GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Vielä Vanhan Suomen aatelistosta

Jyrki Paaskoski, Helsingin yliopisto

Ritarihuonegenealogi Henrik Degerman (Genos 3/1993, s. 129) on maininnut minut ensimmäiseksi tutkijaksi, joka on kirjoittanut suomeksi Vanhan Suomen aatelistosta sitten O. A. Kallion väitöskirjan (1901) päivien. Degermanilta on jäänyt huomaamatta, että mainitsen (Genos 2/1993, s. 54, nootti 11) Yrjö Blomstedtin julkaisseen Genoksessa (1951, s. 64-68) Vanhan Suomen aatelia koskevan luettelon, joka on peräisin Viipurin läänin järjestämiskomitean arkistosta.

Mitä tulee Degermanin mainitsemaan Hanns Olluksen kolmiosaiseen artikkeliin Tyrgilsmuseéts Tidskriftissä (3 ja 4/1977, 1/1978), minun on harmikseni todettava, ettei se ollut käytettävissäni kääntäessäni Vanhan Suomen aatelisnimikirjaa vuodelta 1806. - Olluksen artikkelia ei nimittäin ole mainittu Suomen Historiallisessa Bibliografiassa (1971-1980). Artikkelissaan Ollus kirjoittaa edelleen 'Viipurin Ritarihuoneesta', jota käsitteenä ei ole olemassakaan 1700-luvun Vanhassa Suomessa. Kyseessä oli aateliskokous (dvorjanskoje sobranie), jonka idea ja toiminta poikkesi olennaisesti esimerkiksi Tukholman tai Suomen Suuriruhtinaskunnan ritarihuoneista.


Genos 64(1993), s. 172

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1993 hakemisto | Vuosikertahakemisto