GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Terhi Nallinmaa-Luoto

Oulun Sukututkija 1992:2. Julk. Oulun Sukututkimusseura ry.


Lehden pääartikkelina on Aarno Strömmerin kirjoitus »Limingan Krankat kuuluvat K.J. Ståhlbergin esivanhempien tauluun», jossa hän Martti Kerkkosen tutkimuksiin ja Markku Kuorilehdon arkistolöytöihin nojaten osoittaa tasavaltamme ensimmäisen presidentin polveutuneen äitinsä puolelta VI polvessa alkuaan saksalaisperäisestä Kranck-suvusta. Vanhimmat tunnetut esi-isät olivat Pohjanmaan lohivouti Erkki Krankka (k. 1579) ja hänen poikansa, nuijasodassa pohjoispohjalaisten talonpoikien johtajana toiminut Hannu Krankka. Vuokko Peltola selostaa artikkelissaan »60-vuotias Oulun maakunta-arkisto» laitoksen toimintaa arkistohallinnossa ja tutkimuslaitoksena. Maakunta-arkisto ohjaa valtion viranomaisten, kuntien ja kuntainliittojen arkistotoimen hoitoa; sukututkijat tuntevat paremmin arkiston tutkimuslaitospuolen.

Jukka Vaarnanen on tehnyt sukututkijoille palveluksen julkaisemalla Lumijoen hautamuistomerkkien henkilötiedot Ragnar Eklundin Suomen Sukututkimusseuran vuosikirjassa 1943 olleen luettelon pohjalta, jota on täydennetty »Lumijoen rokotusluetteloita 1811-1903» kirjan tiedoilla. Palveluksen sukututkijoille on tehnyt myös Matti Enbuska julkaisemalla luettelon Oulujokivarteen 1700-luvulla perustetuista uudistiloista maakirjakylittäin. Luettelossa on mainittu kunkin tilan perustamis- tai varhaisin mainintavuosi, nimi, manttaaliluku ja ensimmäinen asukas. Ansiokkaana menettelynä mainittakoon sekin, että Oulun Sukututkimusseuraan 1.1.-30.9.1992 liittyneiden jäsenten luettelossa on mainittu myös kunkin tutkimuskohde.

Muista kirjoituksista mainittakoon Alpo Räsäsen artikkeli »Kainuun karjalaisperäisiä vesistönimiä», Heikki Suitialan löytämä tuomiokirjajuttu sekä Konst/Kunst-sukuja ja Haapaveden Hanhinevan perhettä koskevat tiedustelut.


Genos 64(1993), s. 86

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1993 hakemisto | Vuosikertahakemisto