GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Oikaisu

Toivo Pietikäinen

Viitaten Genoksen n:o 1993-2 sivulla 83 olleeseen Ilmari F. Vartiaisen muistokirjoitukseen pyytäisin Teitä julkaisemaan seuraavan ko. artikkelia koskevan oikaisun:

Hänen aloitteestaan ei perustettu 1979 Sukuyhteisöjen tuki -nimistä yhdistystä, aloitteen tekijä oli allekirjoittanut, joka esitti ko. asian aikanaan Vartiaiselle. Vartiainen hyväksyi esityksen, niinkuin hän allekirjoittaneelle 21.07.1978 päivätyssä kirjeessään mainitsee. Tämä aloite oli alkusysäys edellä mainitun yhdistyksen perustamiseen.

Artikkelista saa myös sen käsityksen, että Vartiainen olisi toimittanut sukututkimusoppaita. Näin ei ole, mutta kylläkin SYT kustansi useiden muiden kirjoittamia oppaita.


Genos 64(1993), s. 129

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1993 hakemisto | Vuosikertahakemisto