GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Maija-Liisa Pukinkorva

Lumijoen rokotusluetteloita 1811-1903. Toimituskunta Paula Kesti, Markku Kuorilehto ja Timo Sarkkinen. Oulun Sukututkimusseuran julkaisuja 13. Oulu 1991. 358 sivua.


Liminkaan kuuluneesta Lumijoesta tuli kappeli 1620-luvulla ja seurakunta 1899. Kirkonarkisto tuhoutui pappilan palossa tammikuussa 1902. Tästä johtuen Lumijoki on ollut henkilöhistorian näkökulmasta Pohjois-Suomen pahin musta aukko. Monet sukututkimukset ovat kariutuneet »mahdottomaan Lumijokeen».

Oulun Sukututkimusseuran uusi julkaisu on arvokas apu Lumijoen tutkijoille. Kirjaan on poimittu Oulun piirilääkärin arkiston rokotusluetteloiden vuotta 1904 varhaisemmat Lumijokea koskevat tiedot. Luetteloissa on rokotettujen - ja usein myös rokotuksesta poissa olleiden - lasten nimet ja ikä sekä äidin ja isän nimet, ammatti ja asuinpaikka. Ne ovat säilyneet miltei katkeamattomana sarjana koko ajalta. Tiedetään, että luettelot laadittiin tarkasti, olivathan ne tärkeä maksun peruste. Julkaisun käyttöarvoa lisää se, että siinä on aakkosellinen hakemisto sekä sukunimen että etunimen mukaan.

Nyt julkaistu luettelo on jatkoa »Lumijoen seurakunnassa kuolleita 1825-1866» -julkaisulle, joka valmistui 1989 (Oulun Sukututkimusseuran julkaisuja 9). Näin on saatu paikatuksi seurakunnan arkistotuhoa kahdelta puolen; piirilääkärin arkistosta ja Limingan käräjäkunnan tuomiokirjojen kuolleiden luetteloliitteiden avulla.

Oulun Sukututkimusseura on tehnyt kokoamistyöt ryhmätyönä, mutta aineiston on »löytänyt» seuran veteraanitutkija Heikki Suitiala niin tuomiokirjoista kuin piirilääkärin arkistostakin. Lumijoen seurakunta on ollut mukana molempien projektien rahoittajana.

On aihetta lisätä, että Jukka Vaarnanen on Oulun Sukututkija -lehdessä 1992:2 julkaissut rokotusluetteloiden tietoja hyväksi käyttäen täydennykset Ragnar Eklundin aikanaan suorittamaan Lumijoen hautausmaan hautamuistomerkkien inventointiin, joka ilmestyi Suomen Sukututkimusseuran vuosikirjassa 1943.


Genos 64(1993), s. 85

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1993 hakemisto | Vuosikertahakemisto