GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Släkten Kiellin

Kristian Stockmann

Dipl. ing. Olav Rundt har i Genos 1987-4 s. 209 ff presenterat kyrkoherden Bryniel Kiellins efterkommande. Enligt Rundt hade Bryniel Kiellin och Margaretha Johansdotter följande barn:

1. Lars Brynielsson Kiellin, kyrkoherde i Sund, död 24.2.1694. 1:o gift med Catharina Alander, begr. 24.9.1691 i Sund. 2:o gift med Rebecka Sandel.

2. Bryniel Brynielsson Kiellin, student i Åbo 1666.

3. Catharina Brynielsdotter Kiellin, begr. 8.11.1691 i Gamlakarleby. 1:o gift med Gustaf Gabrielsson Rothenius, död 18.11.1677. 2:o gift med Olof Sundel.

4. Apollonia Brynielsdotter Kiellin, levde 1722. Gift med Gustaf Gabrielsson Gammal, född 1631, död 1686.

5. Anna Brynielsdotter Kiellin, född ca 1660, begr 3.4.1704 i Orimattila. Gift med Anders Axelsson Orraeus, född i Orimattila 15.7.1658, död 22.10.1706, omgift med Helena Berner i hennes 1. gifte.

Dessutom nämner han en änkepastorska Catharina Kiällina som dog i Sund 25.6.1737 vid 75 års ålder på 4 veckor när som han inte har kunnat placera.

Vid tinget i Pernå 12.10.1710 s. 105v ff förekommer ett förmyndarskapsfall där Anders Orraeus och Anna Kelinas dotter Anna har flyttat till sin köttsliga moster Catharin Kellenia gift med kapellanen Samuel Alfwenius. Om man kompletterar dessa uppgifter med uppgifter ur Lotte Reenpääs Serlachiuksen suku får man följande sammandrag:

Catharin Kiellina (syster till Anna Kiellina gift Orraeus), född 1662, levde på Åland 1724. Död 25.6.1737 i Sund. Var 1710 gift med Samuel Alfwenius i dennes andra äktenskap. Han var kapellan i Pernå 1694-1712. Nämns i flyktingförteckningar i Sverige 1714, 1715, 1716 och 1721 i Örebro (Aminoff 2323, 3291, 4456, 9884). Död som flykting i Ytterselå nära Strängnäs i Sverige 26.7.1720. (Reenpää har felaktigt hänfört denna uppgift till Alfwenius hustru Helena). Han var 1:o gift Helena (Elin) dotter till Johan Danielsson (Serlachius) och Anna Pettersdotter Thorwöste. Helena dog 1704.

Frågan är om Bryniel Kiellin hade två döttrar som hette Catharina, eller någondera bör utgå. Rundt har endast indicier för barnen 3-4. No 4. Apollonia Brynielsdotter förekommer som flykting i Gummundrå socken i Härnösands stift i Sverige. 1718 »Apollonia Brynjelsdotter, pastoris änckia 70 åhr gammal», 1721 »Apollonia Tegman, Pastors Enkia, gift med Gustavi Gammal, från Vörå», 1722 »Apolonia Tegman, Kyrkioherde änckia, Michael Jesenhaus Swärmoder» (Aminoff: 7803, 8336, 8452).

På grund av ovanstående anser jag det bevisat att de av Rundt nämnda döttrarna no 3-4, Apollonia och Catharina bör utgå. De är tydligen döttrar till en Bryniel Tegman. Namnet Tegman-Tengman företrädes i Vasa bl.a. genom en borgare Anders Tengman gift med Anna Asp som hade en dotter Anna Tegman f. 1712 gift med Jonas Tegengren.

Det kan även noteras att i Stockholm förekom en borgare Peter Bryngelsson Tegman gift 30.10.1674 i Stockholm med Sara Eriksdotter. De hade sönerna Brynolphus (f. 1678) och Erik. (Thimon: Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800, s. 213)


Genos 64(1993), s. 34-35

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1993 års register | Årgångsregister