GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Viipurin kuvernementin venäläinen aateli

Ritarihuonegenealogi Henrik Degerman

Viipurin kuvernementin venäläinen aateli näyttää tietyin väliajoin herättävän yleistä kiinnostusta, vaikka siitä on toistamiseen kirjoitettu. Jyrki Paaskosken artikkeli (Genos 2-1993) on ensimmäinen suomenkielinen sitten vuoden 1901, jolloin julkaistiin Helsingissä O.A. Kallion väitöskirja Viipurin läänin järjestämisestä. Täydellisin esitys lienee Hanns Ollus, Finländska guvernementsriddarhuset i Wiborg. Tyrgilsmuseets tidskrift 3-4/1977 ja 1/1978. Paaskosken esittämien faktojen lisäksi tämä artikkeli sisältää paljon muuta mielenkiintoista tietoa Viipurin aatelista. - Muuten Paaskosken käyttämän sanonnan »introdusoitu ritaristoon» korrekti suomenkielinen muoto on »otettu ritarihuoneeseen».


Genos 64(1993), s. 129

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1993 hakemisto | Vuosikertahakemisto