GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Viipuri ja kadonneet kirkonkirjat - Viborg och de försvunna kyrkböckerna

Terhi Nallinmaa-Luoto

Viipurin 700-vuotisjuhlia on kuluneena kesänä vietetty suomalaisten ja venäläisten, entisten ja nykyisten viipurilaisten yhteisvoimin. Myös ruotsalaiset osallistuivat juhliin, kuuluihan marski Torgils Knutssonin eli Torkkeli Knuutinpojan perustama kaupunki vielä kolme vuosisataa sitten heidän maansa valtapiiriin. Marskin patsas, joka vuonna 1908 pystytettiin kaupunkiin Viipurin ruotsinkielisten aloitteesta eräiden suomalaispiirien paheksuessa hanketta ja josta sitten tuli kaupungin symboli itsenäistyneessä Suomessa, vaurioitui jatkosodassa ja on pystytetty nyt uudelleen tällä kertaa venäläisten toimesta.

Suomalaisten ja venäläisten yhteistyö kukoistaa nykyään monissa muissakin muodoissa, joista vielä vuosikymmen sitten ei olisi osattu edes uneksia. Sukututkijoita eniten kiinnostava alue on Venäjän arkistojen vähittäinen avautuminen myös suomalaisille tutkijoille, onhan suomalaissyntyisiä asunut ja asuu edelleenkin eri puolilla Venäjää. Vanhoja viipurilaisia ja heidän jälkeläisiään askarruttaa eräiden Viipurin kirkonkirjojen katoaminen talvisodan aikana. Voitaisiinko niiden kohtalo selvittää venäläisten ja suomalaisten yhteistyönä?Viborgs 700-årsjubileum har denna sommar firats med finska och ryska forna och nuvarande viborgares gemensamma krafter. Även svenskarna deltog i festligheterna, den av marsken Tyrgils Knutsson grundade staden hörde ju ännu för mindre än tre sekler sedan till det svenska rikets maktsfär. Marskens staty, som 1908 restes i Viborg på viborgssvenskars initiativ och då av vissa finska kretsar fördömdes, blev under självständighetstiden stadens samlande symbol. Den skadades under fortsättningskriget och har nu rests på nytt, denna gång på ryskt initiativ.

Samarbetet mellan finländare och ryssar blomstrar nu även i många andra former, som man ännu för ett decennium sedan inte hade kunnat drömma om. Det område som är av särskilt intresse för släktforskare är att de ryska arkiven gradvis öppnar sina dörrar även för finländska forskare, i Finland födda personer har ju bott och bor alltjämt på olika håll i Ryssland. Gamla viborgsbor och deras ättlingar grubblar över en del kyrkböcker från Viborg, som försvann under vinterkriget. Är det möjligt att utreda deras öde som rysk-finländskt samarbete?


Genos 64(1993), s. 89

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1993 hakemisto | Vuosikertahakemisto