GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Anni Pakarinen

Oulun Sukututkija 1992:1. Julk. Oulun Sukututkimusseura ry.


Lehden pääartikkeleita ovat eräiden Pohjois-Suomen sukututkimuspäivillä pidettyjen esitelmien lyhennelmät (Mäkivuoti, Paavola, Vahtola, Enbuska ja Strömmer). Kokemuksiaan sukututkijoina kuvailevat T. Miettunen, T. Myyri, M. Olkkola ja L. Rinne. Lehdessä on myös yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus, jossa mm. luetellaan uudet jäsenet ja heidän tutkimuskohteensa.

Pohjois-Suomen asutusta rautakaudella on käsitelty kahdessa artikkelissa. FM Markku Mäkivuoti kertoo uusimmista tutkimuksista, jotka koskevat varhaisen ja keskisen rautakauden (0-400 jKr) löytöjä. FM Kirsti Paavola selostaa myöhäisrautakauden löytöjä, jotka osoittavat, että rannikolle ja jokilaaksoihin oli syntynyt talonpoikaista asutusta ennen rautakauden loppua. Apulaisprofessori Jouko Vahtola kertoo artikkelissaan »Hämäläiset Pohjois-Suomea asuttamassa» niistä merkeistä, joita nämä varhaiset asuttajat ovat jättäneet alueen sanastoon ja nimistöön.

FK Matti Enbuska selvittelee syitä, jotka vaikuttivat väkiluvun kasvuun: kruunu suosi asutuksen laajentamista taloudellisista ja puolustuksellisista syistä, ja varsinkin Pohjanmaalla oli laajoja uudisasutukseen soveltuvia selkosia. Professori Aarno Strömmerin aiheena on »Väestöllinen muuntuminen Pohjois-Suomessa», ja hän selvittelee useiden karttojen avulla syntyvyyden ja kuolleisuuden vaihtelua eri aikoina ja eri alueilla.

Toini Myyri on artikkelissaan »Sukunimien saloja selvittämässä» selostanut lainhuutojen, perukirjojen ja testamenttien käyttöä jäljitettäessä esivanhempia, jotka ovat vaihtaneet sukunimeä muuttaessaan talosta toiseen. Maria Olkkola kertoo artikkelissa »Tuomio kaksinnaimisesta 1811» asiakirjoista, joilla hän selvitti kaksinnaimisesta tuomitun pulkkilalaisen Eskil Antinpoika Pellomaan kohtaloita.


Genos 64(1993), s. 85

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1993 hakemisto | Vuosikertahakemisto