Medlem i Finlands svenska kvinnogymnastikförbunds styrelse 1924-51 samt i dess idrottsutskott 1913-46. Särintresse främst släkthistorik. Hon har upptecknat i ett »Släkthäfte» åtskilligt om släktens genealogi, om dess fastigheter i Lovisa och Vasa. Dessa anteckningar har varit till ovärderlig hjälp vid sammanställandet av Släkten Rosqvists genealogi samt vid uppställandet av en antavla för en av släktens medlemmar, kapten Marcus Rosqvist. Även blomsterodling hörde till hennes hobbyn, koloniträdgården var för henne en kär tillflyktsort och pysslandet med blommorna en hälsosam avkoppling från stadslivets påfrestningar. Publikationer: jämte Anna Qvist och Siri Börjeson: Lekar I och II. Död i Helsingfors 20.11.1966. (Se Brages urklippsverk)

Johan Randolph, f. 3.5.1891, odontologie licentiat, död 22.3.1970. Tab 8.


Tab. 6.

VI. Arne Johannes Rosqvist (son till Johan Alexis R. tab. 5), f. i Lovisa 21.6.1888. Student (Nyl.) från Nya svenska samskolan i Helsingfors 14.5.1908. Rättsexamen 14.3.1913, auskultant i Åbo hovrätt 18.3.1913, vicehäradshövding 31.5.1916. Extra kopist vid senatens justitiedepartement våren 1916; tjänstförrättande brottmålsnotarie vid Helsingfors rådstuvurätt 1.6.-30.9.1916; advokat och medarbetare i Helsingfors Advokatbyrå 1.10.1916; delägare från år 1925. Ledamot av styrelsen för Nyländska Jaktklubben 1928-30 och 1934-36; sekreterare 1929-30 och 1934-36. Medlem av klubbens seglingsnämnd från år 1925, ordförande från år 1934. Erhållit Nyländska Jaktklubbens förtjänstmärke. - Ordförande i styrelsen för Gubbhemmet i Helsingfors från år 1940. Styrelseledamot i olika bolag. Undersergeant 1919. Särintresse: segling. Död i Helsingfors 11.10.1952. (Se Brages urklippsverk). - Gift 1:o i Helsingfors 28.6.1923 med Mercedes Josefa Felicia Sanchez, f. i Helsingfors 26.3.1900, död där 25.9.1926, dotter till konsul Enrique Sanchez-Martinez och Sigrid Elise Rosenlindt; 2:o i Vasa 4.10.1928 med Marita Rosenberg, f. i Vasa 8.5.1901, dotter till agronomen Arvid Viktor Rosenberg och Siri Dagmar Löfgren.

VII. Barn, födda i Helsingfors:

1. Gunborg Mercedes, f.27.12.1924. Student vid Läroverket för gossar och flickor (Brobergska samskolan) våren 1945. Barnträdgårdslärarinneexamen vid Ebeneserseminariet i Helsingfors 1941; förskoleseminarielärarinneexamen i Göteborg 1966; biträdande föreståndarinna vid förskola och daghem i nämnda stad 1968. - Gift i Göteborg 19.12.1964 med affärsmannen Göran Henry Palm, f. i Halmstad 1.8.1928. Bosatta i Göteborg.

1. Gudrun Mercedes, f. 24.9.1926. Student vid Läroverket för gossar och flickor våren 1944. Inskriven vid Helsingfors Universitet oktober samma år; farmaceutexamen 1948. Ånyo studerande vid samma universitet 1965; hum.kandidat 25.10.1968, fil.mag. 1970. - Gift i Helsingfors (tyska kyrkan) 14.1.1946 med diplomingenjören Tor Erik Lindroos, f. i Helsingfors 6.9.1924. Bosatta i Helsingfors.

2. Johan Markus Arnesson, f. 12.7.1929 sjökapten. Tab. 7.


Tab. 7.

VII. Johan Markus Arnesson Rosqvist (son till Arne Johannes R. tab. 6), f. i Helsingfors 12.7.1929. Genomgått 6 klasser i Läroverket för gossar och flickor (Brobergska samskolan) i Helsingfors. Första sjöresan 1948 med finländska s/s Mercator, befälhavare K. Brander. Därefter seglat med s/s Kurikka, s/s Caopus, s/s Norma, s/s Wellamo, s/s Ariadne och s/s Capella. Understyrmansexamen i Mariehamn 1953, styrmansexamen vid Navigationsskolan i Åbo 1955 och sjökaptensexamen där 1958. Seglat som styrman i Finska Ångfartygs AB:s tjänst till 1963. Anställd vid Europeiska resgodsförsäkringsbolaget sedan 1963, samt sedan 1966 vid Sampo, avgått som pensionerad försäljningsdirektör 1990. - Gift i Helsingfors 27.9.1952 (vigsel i Jomala) med sjuksköterskan Inga Anna-Maria Malmberg, f. i Helsingfors 12.6.1930, dotter till byggmästaren August Malmberg och Ingrid Katajamäki i hennes första äktenskap (omgift med byggmästaren Jaakko Saarela).

VIII. Barn:

Lena Marina, f. i Helsingfors 4.11.1953. Inredningsarkitekt från Leicester Polytechnic. - Gift med affärsmannen, f.d. speedwaymästaren Ilkka Teromaa, f. 3.9.1953.


Tab. 8.

Vl. Johan Randolph Rosqvist (son till Johan Alexis R. tab. 5), f. i Lovisa 3.5.1891. Student (Nyl.) från Nya svenska samskolan i Helsingfors 1910. Medicinsk preliminärexamen 1913, odontologie kandidat 1917, odontologie licentiat 28.5.1919. Genomgått samtliga praktiska övningar och repetitioner för medicine kandidat examen. Praktiserande tandläkare i Borgå, i Hangö 1934 och efter krigsutbrottet i Ekenäs. Militärtandläkare vid Helsingfors universitets odontologiska inrättning 1918. Ordförande i drätselkammaren i Borgå 1930. Medlem av stadsfullmäktige i Borgå 1931-33, i stadsstyrelsen 1931-34. Styrelsemedlem i Svenska folkpartiets lokalavdelning i Borgå 1926-34. Kontrollant vid Helsingfors Aktiebanks filialkontor i Borgå 1923-34, vid Hangö filialkontor 1935-40. Sekreterare och kassör i Borgå segelsällskap 1925-28, dess vicekommodor 1928-31. Sekreterare i Hangö segelförening 1935-46, medlem i styrelsen för Hangö Bad 1938-39. Ordförande i Ekenäs Segelsällskap prisdomsnämnd, president i Ekenäs Rotaryklubb. Medlem i Finska Tandläkarsällskapet 1919, i Finlands Tandläkarförbund, dess fullmäktige 1925-30, i Odontologiska Samfundet i Finland, hedersledamot sedan 1957 i Skandinaviska Tandläkarföreningen. Ordförande i Folkhälsans lokalavdelning i Ekenäs 1952. Medlem av styrelsen för Friluftsteatern på Ramsholmen, revisor i Ekenäs Tryckeri Ab, ordförande i hälsovårdsnämnden 1950-56. Ordförande i Västra Nylands tandläkarförening, dess hedersledamot 1957. Deltagit som soldat i Helsingfors skyddskår i frihetskriget vid Helsingfors intagning, därefter i Helsingfors jägarbrigads I regemente I bataljon III kompani 1918. Tjänstgjort under kriget 1939-44 som tandläkare vid skolningscentralen. Särintresse: segelsport. Utmärkelser: Minnesmedalj 1918 m. spänne; Helsingfors stads minnesmedalj vid 20-årsminnet 1938; Minnesmedalj 1939-40; Befolkningsskyddsmedalj av I kl. för vinterkriget 1939-40. Död i Helsingfors 22.3.1970. - Gift 1:o på Bergstad i Borgå 21.6.1919 med Elsi Helena Hougberg, f. på Bergstad, Borgå socken 7.9.1891, död i Borgå 8.2.1934, dotter till godsägaren Sven Leonard Hougberg och Anna Adolfina Polin (Se minnesrunor, Brages urklippsverk); 2:o i Helsingfors 13.10.1935 med Maria Elisabet Grönblad i hennes 2. gifte (gift 1:o i Tavastehus 11.6.1919 med agronomen Alexander Gustaf Johannes Grotenfelt, f. 20.7.1879, död 26.1.1936, frånskilda 1935) f. i Malmö 11.6.1898, dotter till lagmannen Axel Grönblad och Emma Eufrosyne Therese Eriksson.

VII. Barn:

1. Tua Magdalena, f. i Borgå 25.4.1921. Student från Västra Nylands Samlyceum i Ekenäs 31.5.1941. Kontorist. - Gift i Hangö 14.6.1942 med kaptenen, försäljningschefen ekonomen Paavo Ossian (Jaska) Kinnunen, f. i Raumo 14.8.1918. Bosatta i Pirkkala.

1. Håkan Randolph, f. i Borgå 12.4.1924. Student (Nyl.) vid Hangö Samlyceum 31.5.1943. Agronomie examen, ekonomiska linjen, 1955, anställd s.å. vid Ab Svenska småbruk och egna hem, Helsingfors. - Gift i Helsingfors 10.3.1956 med porslinsmålarinnan Olga Olifirenko i hennes 2. gifte (gift 1:o med porslinsmålaren Anders Meder, frånskilda 1952) f. i Kyyrölä 6.2.1922, dotter till kaptenen Sergei Olifirenko och Natalia Sankova.

2. Edith Elisabeth, f. i Padasjoki 16.12.1939. Student vid Ekenäs Samlyceum, medikalgymnast 26.1.1962. - Gift i Ekenäs 26.11.1961 med diplomingenjören vid Oy Fiskars Ab, Billnäs August Wilhelm Bruncrona, f. i Helsingfors 25.5.1933.


Tab. 9.

III. Gustaf Adolf Rosqvist (son till Gustaf Rosenqvist, tab. 2), f. på Bengtas nr 3, Kärpe, Pernå, 7.5.1793. Bonde på hemmanet efter fadern. Sexman (en av de sex män, som på sockenstämma utsågs att övervaka kyrklig tukt och ordning inom församlingen). Död på Bengtas 12.5.1866. - Gift 1:o i Pernå 22.10.1818 med Helena Sophia Johansdotter från Kärpe Lassas, f. i Pernå 20.3.1799, död på Bengtas 28.1.1836, dotter till bonden Johan Mattsson och Hedvig Pehrsdotter Hemming; 2:o år 1837 (vigsellängd saknas för 1836 och 1837) med Hedvig Gustafsdotter, f. tvilling i Borgå Sköldvik 25.8.1805, död i Pernå, Bengtas 1.1.1880, dotter till landbonden Gustaf Simonsson och Stina Johansdotter.

IV. Barn, födda på Bengtas:

1. Maja Gretha, f. tvilling 9.5.1819, död samma dag.

1. Dödfött flickebarn, tvilling, 9.5.1819.

1. Lena Stina, f. 7.8.1820, död i Pernå, änka, 30.11.1899. - Gift i Pernå 17.10.1850 med Adolf Mattsson Lönnqvist, torpare på Rosendal i Sarfsalö, f. i Pernå 7.1.1817, död där 6.3.1897.

1. Johan Fredric, f. 19.10.1823, död 2.3.1825 i kikhosta.

1. Anders, f. 30.1.1826, död 3.2. s. år.

1. Hedda Lovisa, f. 20.5.1828, flyttar till Lovisa 29.9.1848, död där 7.8.1867. - Gift i Lovisa 19.7.1851 med garvarmästaren Anders Gustav Porsman, f. i Lovisa 6.1.1826, död där 14.4.1901. Bosatta i 6:te kvarteret nr 31.

1. Gustav Adolf, f. 1.5.1831, landbonde, död 14.4.1883. Tab. 10.

1. Eva Sofia, f. 16.11.1835, död i Lovisa 13.11.1908. - Gift i Pernå 13.4.1868 med urmakaren i Lovisa Karl Johan Bergström, f. i Lovisa 5.4.1832, död där 5.12.1870.

2. Johannes, f. 28.2.1838, död 8.5.1856.

2. Maria Charlotta, f. 24.11.1839, död 2.4.1856.

2. Carl Henrik, f. 14.1.1843, sjöman, död i Pernå, ogift, 12.1.1882.


Tab. 10.

IV. Gustaf Adolf Rosqvist (son till Gustaf Adolf R. tab. 9), f. på Bengtas i Kärpe by Pernå sn. 1.5.1831. Flyttningsbetyg till Borgå 5.11.1864. Landbonde på Rydjas i Wirvik. Återflyttade till Pernå 18.12.1875. Död i Pernå, Fasarby 14.4.1883. - Gift i Borgå lfg 8.7.1858 med Hedda Sofia Carlsdotter, f. i Borgå lfg 14.9.1834, död i Pernå Labby 16.2.1917, dotter till bondemågen på Norike Mårtens Carl Jonas Johansson och Hedda Johansdotter, och omgift med spannmålstorparen Gustaf Johansson, f. i Pernå 30.8.1828, död i Pernå Labby 10.6.1916.

V. Barn:

Amanda Sofia, f. i Pernå 10.12.1861, död i Borgå lsf 5.1.1874.

Gustaf Emil, f. i Pernå 14.8.1863, död i Borgå lsf 11.2.1869.

Johan Fredrik, f. i Borgå lfg 14.1.1866, hemmansägare, död 11.10.1932. Tab. 11.

Hulda Emilia, f. i Borgå 7.10.1871. Flyttar jämte föräldrarna till Pernå 1875; hembiträde i Mörskom 1887, tillbaka till Pernå 1891, död i Borgå stadsförsamling 20.1.1949. - Gift i Pernå 16.12.1894 med landbonden Viktor Edvard Åkerman, f. i Borgå 12.12.1871, flyttade jämte hustru till Borgå 18.12.1895, död i Borgå stad 1.8.1945.

Hilda Amanda, f. i Pernå (skriven i Borgå) 18.10.1875, död i Pernå Isnäs 20.2.1881.

Olga Theresia, f. i Pernå 8.1.1878, död i Pernå Isnäs 7.1.1881.


Tab. 11.

V. Johan Fredrik Rosqvist (son till Gustaf Adolf R. tab. 10), f. i Borgå socken 14.1.1866. Flyttade med föräldrarna till Pernå 18.12.1875. Därifrån flyttade han till Lappträsk 7.11.1883 och blev dränggosse i Harsböle, Nybondas. Dräng på andra hemmanshälften av hemmanet 1884, vidare till Brofogdas i Capellby 1886, till Storgårds i Harsböle 1887, till andra hemmansdelen av detta hemman 1889 och till Petas i Labby 1892. Hemmansägare på Nybondas i Hopom Liljendal 1924. Död där 11.10.1932. - Gift i Lappträsk 22.2.1889 med Maria Johansdotter, f. i Lappträsk 1.11.1862, död i Liljendal 5.2.1943, dotter till spannmålstorparen Johan Henriksson och Maria Mattsdotter.

VI. Barn, födda i Lappträsk:

Johan Emil, f. på Storgårds i Harsböle 17.8.1889, skomakare, död 13.9.1913. Tab. 12.

Hilda Maria, f. på Petas i Labby 1895, död i Pernå 4.7.1979. - Gift i Lappträsk 6.6.1916 med skräddaren Rudolf Alexander Lindström, f. i Lappträsk 11.9.1895, rävfarmare i Lovisa och Pernå, död i Pernå 6.8.1974.

Georg Petter, f. på Petas i Labby 29.6.1898, jordbrukare. Tab. 13.

Gustaf Edvard, f. på Petas i Labby 17.3.1900, jordbrukare. Tab. 15.


Tab. 12.

VI. Johan Emil Rosqvist (son till Johan Fredrik R. tab. 11), f. på Storgårds, Harsböle Lappträsk sn. 17.8.1889. Skomakare, bosatt på hemmanet nr 4, Petas, i Labby. Död i Lappträsk 13.9.1913. - Gift i Lappträsk 27.8.1911 med tjänstejungfrun Aina Frisk i hennes 1:o gifte (gift 2:o i Loppis 13.12.1925 med arbetaren Oskari Nikolai Laine, f. i Loppis 9.3.1881, död i Nurmijärvi 9.8.1952) f. i Mörskom 17.4.1890, död i Nurmijärvi 26.2.1961, dotter till spannmålstorparen Adolf Fredrik Frisk och Fredrika Sofia Lindroos.

VII. Barn, födda i Lappträsk:

Hjördis Elisabet, f. 11.4.1912. Hembiträde i Nurmijärvi och Loppis. Död i Nurmijärvi 10.7.1936.

Astrid Helena, f. posthum 17.12.1913. Gift i Nurmijärvi 19.4.1931 med Aarne Emil Nykvist, f. i Wichtis 29.11.1905. Familjen flyttade till Helsinge 4.11.1935. Vaktmästare vid folkskolan (Ilpolan koulu) i Friherrs.


Tab. 13.

VI. Georg Petter Rosqvist (son till Johan Fredrik R. tab. 11), f. på Petas i Labby, Lappträsk 29.6.1898. Jordbrukare på Nybondas i Hopom, Liljendal, död där 15.1.1973. - Gift i Lovisa 1.4.1923 med Gerda Valborg Wassholm, f. i Lovisa 29.4.1903, död i Liljendal 9.12.1961, dotter till arbetaren Karl August Wassholm och Klara Vilhelmina Id.

VII. Barn, födda i Liljendal:

Hans Helge, f. 6.2.1928. Jordbrukare på Högnäs i Hopom, Liljendal. - Gift i Liljendal 2.7.1950 med Irja Julia Kinnarinen, f. i Pielisjärvi 23.10.1926, dotter till skogsarbetsledaren Hemmi Kinnarinen och Pelagia Lintu.

Birgit Anita, f. 26.2.1930. - Gift i Lovisa 16.6.1951 med chauffören Sigurd Torvald Peltonen, f. i Strömfors 18.5.1925. Bosatta i Lovisa.

Johan Herbert, f. 9.11.1938, arbetare. Tab. 14.


Tab. 14.

VII. Johan Herbert Rosqvist (son till Georg Petter R. tab. 13) f. i Liljendal, Nybondas i Hopom 9.11.1938. Diversearbetare. Flyttar till Lovisa 19.9.1962. - Gift 1:o i Liljendal 23.8.1958 med Elsa Elisabeth Törnqvist i hennes första gifte, f. i Liljendal 23.12.1938, död i Liljendal 8.12.1967 dotter till jordbrukaren Johannes Törnqvist och Dagmar Elisabet Granberg. Frånskilda 6.6.1963 (samt omgift med jordbrukaren Matts Gustav Mattila); 2:o i Lovisa 27.7.1963 med Dagny Solveig Malms, f. i Helsingfors 16.1.1944, dotter till Anna Palo samt adoptivdotter till fiskaren i Pyttis Väinö Malms och hans hustru Ansa Maria.

VIII. Barn:

1. Gun Elisabet, f. i Liljendal 19.8.1960. Bosatt i Sävträsk Käldas i Liljendal. - Gift i Liljendal 14.2.1981 med Rainer Sigfrid Granfelt, f. i Borgå lfg. 25.9.1953. Frånskilda 22.1.1985.

2. Nina Ingegärd, f. i Lovisa 13.3.1964.

2. Ben Johan, f. i Lovisa 3.2.1966.


Tab. 15.

VI. Gustaf Edvard Rosqvist (son till Johan Fredrik R. tab. 11), f. på Petas i Labby, Lappträsk 17.3.1900. Jordbrukare i Hopom, Liljendal. Flyttade till Haddom i Pernå 4.10.1929. Död där 4.11.1956. - Gift i Pyttis 30.6.1923 med Alma Olivia Broas, f. i Pyttis 12.8.1903, dotter till jordbrukaren Johan Broas och Matilda Maria Emanuelsdotter. Flyttade 1974 till Lovisa.

VII. Barn:

Göran Gustav, f. i Lappträsk 15.1.1924, jordbrukare. Tab. 16.

Lars Torsten, f. i Liljendal 2.5.1925, jordbrukare. Tab. 18.

Per Erik Johan, f. i Liljendal 2.5.1927. Skogsarbetare i Pernå, flyttade 1976 till Sverige. Död där ogift 23.11.1988.

Leif Håkan, f. i Pernå 22.5.1929, kreatursskötare. Tab. 19.


Tab. 16.

VII. Göran Gustaf Rosqvist (son till Gustaf Edvard R. tab. 15), f. i Lappträsk 15.1.1924. Flyttar från Pernå till Lappträsk 31.1.1948. Jordbrukare på Brobacka i Labby. - Gift i Pernå 15.6.1946 med Sara Margareta Lönnroos, f. i Lappträsk 19.7.1925, dotter till bonden Johan Lönnroos och hans hustru i andra giftet Anna Emilia Veckman, (tidigare gift Mattsson).

VIII. Barn:

Birgitta Margareta, f. i Lovisa 27.7.1946. - Gift i Lappträsk 19.3.1966 med målaren Veikko Paavo Henrikki Tikkanen, f. i Jääski 22.8.1942. Bosatta i Elimäki.

Ulf Johan Gustaf, f. i Pernå 12.8.1947. Jordbrukare. Tab. 17.

Agneta Elisabeth, f. i Lovisa 18.12.1950, flyttade 1972 till Borgå.

Jan-Erik Vilhelm, f. i Lappträsk 22.1.1952, död genom trafikolycka i Lappträsk 21.12.1966.


Tab. 17.

VIII. Ulf Johan Gustaf Rosqvist (son till Göran Gustaf R., tab. 16), f. i Pernå 12.8.1947. Bebor och brukar Brobacka i Labby. - Gift i Lappträsk 28.9.1968 med affärsbiträdet Sylva Hannele Kiiski, f. i Kotka (Tytersaari) 4.3.1942, dotter till fiskaren och sedermera stuvaren Armas Kiiski och Vivi Sylvia Malms.

IX. Barn:

Camilla Maria, f. i Lappträsk 28.2.1969.

Pia Hannele, f. i Lappträsk 28.1.1974.


Tab. 18.

VII. Lars Torsten Rosqvist (son till Gustaf Edvard R. tab. 15), f. i Liljendal 2.5.1925. Flyttar jämte föräldrarna till Pernå 4.10.1929. Jordbrukare i Kuggom. - Gift i Pernå 7.5.1949 med Inger Anita Lindén, f. i Liljendal 5.10.1929, dotter till bonden Magnus Edvard Lindén och Hilma Wilhelmina Henriksson.

VIII. Barn:

Bo Edvard, f. i Pernå 16.9.1949. Flyttade till Lovisa 1971.

Gea Anita, f. i Lovisa 2.9.1950. - Gift i Pernå 3.7.1971 med Seppo Olavi Tainio. Bosatta i Lovisa, Märlax.

Gunn-Britt Margareta, f. i Pernå 22.5.1953. Flyttade till Lovisa 1971.

Tage Lars Gustaf, f. i Pernå 22.6.1960. Flyttade till Lovisa 1991.

Jörgen Mikael, f. 14.3.1969.


Tab. 19.

VII. Leif Håkan Rosqvist (son till Gustav Edvard R. tab. 15), f. Pernå 22.5.1929. Flyttar till Kyrkslätt 3.2.1949. Kreatursskötare. Flyttar till Esbo 1951, vidare till Pojo och därifrån 1957 tillbaka till Kyrkslätt. - Gift i Kyrkslätt 26.2.1949 med Gunvor Elisabet Emilia Backman, f. Sjundeå 17.9.1929, dotter till koskötaren Jarl August Backman och Sylvi Emilia Nyström.

VIII. Barn, födda i Kyrkslätt:

Kristina Elisabet, f. 25.6.1949.

Kerstin Linnea, f. 12.3.1953.

Håkan Edvard, f. 9.4.1967.


Tab. 20.

III. Carl Rosenqvist el. Rosqvist (son till Gustaf Rosenqvist, tab. 2), f. på Bengtas nr 3, Kärpe, Pernå 29.1.1797. Flyttar till Isnäs gård som skomakare 1815 och vidare till Willmansgård 1817. Nämnd sockenskomakare 1823. Flyttar till Malmgård 1825. Bosatt på Malmgård, Kuuskoski by till sin död 1.2.1872. - Gift i Pernå 29.12.1823 med Margareta Spiring, f. på Pålsböle Ödas i Pernå 2.9.1802, död i Thorsby Nygård 23.11.1883, dotter till bonden Gustaf Spiring och Greta Gustafsdotter.

IV. Barn, födda på Malmgård:

Christina Lovisa, f. 1.2.1825, död på Malmgård 5.2. samma år.

Carl Johan, f. 16.2.1827, död i Pernå, ogift, 18.12.1900.

Otto Wilhelm, f. 15.7.1831, död i Pernå 5.4.1852.


Tab. 21.

III. Fredrik Rosqvist (son till Gustaf Rosenqvist, tab. 2), f. i Pernå, Kärpe Bengtas 6.9.1800. Admitterad 6.6.1816. Betyg till sjöss 10.4.1822. Flyttar till Lovisa 5.3.1831, bosatte sig i V. kvarteret gården nr 45, vilken gård raserades 1846. Skriven på Sjömanshuset i Lovisa som timmerman ännu år 1853, ehuru flyttat till Pernå 16.1.1851. Död i Pernå 17.5.1856. - Gift i Pyttis 29.12.1839 med Anna Margareta Holmberg, f. i Pernå Edö 4.10.1811, död i Pernå 31.3.1873, dotter till skomakaren Hans Holmberg och Maria Johansdotter.

IV. Barn, födda i Pernå:

Maria Charlotta, f. på Bengtas 6.7.1841, död i Borgå stad 6.10.1920. - Gift i Borgå 9.8.1887 med fiskaren, änklingen Johan David Kasius på Rånäs fiskarställe i Wirvik, f. 19.12.1829, död på Prästgårdsbacken i Borgå socken 22.6.1904. Hustrun hade före äktenskapet en son Johan Arthur Rosqvist, f. i. Pernå 20.1.1876, död där 27.4.1881.

Johan Fredrik, f. 27.12.1852, torpare, död 25.9.1900. Tab. 22.


Tab. 22.

IV. Johan Fredrik Rosqvist (son till Fredrik R. tab. 21), f. i Pernå 27.12.1852, på fädernehemmanet Bengtas i Kärpe by. Spannmålstorpare. Död i Pernå 25.9.1900 i Härkäpää by. - Gift i Pernå 21.11.1878 med Otteliana Fredrika Lindfors, f. i Pernå 15.7.1851, död som änka i Pernå 17.3.1946, dotter till torparen Johan Andersson Lindfors och Lovisa Lång.

V. Barn, födda i Pernå:

Carl Fredrik, f. 24.5.1880, död där 23.10.1889.

Uno Alarik, f. 21.5.1890, död i Pernå 25.12.1900.

Johan Olof, f. 18.16.1892, död i Pernå 2.1.1901.


Selostus

Ingeborg Dyhr Sylvin: Rosqvistin suku Pernajasta.

Tutkimus käsittelee sukua, jonka kantaisä oli talonpoika Johan Johansson (1726-62, taulu 1) Kärpän Bengtasin talosta Pernajassa. Hänen vanhempi poikansa otti nimen Rosenqvist, joka 3. sukupolvessa lyheni Rosqvistiksi. Talonpoikien ohella suvussa on ollut paljon merenkulkijoita. Tunnetuin heistä oli merikapteeni Johan Alexis Rosqvist (taulu 5), jonka sisaret Fanny ja Ida antoivat huomattavan panoksen kansakoululaitoksen kehittämiseen, kun taas sisar Ina oli tunnettu lääkäri Helsingissä.

Johan Johanssonin nuoremmasta pojasta polveutuu Sjöholm-Sysikaski-suku, josta on esitetty selvitys Genoksessa 4/1992.


Genos 64(1993), s. 112-122, 136

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Rättelser ]

Systematisk förteckning | 1993 års register | Årgångsregister