GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Referat | Artikkelin loppu ]

Eräs Suomen Kaartin sotilashauta Liettuassa Krimin sodan ajalta

Fil.kand. Erkki J. Hämäläinen, Helsinki

muistolaatta

Vaikka Suomi kärsi Krimin sodassa suuria aineellisia vahinkoja mm. menettäen suuren osan kauppalaivastostaan, jäivät ihmishenkien menetykset hyvin vähäisiksi. Kaikkiaan vain noin 109 suomalaista sotilasta ja siviiliä kaatui tai sai surmansa maamme rannikolla ja saaristossa käydyissä taisteluissa sekä pommituksissa.

Sen sijaan Suomen Kaarti eli Henkivartioväen 3. Suomen Tarkk'ampujapataljoona, joka lähetettiin 18.3.1854 ainoana Suomen sotaväen joukko-osastona maamme rajojen ulkopuolelle, menetti sotilaita siihen nähden ainakin kuusinkertaisesti. Pataljoona oli ensin Pietarissa sikäläisen varuskunnan apujoukkona, sitten keisarin lähimpänä henkivartiona Pietarhovissa syksyyn asti. Se komennettiin sieltä Venäjän länsirajalle vartiotehtäviin. Marssittuaan puolitoista kuukautta se saapui 13.11.1854 Pohjois-Liettuassa olevaan Rokiskisin kauppalaan, jonka lähiympäristöön se oli määrätty talvileiriin. Tästä alkoi Suomen Kaartille via dolorosa, sillä kulkutaudit alkoivat harventaa tuhoisasti sen rivejä. Kaarti ei joutunut sotaretken aikana ampumaan ainoatakaan laukausta vihollista kohti, mutta silti kuolleisuus saavutti yhtä suuret mittasuhteet kuin verisessä sodassa. Pataljoona menetti virallisten lukujen mukaan rauhan solmimiseen 30.3.1856 mennessä kaikkiaan 3 upseeria, 1 sotilasvirkamiehen ja 654 tarkk'ampujaa. Luku on ilmeisesti liian alhainen, sillä siihen ei sisälly 154 miestä, jotka lähetettiin venäläisiin sairaaloihin ja lasaretteihin ja jotka näyttävät kadonneen sille tielleen. Kokonaismäärä kohoaa näin ollen vähän yli 800 sotilaaseen. Mustin kuukausi sattui maaliskuuhun v.1855, jolloin tauteihin menehtyi 115 henkeä.

Suurin osa kuoli tyfukseen, osa myös koleraan. Tyfus taas saattoi yhtä hyvin olla lavantautia, pilkkukuumetta tai toisintokuumetta, sillä 1800-luvulla ei osattu erottaa näitä oireiltaan toisiaan muistuttavia tauteja. Vaikka aikalaiset pitivät sairautta lavantautina, sen ei välttämättä tarvitse olla oikea diagnoosi kaikissa tapauksissa. Kirjoitettiinhan nämä taudit kuolinsyytilastossakin vuodesta 1812 lähtien samaan sarakkeeseen nimekkeellä »tyfus».

Muistona näiltä synkiltä ajoilta on Suomen Kaartin henkiin jääneiden sotilaiden keväällä v.1855 sairasvuoteeseen kuolleille aseveljilleen pystyttämä graniittiin hakattu hauta Skapiskisissa Liettuassa. Siellä toimi saman vuoden tammikuusta toukokuuhun pataljoonan kenttäsairaala entisen dominikaaniluostarin tiloissa. Kaikkiaan 220 vainajaa haudattiin tänne joukkohautaan Svedukalnis (Ruotsalaisten kumpu) -nimiselle kumpareelle, jolle istutettiin myös puita ja köynnöskasveja.

Koko hautakivi muistolaattoineen on varastettu v. 1973. Laatassa oli sekä latinan- että suomenkielinen teksti. Edellinen, joka oli vielä v. 1964 selvästi nähtävissä, kuului näin: »HIC REQUIESCUNT CCXX MILITES EX COHORTE PRAETORIA FINNICA. HOSTIAE EPIDEMIAE TYPHOSAE ANNO GRATIAE MDCCCLV LUGENTES SODALES HOC MONUMENTUM CONSECRAVERUNT.» Suomenkielinen teksti on jo unohtunut joitakin yksittäisiä sanoja lukuunottamatta, kun paikalliset asukkaat suomen kieltä taitamattomina eivät tulleet merkinneeksi sitä muistiin. Suomenkielinen teksti, joka ei kuitenkaan vastaa aivan sanatarkasti alkuperäistä tekstiä, oli tosin Suometar-lehdessä 15.6.1855. Tämä versio on todennäköisesti käännös joko latinasta tai tekstin ruotsinkielisestä käännöksestä, tai sitten vain ulkomuistista merkitty. Vaikka ajatus on pääasiassa oikea, teksti kuului seuraavasti: »TÄSSÄ LEPÄÄ 220 MIESTÄ SUOMEN HENKIVARJELUSTARKK'AMPUJASTA PATALJONASTA, MURHAAVAN TAUDIN UHRINA V:NA 1854, 1855. MUISTOPATSAS ON SUREVAIN KUMPPANIEN TOIMITTAMA.» Täydellisesti uudistettu hauta laattoineen paljastettiin Skapiskisissa 3.12.1992, jolloin Liettuassa vietettiin Suomi-viikkoa maamme itsenäisyyden 75-vuotisjuhlan kunniaksi. Suomalaisten sotilaiden hautoja on viime aikoina etsitty muiltakin Liettuan paikkakunnilta.

Vilnan kasvatusopillisen akatemian tutkija ja Liettua-Suomi-seuran puheenjohtaja tohtori Stasys Skrodenis kaipasi tietoja Helsingin Sanomissa 27.6.1992 julkaisemassaan artikkelissa näistä Liettuan multiin kaukana kotiseudultaan haudatuista suomalaisista sotilaista.

Nämä tiedot on nyt kerätty. Henkilötiedot perustuvat pääasiassa kahteen lähteeseen: Valtionarkistossa säilytettävään Suomen Kaartin sotilasseurakunnan kuolleitten ja haudattujen luetteloon (mf. ES 162), jonka yhteydessä on erikseen luettelo sodan aikana vv. 1854-56 Venäjällä kuolleista ja haudatuista, ja sota-arkistossa olevaan Suomen Kaartin käskykirjaan (ordresjournal) vuodelta 1855, erityisesti sen pataljoonan käskyjen päivittäisiin kuolinilmoituksiin (»afföres ur rullor och förslag», »poistetaan rullista ja virkaehdoista»). Muina lähteinä olivat niinikään sota-arkistossa säilytettävät Suomen Kaartin rullat eli pääkatselmusluettelot (mönstringsrullor), valtionarkistossa Suomen Kaartin sotilasseurakunnan rippikirja ja muuttokirjat sekä Suomen Sukututkimusseuran mikrokorttijäljennökset Suomen eri seurakuntien historiakirjoista. Sen sijaan ei ole käytetty valtionarkistossa olevaa sotaväen leski- ja orpokassan arkistoa, jota mm. Kaarlo Wirilander on hyödyntänyt 1800-luvun upseeriston, aliupseeriston ja sotilasvirkamiehistön matrikkelia kootessaan. Tämä matrikkeli oli myös oman selvitykseni täydennysaineistona.

Vertailemalla edellä mainittuja lähteitä pääsin hyvin lähelle patsaassa ilmoitettua lukumäärää, 222 sotilaaseen. Ensisijainen luotettavuus on annettava mielestäni pataljoonan käskyille. Ensiksi siksi, että niiden perusteella laskettu lukumäärä on jokseenkin sama kuin hautalaatan tekstissä mainittu. Toiseksi kuolintapahtumat ilmoitettiin melko välittömästi pataljoonan päiväkäskyissä, joskin eräitä poikkeuksia oli. Henkilöiden kuolintiedot vietiin kirkonkirjoihin paljon myöhemmin kuin sotilasasiakirjoihin, vasta hautauksen jälkeen (Tässä tapauksessa väliaikaisen hautauksen, joka pidettiin kolmantena kuoleman jälkeisenä päivänä. Varsinainen hautaus, edellä mainittu joukkohautaus, oli vasta myöhemmin, kun hautojen kaivaminen oli ankaran pakkastalven ja maan jäätymisen takia vaikeaa. Tämän vuoksi vainajia säilytettiin kirkon kellareissa). Vaikka kirkollisilla lähteillä on yleensä virallisen lähteen asema, ne eivät näytä olevan tässä tapauksessa kovin luotettavia. Kuolinajat sotilaslähteissä ja kirkollisissa lähteissä ovat tosin melko yhdenmukaiset, vain neljän henkilön kohdalla on yhden päivän heitto. Paljon ristiriitoja näiden kahden lähteen välillä on sen sijaan kuolinpaikkojen kohdalla. Suomen Kaartin sotilasseurakunnan kuolleiden luettelossa esiintyy näet sellaisia sotilaita, joiden kuolinpaikaksi on merkitty Skapiskis, vain 192. Näin suuri vajaus kuolleiden lukumäärässä ei johdu siitä, että kaikki kaartin sotilaat eivät kuuluneet kaartin sotilasseurakuntaan, sillä kuolleiden luetteloon on merkitty myös tähän seurakuntaan kuulumattomat sekä johonkin muuhun luterilaiseen seurakuntaan kuuluneet (vaikka tätä seurakuntaa ei ole mainittu) että ortodoksisiin seurakuntiin (joita ei ole myöskään tarkemmin mainittu) kuuluneet, joita oli yhteensä kahdeksan. Useimmat ortodokseista lienevät olleet venäläisperäisestä nimestään huolimatta suomalaisia ja suurin osa oli myös Suomessa syntyneitä.

Toisaalta löytyvät nekin puuttuvat 28 (tai 30) henkilöä, jotka esiintyvät pataljoonan käskyjen kuolinilmoituksissa Skapiskisissa kuolleina, myös seurakunnan kuolleiden luettelosta, mutta heidän kuolinpaikakseen on siinä ilmoitettu eri paikkakunta kuin Skapiskis. Voidaan kuvitella, että raskaan työtaakan rasittama kirjuri on katastrofaalisessa tilanteessa turhautuneena pitänyt kirkonkirjaa huolimattomasti, kun ei ollut mahdollisuutta jokaisen kuolleen kohdalla erikseen tarkistaa tietoja olivatko ne oikeat. Toisaalta voidaan myös kysyä, perustuuko hautalaatassa mainittu lukumäärä täsmällisesti laskettuun vai pyöristettyyn lukuun. Virhemahdollisuus jää joka tapauksessa pieneksi.

Kuolinajat seuraavassa Skapiskisiin haudattujen Suomen Kaartin sotilaiden luettelossa perustuvat pataljoonan käskyjen tietoihin. Henkilöiden nimet ja syntymäajat pohjautuvat taas kirkollisten lähteiden (kastettujen luettelon) tietoihin, jotka ovat luotettavampia kuin sotilaslähteissä. Luettelossa esiintyvän 37 henkilön syntymäaika- ja -paikkatietojen sarakkeeseen jäi puutteita ja aukkoja, kun vastaavat rippikirjan tiedot osoittautuivat joko puutteellisiksi tai virheellisiksi. Heidän nimensä jälkeen on tästä syystä merkitty viitenumero [1], joka tarkoittaa, että syntymäaika ja -paikka ovat joko tarkistamattomia tai tuntemattomia.


SKAPISKISISSA LIETTUASSA V. 1855 KRIMIN SODAN AIKANA TYFUKSEEN KUOLLEET SUOMEN KAARTIN 220 SOTILASTA, JOTKA ON SINNE MYÖS HAUDATTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sotilaan nimi
(Suluissa alkuperäinen sukunimi, jos se ei ole sama kuin sotilasnimi. Viiva sulkujen sisällä tarkoittaa sukunimettömiä, vain patronyymillä esiintyviä henkilöitä)
Syntymäaika Syntymäpaikka Kuolinaika
Skapiskisissa (suluissa kuolinpaikka Suomen kaartin srk:n kuolleiden luetteloiden mukaan, jos se ei ole sama kuin pataljoonan käskyssä)
Sotilasarvo Komppania Ruotunumero Tullut kaartin rulliin vuonna Siviilisääty Viimeinen ammatti ennen kaartiin tuloa
AHL Kustaa Antinp. (-) [1] 1817 Luopioinen 28.2.1855 Tarkk'ampuja 4 100 1853 Nton Muurarin oppipoika
AHL Kustaa Maurits (AHLGREN) 22.8.1825 Uskela 8.2 .1855   » 2 103 1848   » Kirvesmiehen oppipoika
ALAN Juho Aaronp. (ALANDER) 4.11.1826 Akaa 11.4.1855   » 1 96 1849   » Renki
AND Esaias Esaiaanp. (ILOMÄKI) 15.2.1829 Heinolan maasrk 10.2.1855   » 2 31 1854   » Talollisen poika
AND Iisakki Antinp. (YLI-KIIKKA) 9.12.1832 Ilmajoki 20.2.1855   » 4 119 1851   »   »
AND Kustaa Aadolf Antinp. (-) 8.12.1830 Pornainen 1.2.1855   » 3 222 1852   » Renki
ANDERSSON Juho Antinp. (TOPPAR) 21.6.1832 Lapua 11.3.1855   » 4 143 1853   »   »
ANDERSSON Juho Antinp. (SNÄLL) 3.7.1829 Lapua 24.1.1855 (Rokiskis)   » 2 5 1852   »   »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ANDILA Hermanni Juhonp. (MÄKELÄ l. SEITTU) 24.10.1827 Ilmajoki 5.2.1855 Tarkk'ampuja 4 59 1851 Nton Renki
ASP Rietrikki 17.3.1827 Pusula 22.4.1855 (Ukmerge) Kuormaston ajomies 1 - 1846   » Muurarin oppipoika
AX Israel Akselinp. (-) 29.7.1825 Vihti 8.2.1855 Tarkk'ampuja 1 57 1849   » Renki
BACK Juho Rietrikki (BACKLUND) 25.11.1819 Isojoki 15.2.1855   » 2 188 1840   » Satulasepän oppipoika
BASK Juho Heikinp. 9.5.1827 Isokyrö 18.2.1855   » 1 203 1853   »   ?
BERG Carl Henrik 14.5.1822 Pietari P. Katariinan srk 30.3.1855   » 2 153 1850   » Räätäli
BERGMAN Aron 23.9.1818 Sipoo 22.4.1855   » 1 100 1842   »   ?
BLOMQVIST Gustaf Fredrik 6.10.1826 Sipoo 31.1.1855   » 1 72 1847   » Kirjanpainajan oppipoika
BLOMROOS Jooseppi 13.3.1823 Turku 5.4.1855   » 4 75 1841   » Oppipoika
BLY Matti Juhonp. (LAG) 3.5.1824 Akaa 8.4.1855   » 1 176 1848   » Renki
BORG Jooseppi Mikonp. (-) 4.9.1826 Tuulos 18.1.1855   » 4 224 1845   » Kultasepän oppipoika
BROMAN Juho Taneli [1] 5.7.1825 Kuopio 8.4.1855   » 4 90 1843   » Kultasepän kisälli
CARLSTEDT Kustaa 29.9.1828 Suomusjärvi 6.2.1855   » 1 134 1853   » Pitäjänsuutari
DAMM Aatami Juhonp. (-) 13.5.1823 Hämeenkyrö 17.2.1855   » 1 78 1849   » Renki
DUGIN Aleksei (?) [1]   ?   ? 19.2.1855 (Ponemboris) Vääpeli 2 - 1850   ?   ?
DULDIN Aleksei (?) [1] 1831 Uudenmaan lääni 12.3.1855 Tarkk'ampuja 1 222 1853   ?   ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DUNDER Ks. MELLBERG
EK Carl Axel (EKSTRÖM) 18.12.1826 Myrskylä 12.3.1855 Tarkk'ampuja 4 14 1847 Naimisissa Uunisepän oppipoika
EK Mikko Matinp. (ALA-KNUUTILA l. ARO) 27.8.1824 Kauhajoki 1.2.1855   » 2 167 1853 Nton Renki
EKLUND Aatami (?) [1] 1826 Turun ja Porin lääni 26.3.1855   » 4 36 1851   » Maalarin kisälli
EKLUND Erik 4.12.1820 Houtskari 7.2.1855 Vaunumestari 1 - 1841 Naimisissa Lampuodin poika
ELG Hiskias Israelinp. (-) 12.1.1830 Kauhajoki 22.4.1855 Tarkk'ampuja 3 212 1849 Nton Renki
ENBERG Fredrik 22.3.1825 Porvoon maasrk 11.2.1855   » 2 92 1852   » Työmies
ERIKSSON Heikki Erkinp. (-) 20.4.1832 Hausjärvi 19.3.1835   » 3 91 1852   » Suutari
ERIKSSON Matti Erkinp. (-) 9.2.1826 Loppi 12.2.1855   » 1 86 1850   » Renki
ERIKSSON Victor Vilhelm (KJELLIN) 29.5.1834 Helsinki 3.3.1855   » 4 24 1853   » Merimies
ERKKILÄ Juho Kustaa Juhonp. (l. NYGÅRD) 4.10.1827 Kauhava 3.5.1855   » 2 105 1852   » Renki
FALL Juho Antinp. (-) 14.6.1823 Paimio 14.3.1855   » 2 68 1847   »   »
FANT Juho 22.10.1828 Vähäkyrö 14.3.1855 (Pihkova)   » 4 8 1849   » Suutarin opinkäynyt
FEODOSEJEFF Nikanor (?) [1]   ?   ? 12.2.1855 Nuorempi aliupseeri 2 - 1847   ?   ?
FILIPOFF Nikolai (RAATIKAINEN) [1] 1827 Viipuri 21.3.1855 Tarkk'ampuja 3 96 1848 NtonTalollisen poika
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FINNER Henrik Alexander 14.1.1829 Sortavala 5.4.1855 Tarkk'ampuja 3 228 1848 Nton Hopeasepän oppipoika
FLINCK Heikki Jaakonp. (NELJÄMARKKA l. NÄRÄINEN) [1] 12.5.1829 Alajärvi 22.2.1855   » 2 14 1850   » Renki
FLINCK Henrik Johansson (-) [1] 16.8.1829 Porvoo 18.3.1855   » 3 219 1849   » Värjärin oppipoika
FLINCK Juho Rietu Rietunp. 15.1.1831 Mäntsälä 15.2.1855   » 4 203 1851   » Renki
FLINTA Juho (WAHLSTRÖM l. VALLSTRÖM) 9.6.1811 Naantali 8.3.1855   » 3 183 1840   »   »
FORSGREN Victor Alexander 26.4.1830 Vihti 24.4.1855 Majoitusmestarin kirjuri 1 - 1852   ? Pehtori
FORSMAN Antti Juho 16.11.1822 Kellokosken ruukkisrk 8.2.1855 Tarkk'ampuja 2 163 1842 Nton Suutarin oppipoika
FORSS Rietu (FORSANDER) 21.8.1821 Nilsiä 16.3.1855   » 2 135 1850 Naimisissa Renki
FREDRIKSSON Ananias Rietunp. (-) 3.10.1825 Vanaja 18.3.1855   » 4 38 1853 Nton   »
FRISTADIUS Kustaa Aadolf 9.5.1808 Tampere 3.3.1855   » 1 85 1842   » Kulta- ja hopeasepän kisälli
FYHR Matti Antinp. (-) 10.4.1824 Längelmäki 3.4.1855 (Ukmerge)   » 2 1 1847   » Veistämön työmies
GLAD Juho Kustaa Kustaanp. [1] 25.6.1832 Peräseinäjoki 4.2.1855   » 4 138 1851   » Torpparin poika
GLAD Kustaa Rietu Taavetinp. (-) 11.12.1828 Karkku 30.3.1855 (Ukmerge)   » 1 79 185   » Renki
GLAD Mikko Aataminp. 15.4.1833 Heinolan maasrk 13.4.1855   » 3 117 1853   » Suutarin oppipoika
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GRAHN Carl Robert (GRÖNLUND) 7.3.1821 Turku ruots. srk 2.3.1855 Tarkk'ampuja 3 147 1839 Nton Hattumaakarin oppipoika
GREN Matti (GRÖNBERG) [1] 19.7.1818 Padasjoki 15.3.1855   » 2 150 1838   » Renki
GRÅBERG Aukusti 13.8.1825 Akaa 29.3.1855   » 3 78 1845   »   ?
GRÖN Anders Johan Vilhelm 22.6.1816 Espoo 24.2.1855   » 4 147 1839   »   ?
GRÖN Juho Juhonp. (GRÖNLUND) 9.9.1831 Laitila 9.3.1855   » 1 48 1849   »   ?
GRÖN Victor (GRÖNLUND) 1.9.1826 Nauvo 18.2.1855   » 2 35 1846   » Renki
GRÖNHOLM Carl Johan 11.2.1834 Helsinki 10.4.1855 Aliupseeri 4 - 1853   » Kauppapalvelija
GRÖNLUND David (?) [1]   ?   ? 24.4.1855 Tarkk'ampuja 3 181 1854   ?   ?
HAGERT Juho (?) [1] 1833 Vaasan lääni 23.4.1855 Musikantti 1 - 1850   ?   ?
HAGELBERG Kaarlo Vilhelm 2.12.1828 Pyhäjärvi U.l. 17.3.1855 Varusmestari 2 - 1846 Nton Palvelija
HAHN Kaarlo Kustaa Juhonp. (-) 31.10.1829 Hattula 12.3.1855 Tarkk'ampuja 2 113 1848   » Renki
HALLT Juho Kustaa Juhonp. (-) 12.1.1828 Huittinen 13.3.1855   » 1 195 1850   »   »
HANGA Hermanni Jaakonp. 2.10.1830 Jurva 22.4.1855   » 3 85 1850   »   »
HANGELIN Kaarlo Kustaa 2.6.1819 Hämeenlinna 15.3.1855 (Pihkova)   » 4 153 1850   » Entinen matruusi
HELANDER Matti Matinp. (l. UUSKYLÄ) 15.9.1820 Somero 21.3.1855 Sairaalavirkailija 3 - 1850   » Renki
HELIN Heikki Heikinp. (-) 19.8.1821 Janakkala 4.2.1855 Tarkk'ampuja 1 217 1846   »   »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HELLSTRÖM Kustaa Aleksanteri (HUCK) 27.1.1822 Pori 17.2.1855 Tarkk'ampuja 2 23 1846 Nton Vaskisepän kisälli
HELLSTRÖM Juho Ludvik 25.9.1823 Turku suom. srk 18.2.1855   » 2 224 1846   » Kirvesmiehen oppipoika
HEMMING Kustaa Kustaanp. (-) 9.4.1828 Töysä 3.3.1855   » 2 34 1852   » Renki
HIRN Pekka Juho (HYYRYLÄINEN) 3.10.1821 Mikkeli 15.2.1855   » 3 207 1843   »   »
HISS Vilppu Hiskiaanp. (ROTOLA) 22.3.1828 Kauhajoki 29.3.1855   » 1 37 1850   »   »
HJELT Erik Carlss. (TAIPALE l. SKRIFVARS) 31.8.1826 Munsala 25.2.1855   » 4 215 1851   »   »
HOLM Lars Ludvig (LINDHOLM) 15.4.1831 Kirkkonummi 15.3.1855   » 2 214 1853   » Kirjanpainajan oppipoika
HOLM Tuomas Jaakonp. 28.1.1830 Vähäkyrö 16.3.1855   » 3 177 1849   » Renki
HOPP Aatami Juho (NORDSTRÖM) 20.11.1812 Turku suom. srk 3.4.1855 (Ukmerge)   » 2 126 1840   » Köydenpunojan kisälli
HUIKKO Hermanni Matinp. (l. RAJALA) 3.3.1824 Ilmajoki 26.3.1855   » 3 71 1849   » Itsellinen
HUMLIN Juho Kustaanp. (l. HAMLIN) 17.1.1835 Isokyrö 10.2.1855   » 2 127 1854   » Renki
HURTIG Hiskias Salomoninp. (-) 3.4.1816 Kauhajoki 19.3.1855   » 4 172 1841   »   »
HUSAR Iisakki Heikinp. (-) 14.5.1816 Kurikka 5.2.1855   » 3 122 1840   »   »
HÄLLSTRÖM Ks. HELLSTRÖM
HÖGLUND Carl Carlss. 1.1.1825 Pietarsaaren pitäjä 22.4.1855   » 4 161 1846   » Koskenperkaustyömies
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HÖÖK Taavetti Antinp. (-) 14.4.1829 Renko 3.3.1855 Tarkk'ampuja 1 91 1848 Nton Renki
IDSTRÖM Juho Juhonp. [1] 20.9.1809 Pusula 8.2.1855 Kuormaston ajomies 1 - 1849   » Entinen matruusi
IS Samuli Iisakinp. (HIRVILUOMA) 5.10.1825 Kauhajoki 29.1.1855 Tarkk'ampuja 1 53 1850   » Renki
JAHN Juho Aadolf Matinp. (?) 12.6.1823 Askola 11.2.1855 Parturi 4 - 1846   »   ?
JOHN Kustaa Juhonp. 2.3.1830 Janakkala 11.3.1855 (Ukmerge) Tarkk'ampuja 2 94 1854   » Renki
JOSEFSSON Kustaa Joosepinp. (-) 13.4.1822 Vanaja 1.4.1855 (Ukmerge)   » 4 1 1845   »   »
JURJEVITS Aleksander (?) [1]   ?   ? 12.2.1855 Nuorempi välskäri 1 -   ?   ? Apteekkioppilas
KAHMA Antti Jaakko Salomoninp. (l. YLIKAHMA) 21.12.1819 Ilmajoki 22.3.1855 Tarkk'ampuja 4 29 1853 Nton Talollisen poika
KALL Elias Heikinp. (KUHA l. KAHILA) 8.11.1827 Kuortane 1.3.1855   » 4 192 1850   » Renki
KANON Juho Kustaa Esaiaanp. (?) [1] 4.9.1825 Turun ja Porin lääni 19.3.1855   » 4 131 1848   »   »
KARELIN Ivan (?) [1] 1825 Viipurin lääni 6.2.1855   » 1 171 1846   ?   ?
KARLSTEDT Ks. CARLSTEDT
KASK Juho Antinp. (-) 20.10.1826 Heinolan maasrk. 26.3.1855   » 3 195 1851 Nton Torpparin poika
KAURA Matti Matinp. (l. KANAANOJA) 2.10.1823 Kurikka 29.1.1855 (Rokiskis)   » 4 140 1843   » Renki
KELIN Ville 30.11.1832 Helsingin pitäjä 11.4.1855 Aliupseeri 4 - 1848   » Poika
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KIDRON Carl Gustaf 29.7.1825 Karjalohja 20.2.1855 Tarkk'ampuja 3 50 1849 Nton Uudistilallisen poika
KLING Carl Gustaf (-) 5.10.1823 Porvoo 14.2.1855   » 4 28 1853   » Renki
KLINGA Heikki Juho Reino (?) 24.10.1828 Mäntsälä 11.2.1855   » 4 7 1849   »   »
KNALL Mikko Jaakonp. (JOUPPUNEN) 28.9.1810 Ilmajoki 24.2.1855   » 2 24 1840 Naimisissa Entinen lampuoti
KNECKT Tuomas Tanelinp. (-) 26.11.1824 Somero 16.3.1855 (Rokiskis)   » 4 227 1846   »   ?
KOKKO Salomon Juhonp. (?) [1] 1829 Uudenmaan lääni 18.2.1855   » 4 158 1852 Nton Entinen lampuoti
KRANS Jooseppi Villenp. (HÖGANDER) 8.8.1829 Kauhajoki 27.1.1855 (Rokiskis)   » 2 176 1850 Naimisissa Torpparin vävy
KRONSTRÖM Juho (l. KORK) [1] 8.7.1820 Kuopion lääni 27.3.1855   » 4 213 1843 Nton Maalarin kisälli
KRUT Iisakki Matinp. (RINTANIEMI) 31.5.1821 Kauhajoki 3.4.1855 Sairaalavirkailija 4 - 1850   » Renki
LADD Erkki Heikki Iisakinp. (-) 2.2.1831 Seinäjoki 20.3.1855 Tarkk'ampuja 2 28 1850   »   »
LAVETT Erkki Juho (GRÖNHOLM ?) [1] 27.7.1826 Vihti 14.3.1855 (Pihkova)   » 4 69 1847   »   ?
LEJANDER Leander Juhonp. (-) 24.3.1830 Hollola 6.2.1855   » 4 170 1851   »   ?
LILJA Gustaf Fredrik (-) 13.6.1810 Tammisaari 23.3.1855   » 1 109 1852   » Entinen sotilas
LILL Kustaa Rietu (LILJESTRAND) 16.5.1830 Pori 15.3.1855 (Pihkova)   » 4 114 1853   » Renki
LINDBERG Mikko Mikonp 21.8.1831 Sääksmäki 24.1.1855   » 4 13 1852   » Pitäjän räätäli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LINDELL Erkki Juho 21.7.1823 Vanaja 21.3.1855 Tarkk'ampuja 3 159 1846 Nton Nahkurin kisälli
LINDEN Erkki Erkinp. (HERRALA) 10.3.1822 Tyrväntö 1.4.1855   » 4 101 1850   » Torpparin poika
LINDGREN Anton Amandus 6.2.1829 Tammisaari 17.3.1855   » 1 115 1852   »   ?
LINDQVIST Antti Juho (LINDEQVIST) 12.12.1831 Mäntsälä 28.2.1855   » 3 115 1853   » Renki
LINDSTRÖM Johan 9.12.1822 Porvoo 28.3.1855 (Ukmerge) Nuorempi aliupseeri 1 - 1849   » Lasimestarin kisälli
LIPP Heikki Juhonp. (LIPATTI) 25.8.1823 Ilmajoki 28.3.1855 Tarkk'ampuja 3 145 1850   » Renki
LOCK Hermanni Jaakonp. (LOUKO l. ALA-LOUKO) 21.8.1815 Nurmo 1.2.1855 (Rokiskis)   » 4 204 1840   »   »
LUND Aleksanteri (EKLUND) 15.11.1828 Helsinki 28.2.1855 (Ei paikkaa)   » 3 218 1846   »   »
LUND Salomon Kaarlonp. (-) 4.4.1825 Akaa 15.3.1855 (Pihkova)   » 4 20 1845   » Suutarin oppipoika
LUNDBERG Aukusti 13.5.1824 Helsinki 10.4.1855 Musikantti 1 - 1841   » Kivenhakkaajan poika
LUNDGREN Johan Henrik 23.5.1818 Vaasa 7.2.1855 Tarkk'ampuja 3 109 1834   »   ?
LYDMAN Berndt Akseli 18.5.1832 Turku suom. srk 28.1.1855 (Rokiskis)   » 2 65 1851   » Renki
LÖF Juho Heikki (LÖKSTRÖM) 17.8.1828 Pornainen 11.3.1855   » 3 221 1848   »   ?
LÖNNQVIST Juho Jaakonp. (-) 31.7.1829 Jokioinen 21.2.1855   » 4 201 1849   » Itsellinen
MALL Heikki Kaapo (MALMELIN) 8.1.1828 Nurmijärvi 14.3.1855   » 3 7 1848   » Renki
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANDELLÖF Aukusti Konstantin 11.11.1823 Ikaalinen 19.4.1855 Tarkk'ampuja 1 218 1849 Nton Käräjäkirjuri
MANN Kaarlo Emanuelinp. (-) 19.11.1832 Kuhmoinen 15.4.1855   » 3 153 1854   » Uudistilallisen poika
MATT Nikodemus Malakiaanp. (-) 23.9.1822 Janakkala 16.3.1855   » 1 225 1853   »   »
MATTILA Jaakko Jaakonp. (KANTOKOSKI) 6.2.1826 Kauhajoki 3.3.1855   » 4 156 1850   » Renki
MATTSSON Matts Reinhold Mattss. (-) 20.2.1822 Sipoo 6.2.1855   » 4 30 1842 Naimisissa   »
MELLBERG Henric Johan (Käytti myös sotilasnimeä DUNDER) 2.6.1811 Turku ruots. srk. 4.2.1855   » 2 60 1840   » Värjärin kisälli
MICHELSSON Jooseppi Mikonp. (-) 29.4.1834 Hausjärvi 10.3.1855   » 4 3 1853 Nton Lampuodin poika
MODIG Heikki Antinp. (-) 24.5.1822 Heinolan maasrk. 17.2.1855   » 2 112 1842   » Suutarin oppipoika
MYLL Taavetti Antinp. (MYLLYS) 10.7.1828 Toksova 11.2.1855   » 4 164 1854   » Nuohooja
NIHLSTRÖM Juho Emanuelinp. (-) 23.3.1828 Porvoo 21.2.1855   » 2 57 1845   » Räätälin poika
NIKLASSON Georg (?) 1.4.1819 Tallinna 5.3.1855   » 3 72 1850   »   ?
NORDBERG Aleksanteri 10.11.1828 Helsingin pitäjä 13.3.1855   » 3 198 1853   » Renki
NORDFORS Fredrik Vilhelm 11.10.1829 Helsingin pitäjä 3.3.1855   » 3 3 1848   Kaivostyömies
NORDSTRÖM Carl Gustaf 2.8.1823 Porvoon pitäjä 14.2.1855   » 1 9 1846   » Renki
NY Matti Matinp. (NYFRÄNDI) 19.6.1834 Lapua 24.2.1855   » 4 86 1853   »   »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NYBERG Adolf Vilhelm 13.10.1822 Porvoo 17.3.1855 Tarkk'ampuja 1 66 1853 Nton Renki, ent. musikantti
NYBERG Hermanni Mikonp. 9.8.1833 Isokyrö 20.3.1855   » 4 216 1851   » Renki
NYGREN Conrad Fredrik 5.9.1834 Mikkelin maasrk 12.3.1855 Vanhempi aliupseeri 4 - 1854   » Aliupseeri
NYHOLM Anders Johan 22.1.1826 Siuntio 23.3.1855 (Ukmerge) Tarkk'ampuja 2 140 1852   » Renki
NYLUND Johan August (l. DANNSTRÖM) 12.2.1827 Tammisaaren maasrk 11.2.1855   » 2 89 1850   » Leipurin kisälli
NYMAN Aadolf Juhonp. (l. GLAD) 9.12.1826 Tyrvää 11.2.1855 Varusmestari 4 - 1846 Naimisissa Kultasepän kisälli
NYMAN Hannu Heikki Heikinp. 20.8.1822 Askola 30.4.1855 Tarkk'ampuja 2 66 1849   » Itsellinen
NYSTRÖM Anders Johan Nikodemuss. (l. KNECHT) 25.2.1819 Sipoo 28.2.1855   » 4 167 1849 Leski Muonatorppari
OLIN Juho Rietu Erkinp. 21.2.1828 Nurmijärvi 24.1.1855   » 1 111 1854 Naimisissa   »
OXMAN Aukusti 26.6.1826 Kuopio 15.4.1855   » 3 146 1850 Nton Suutarin oppipoika
PALEN Kustaa Aaponp. 24.3.1834 Messukylä 11.3.1855   » 4 142 1852   » Palvelija
PALENIUS Jooseppi Antinp. (-) 10.12.1825 Tammela 7.2.1855   » 4 195 1849   » Renki
PARK Pekka (VÄHÄKUORTTI) [1] 1815 Mäntyharju 11.3.1855 Kuormaston ajomies 1 - 1840   »   »
PASS Matti Ville Erkinp. (TURJA) [1] 1.11.1832 Lapua 19.2.1855 Tarkk'ampuja 2 172 1852   » Torpparin poika
PAUCK Hermanni Paavonp. (-) [1] 21.4.1823 Hämeen lääni 16.4.1855   » 4 116 1852   » Renki
PIPO Aaro (PIIPPO) 23.7.1827 Kiuruvesi 9.2.1855   » 1 201 1851   »   »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PISTOL Iisakki Iisakinp. (-) 17.12.1819 Ilmajoki 21.3.1855 (Ukmerge) Tarkk'ampuja 2 16 1844 Nton Renki
PONTHAN Johan (?) [1]   ?   ? 5.3.1855 Kirkon virkamies 1 - 1853   ?   ?
REISMAN Taavetti 28.12.1836 Iitti 24.2.1855 Signalisti 1 - 1850 Nton Räätälin poika
RISS Paavo (RISSANEN) 24.1.1823 Nilsiä 30.4.1855 Tarkk'ampuja 1 226 1851   » Renki
ROOS Iisakki Tanelinp. (OJALA) [1] 6.9.1829 Kurikka 29.1.1855   » 2 183 1853   » Ent. renki
ROOS Samuel Kustaanp. (-) 1823 Turun ja Porin lääni 11.4.1855 (Rokiskis)   » 4 26 1847   » Merimies
ROSENBERG Hermanni 25.10.1816 Loppi 21.3.1855   » 1 26 1841   »   ?
ROTH Antti [1]   ?   ? 1.2.1855 Kuormaston ajomies 1 - 1854   ?   ?
ROTH Juho Jaakonp. 4.8.1831 Ylistaro 19.1.1855 (Rokiskis) Tarkk'ampuja 4 199 1851 Nton Renki
RÖNN Rietu Juhonp. (-) 24.9.1820 Hinnerjoki 4.3.1855   » 2 152 1849   »   »
SABEL Antti Juho Antinp. (BERGENDAHL) 10.7.1823 Laihia 9.2.1855   » 4 226 1849   »   ?
SAHRBERG Gustaf Fredrik 27.8.1820 Kirkkonummi 4.4.1855 (Ukmerge)   » 3 98 1841   » Renki
SALO Jaakko Jaakonp. 29.3.1830 Ilmajoki 9.4.1855 (Ukmerge)   » 2 205 1850   » Suutarin oppipoika
SAVO Olli Joosepinp. (SAVOLAINEN) 29.10.1828 Tuusniemi 10.3.1855   » 1 67 1850   » Renki
SCHARIN Mihail (?) [1] 1830 Viipurin lääni 28.2.1855   » 2 128 1853   »   ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SCHRÖDER Emanuel Juhonp. 24.7.1826 Ilmajoki 9.2.1855 Rumpumajuri 1 - 1843   ? Renki
SCHUVALOFF Alexei [1] 1830 Helsinki 12.3.1855 Tarkk'ampuja 4 179 1852 Nton   ?
SILFVAN Kustaa 7.10.1814 Loimaa 26.3.1855   » 2 222 1851 Leski Ent. matruusi
SILLMAN Kaarlo Aukusti 12.2.1823 Helsingin pitäjä 17.3.1855   » 2 79 1847 Nton Suutarin poika
SIMONSSON Kustaa Aadolf Simonp. (-) 28.8.1823 Vehkalahti 14.2.1855   » 1 61 1843   »   ?
SIMONSSON Simo Villehad Simonp. (-) 12.1.1834 Pornainen 22.2.1855   » 4 160 1853   »   ?
SJÖBERG Juho [1] 10.11.1827 Helsinki 13.3.1855   » 4 106 1849   » Suutarin oppipoika
SJÖBLOM Emil Juhonp. 16.2.1821 Vampula 16.4.1855 Kuormaston ajomies 4 - 1846   » Renki
SJÖHOLM Erkki Juho 29.12.1819 Heinola 12.2.1855 Tarkk'ampuja 4 79 1839   » Räätälin oppipoika
SLUNGA Juho Gabriel (WINGSTRÖM) [1] 11.10.1819 Uskela 27.2.1855   » 3 39 1841   » Renki
SPARF Kaarlo Iisakinp. (ALA-KIIKKA l. TUOHISTOMÄKI) 15.12.1825 Parkano 13.3.1855 (Pihkova)   » 4 210 1846   » Torpparin poika
SPETS Israel Israelinp. (-) 1.2.1830 Kustavi 10.3.1855   » 1 107 1849   »   ?
SPJUT Erkki Juho Erkinp. (-) 9.4.1826 Janakkala 11.2.1855   » 4 16 1850   » Renki
STEN Antti Emanuel (STENBERG) 10.6.1821 Tampere 25.2.1855 Parturi 3 - 1840   »   »
STEN Antti Erkinp. [1] 15.10.1825 Artjärvi 28.3.1855 Tarkk'ampuja 3 230 1843   »   »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STOLT Juho Juhonp. (MÄKELÄ) 10.3.1828 Ikaalinen 14.4.1855 Tarkk'ampuja 4 57 1850 Nton Renki
STRÖM Kaarlo Ville (?) [1] 21.10.1827 Turun ja Porin lääni 22.4.1855 Musikantti 1 - 1850   »   ?
STÅHL Gustaf (STÅHLBERG) 19.4.1829 Oravainen 12.3.1855 Tarkk'ampuja 4 117 1851   » Kultasepän oppipoika
STÅLBERG Antti (STRÅHLBERG) 17.11.1826 Kaavi 15.3.1855 (Ukmerge)   » 2 26 1850   » Renki
SUNDGREN Fredrik Vilhelm 14.9.1816 Helsinki 19.3.1855   » 1 103 1842   »   ?
SUNDQVIST Ville 25.10.1822 Jokioinen 3.4.1855   » 4 126 1849   » Torpparin poika
SUNDSTRÖM Israel 28.7.1823 Sipoo 26.3.1855   » 3 229 1849   » Renki
SVÄRD Matti Kaisanp. (HUHTALUOMA) 7.6.1835 Alahärmä 11.3.1855   » 3 157 1852   »   »
SÄCK Jaakko Hannunp. (-) 5.6.1830 Purmo 7.4.1855   » 4 191 1852   »   ?
SÖDER Carl Henrik (SÖDERLUND) 15.12.1820 Snappertuna 19.2.1855   » 4 149 1848   » Räätälin kisälli
SÖDERLUND Eljas Vihtori Vilpunp. (TARKKALA) 2.11.1830 Längelmäki 14.4.1855   » 3 201 1850   » Renki
TALL Kaarlo Konstantin (TALLQVIST) 15.1.1828 Helsinki 22.2.1855   » 2 160 1849   » Kirvesmiehen poika
TEPPO Hermanni Juhonp. 19.8.1825 Nurmo 31.1.1855 (Rokiskis)   » 4 95 1847   » Renki
TOPP Juho Erkinp. [1] 4.2.1826 Vaasan lääni 14.2.1855   » 2 204 1850   » Ent. sotilas
TROGEN Simo (?)1 [1] 1829 Vaasan lääni 26.3.1855   » 4 196 1849   ?   ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TRUPP Carl Gustaf (TROBERG) 18.12.1828 Kemiö 14.3.1855 Tarkk'ampuja 3 143 1847 Nton Renki
TÖRN Berndt Vilhelm (TÖRNSTRÖM) 6.5.1823 Tampere 19.2.1855   » 4 185 1849   » Kulta- ja hopeasepän kisälli
TÖRNROOS Antti 20.11.1817 Laihia 14.2.1855   » 4 125 1851   »   »
VASS Heikki Jaakonp. 3.1.1820 Luopioinen 6.2.1855 Aliupseeri 4 - 1840   » Renki
VAX Matti Antinp. (LAKSI) 4.8.1834 Isokyrö 8.4.1855 (Ukmerge) Tarkk'ampuja 2 185 1854   »   »
WENN Anders Victor (WENNERHOLM) 28.3.1836 Tammisaaren maasrk 10.3.1855   » 4 223 1853   »   »
WENNERHOLM Johan August 31.10.1826 Tammisaaren maasrk 31.1.1855 (Rokiskis)   » 4 34 1846   »   »
WEST Knut Ferdinand (WESTERGREN) 13.1.1830 Helsinki 17.2.1855 (Rokiskis)   » 3 97 1849   »   »
WEURLANDER Anders Vilhelm 13.11.1812 Helsinki 24.2.1855   » 2 149 1854   » Ent. tarkk'ampuja
WIK Kustaa Vilhelm (WIIKBERG ?) [1] 5.2.1818 Pori 20.2.1855   » 1 163 1848   »   ?
WIK Matti Esaiaanp. (-) 16.9.1823 Padasjoki 1.3.1855   » 4 209 1852   » Kirvesmies
WIKSTRÖM Olli Juhana 16.2.1826 Helsinki 18.2.1855   » 1 88 1851   » Renki
WILLMAN Axel 10.2.1821 Loviisa 10.2.1855   » 4 144 1854 Naimisissa Tornivahti
WIMAN Eljas [1] 1.3.1831 Kisko 24.2.1855   » 3 64 1853 Nton Renki
WITH Juho Matinp. (WITMARK) 27.8.1820 Laihia 20.2.1855   » 3 190 1840   »   »
WITIKKA Heikki Jaakonp. 16.1.1830 Isokyrö 8.2.1855   » 4 81 1854   »   »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WOLLT Aadolf Fredik Erkinp. (WALIN) [1] 16 11.1817 Hauho 10.3.1855 Tarkk'ampuja 3 53 1840 Nton Räätäli
YLLENGREN Carl Johan 19.10.1828 Vaasa 6.2.1855 Musiikkialiupseeri 1 - 1838 Naimisissa   ?
ÅBERG Gerhard Victor 20.9.1823 Helsingin pitäjä 18.2.1855 Kirvesmies 3 - 1849   » Soittimen tekijän oppipoika
ÅBERG Henrik Ferdinand 14.4.1830 Loviisa 24.2.1855 Tarkk'ampuja 2 98 1853 Nton Jalokivisepän kisälli


Referat

Erkki J. Hämäläinen: En krigargrav i Litauen för soldater i Finska Gardet

Finska Gardet sändes i mars 1854 till S:t Petersburg och var från november 1854 stationerat vid Rokiskis i norra Litauen, där det gick i vinterläger. Sjukdomsepidemier härjade under vintern och påföljande vår i lägret med den påföljd, att i allt c. 800 man dog, de flesta i tyfus, en del i kolera. En sten restes över de 220 man, som begrovs i Skapiskis, där fältlasarettet var beläget. Denna sten stals 1973. En ny minnessten restes på samma plats den 3 december 1992. Uppgifter om de i denna grav begravda soldaterna har hopsamlats ur Finska Gardets militärförsamlings arkiv, ur Gardets orderjournal och mönsterrullor.


Genos 64(1993), s. 15-33, 40

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Referat ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1993 hakemisto | Vuosikertahakemisto