GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Artikelns slut ]

von Mickwitz

Jur. lic. Åke Backström, Helsingfors

Släkten Mickwitz, som påståtts härstamma från Böhmen, kan härledas från Simon Mickitz (d 1583), som levde i Lubinaw nära Kamenz i Ober-Lausitz. Hans son Urban (d. 1626) och sonson Jakob Mickwitz (d. 1674) verkade som hovmästare på godset Lückersdorff vid Kamenz. Den sistnämndes sonson Fredrik (1659-1731) blev skolrektor i Königsberg och dennes son Kristof Fredrik (1691-1748), domprost i Reval, stamfader för samtliga baltiska släktgrenar. I sitt andra äktenskap med Anna Kristina Nottbeck (1717-1765) hade han bl.a. sönerna Kristof Fredrik d.y. (1743-1801), kyrkoherde i Marien-Magdalenen, stamfader för de estländska grenarna1 och Immanuel (1748-1802), kyrkoherde i Carmel, stamfader för den öselska grenen. Den sistnämnde antog släktnamnet von Minckwitz, som för hans sonsöners vidkommande 19.1.1830 sanktionerades av dåvarande huvudmannen för den uradliga sachsiska ätten med samma namn, inklusive tillstånd att föra ättens vapen.2

I sitt äktenskap med Johanna Lohmann (1752-1823) hade Kristof Fredrik d.y. bl.a. fem söner, stamfäder för var sin gren ("Haus"), Leal,3 Wesenberg,4 Weissenstein, Marien-Magdalenen (Jerwen) samt Tarwast. Stamfäderna för dessa grenar (med undantag av Marien-Magdalenen5 och Tarwast) kunde alla, på grund av ordnar och/eller titlar, från 1832 resp. 1834, göra anspråk på att betraktas som ärftliga ryska adelsmän, dock utan att uttaga adelsdiplom.6

Stamfadern för grenen Weissenstein, distriktsskolinspektorn Joakim Henrik von Mickwitz hade i sitt äktenskap med Helena Glück bl.a. tvenne söner, genom vilka ätten inkom till Finland, överläkaren Paul Joakim von Mickwitz, som 1838 stationerades i Helsingfors (första finska grenen)7 och överdirektören Julius Adalbert Joakim von Mickwitz, som 1841 transporterades till Helsingfors (andra finska grenen).8 Den sistnämnde adlades 27.7.1876 och introducerades 14.12. s.å. på Finlands riddarhus med namnet von Minkwitz under n. 251 bland adelsmän.9 Ättens stiftare hade 4.1.1873 blivit erkänd som ärftlig rysk adelsman med rätt att föra ätten von Minckwitz’ vapen.10

65_123a.gif
 
65_70a.gif

 

Stamfadern för grenen Tarwast, kyrkoherden Justus Johannes Mickwitz hade i sitt äktenskap med Emilia von Glehn (1787-1863) bl.a. sonen Justus Emil, godsägare i Permino vid Wjasma.11 I äktenskapet med sin syssling Maria Johanna von Mickwitz (1818-1890) av grenen Weissenstein12 hade denne bl.a. sonen Alexander Andreas, som 1867-72 studerade vid Tekniska realskolan i Helsingfors och stannade i Finland (tredje finska grenen).13

Medlemmarna av den i Finland bofasta första finska grenen skrev sig von Mickwitz, medan medlemmarna av den tredje finska grenen skrev och skriver sig Mickwitz, utan adelspredikatet "von".

Den första finska grenen utdog på manslinjen 11.2.1938 med pianisten, professor Paul Harald von Mickwitz, h.o.h. 29.3.1949 med hans syster, Ebba Rosalia von Mickwitz, g. Fogelberg. Ätten von Minkwitz (= andra finska grenen) utdog i Finland på manslinjen 13.12.1928 med stiftarens son, generalmajoren Alexander Julius von Minkwitz, h.o.h. 16.3.1952 med dennes dotter, ogifta Eugenia von Minkwitz, men fortlever möjligen i Ryssland genom efterkommande till hennes bröder Alexander och Leonidas, om vilka inga underrättelser influtit sedan 1918.14 Den tredje finska grenen fortlever på såväl mans- som kvinnolinjen.15

Den första finska grenen, som var bofast i Finland 100/111 år, utreds nedan.16

65_123c.gif

Kretsskolinspektorn i Weissenstein Joakim Henrik von Mickwitz (1775-1843) och hans hustru Helena Glück (1785-1838) hade i sitt äktenskap åtta barn, fem söner och tre döttrar av vilka äldsta barnet

Tab. 1

Paul Joakim von Mickwitz,17 f. 22.1.1812 i Weissenstein. Absolverat guvernementsgymnasiet i Reval 1831. Hemlärare i Reval 1831. Student i Dorpat 1832. Läkarexamen av 2. kl. 1838. Yngre ordinator vid militärhospitalet i Helsingfors 1838. Kollegie assessors namn (1854). Äldre ordinator 1854. RySt 3 "för Sveaborgs bombardemang" 1855. Bitr. överläkare 1855. Stabsläkare för de i Finland förlagda ryska trupperna 1858. Hovråds namn (1860). Bitr. medicinalinspektor i finländska militärdistriktet 1864. Verkligt statsråds namn 1874. Ryskt erkännande av adelskapet 1874. Avsked med geheimeråds namn 1883. RySt 1, V1 3, V1 4, A 2, St 2, A 3. D. 25.3.1888 i Helsingfors. - Gift 1) 28.4.1838 i Tarwast med sin syssling Paulina Justina Emilia von Mickwitz, f. 3.10.1818 i Tarwast, d. 10.8.1853 i Helsingfors, dotter till kyrkoherden Justus Johannes von Mickwitz och Emilia von Glehn. 2) 12.2.1854 i Helsingfors med Amalia Elisabet Agthe, f. 24.11.1831 i Peude, Ösel, d. 27.2.1895 i Helsingfors, dotter till kyrkoherden Vilhelm Andreas Fürchtegott Agthe och Anna Sepamer.

Barn (ff. i Helsingfors):
1. Henrik Johan(nes),18 f. 5.3.1839. I krigstjänst som underofficer vid 9. Finländska linjebataljonen 1855. Student (nyl.) i Helsingfors 1857. Fänrik 1859. Avsked med underlöjtnants namn 1860. Fysisk-matematisk kandidat 1862, magister 1864. Medicine kandidat 1864. Medicine och kirurgie doktor 26.5.1866 (diss. "Om febris recurrens" 1866). D. 15.7.1866 i Janakkala. - Ogift.
1. Emilia Helena (Elly), f. 20.10.1840. Lärarinna. D. 24.4.1908 i Helsingfors. - Ogift.
1. Maria Teresa, f. 25.3.1842, d. 1.5.1842 i Helsingfors.
1. Anna Margareta,19 f. 22.3.1844, d. som barn i Helsingfors.
1. Paulina Emilia (Polly), f. 28.12.1845. Diakonissa. D. 3.10.1918 i Helsingfors. - Ogift.

65_123d.gif

Paul Joakim von Mickwitz
(1812-1888). Foto Museiverket.


1. Rudolf, f. 30.12.1846, d. 21.1.1847 i Helsingfors.
1. Maria Lovisa (Makko), f. 1.2.1848, d. 8.8.1912 i Schorndorf, Württemberg. - Gift 4.4.1877 i Helsingfors med professorn vid Katarina-stiftelsen i Stuttgart, medicine doktorn Johan Jakob Daiber i hans 2. gifte, f. 16.1.1827 i Schorndorf, d. 15.10.1896 i Schorndorf.
1. Axel Fritiof,20 f. 9.2.1850. Avgått från kl. 7 i Helsingfors privatlyceum 1867. Utexaminerad från Tekniska realskolan i Helsingfors, ingenjöravdelningen 1871. Yngre ingenjör av 4. kl. vid ingenjörkåren för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1873. Vistats i England 1874-75 i syfte att övervaka skentillverkningen för järnvägsbygget Tammerfors-Tavastehus-Åbo. Stationerad i Kuopio 1876. D. 31.1.1877 i Kuopio. - Ogift.
1. Vilhelmina Sofia (Willy), f. 25.4.1851, d. 4.5.1924 i Reval. - Gift 23.8.1872 i Helsingfors med redaktören för tidskriften "Gartenlaube", filosofie doktorn Kristian Ernst Teodor Ziel, f. 5.5.1841 i Rostock. Vidare öden okända.
1. Oskar,19 f. 1.7.1853, d. 1854 i Helsingfors.
2. Julius Vilhelm,19 f. 31.10.1854, d. 1856 i Helsingfors.
2. Beata Charlotta Julia,19 f. 28.6.1856, d. 1857 i Helsingfors.
2. Anna Konstantia, f. 26.1.1858, d. 12.6.1910 i Helsinge. - Gift 26.3.1887 i Helsingfors med kapellanen i Helsinge Knut Axel Palmroth, f. 12.8.1857 i Kangasala, d. 2.1.1919 i Helsinge.
2. Paul Harald,21 f. 22.5.1859. Visat stor musikalisk begåvning, komponerat från 5 års ålder. Konserterat som pianist i Helsingfors 1867 med egna kompositioner. Rest till Tyskland 1870 för att fortsätta sina studier, men återvänt vid fransk-tyska krigets utbrott. Studerat pianospel i Helsingfors 1870-75 för Faltin, Svärdsjö samt Stein. Genomgått kl. 2-6 i Helsingfors privatlyceum 1871-76. Debuterat som solist i Helsingfors 1875 vid symfonikonsert under Emanuel. Studerat vid konservatoriet i St. Petersburg 1876-79 för van Ark, Leschetitsky samt Brassin, i Wien 1880-84 för Leschetitsky. Förste lärare i pianospel vid musikinstitutet i Helsingfors 1882-84, varvid konserterat i Finland, Tyskland samt Baltikum. Lärare i pianospel vid konservatoriet i Stuttgart 1885-86, professor i Karlsruhe 1886-93, Wiesbaden 1893-95. Återvänt till Helsingfors 1895 där verkat som musikrecensent vid "Huvudstadsbladet" och konserterande pianist. Emigrerat till Förenta Staterna 1897 där verkat bl.a. vid Kidd-Key Musical Academy i Sherman, TX (1897-1900) och Southern Methodist University i Dallas, TX (1916-29), Chicago Musical College och Busch-konservatoriet i Chicago, IL samt Institute of Musical Art i New York, NY (tills. 1900-16). Hedersledamot av Mickwitz-sällskapet i Dallas. Efter sin pensionering 1929 återvänt till Finland. Komponerat "Preludes" (1882), "Deux morceaux" (1890), "Impromptu" (1890), "Deux romances pour piano" (1892), "Polonaise de concert" och "Etude de concert pour piano" (1895), m.fl. jämte ett flertal otryckta verk, bl.a. en konsert för piano och orkester. D. 11.2.1938 i Helsingfors och utgick ättegrenen på manslinjen med honom. - Ogift.
2. Elisabet (Lisa), f. 26.8.1860. Barnträdgårdslärarinna. D. 13.3.1940 i Helsingfors. - Ogift.
2. Gerda,22 f. 4.5.1862. Författarinna, även under pseudonymen "Hans Reinhardt". Utg.: "Solglöd och andra skizzer" (1885), "Vid slutet" (1885), "Mässling" (1886), "Omvändelse" (1887), "Ett giftermål" (1889), "Kärleken" (1892), m.fl. D. 19.2.1948 i Helsingfors. - Ogift.
2. Felix Andreas Fürchtegott,23 f. 26.4.1865. Student (nyl.) i Helsingfors 1885. Korrekturläsare vid "Hufvudstadsbladet" 1885. I krigstjänst som underofficer vid 95., Krasnojarska, infanteriregementet i Helsingfors 1886. Avsked 1887. Tf. biträde vid Järnvägsstyrelsens kilometerkontor 1887. Besökt Köpenhamn 1888. Flyttat till Stockholm 1891 där affärsman. Svensk undersåte 1900. Emigrerat till Förenta Staterna 1905 där fastighetsmäklare i Everett, WA, från 1917 i Seattle, WA. D. 13.7.1935 i Seattle. - Gift 1) 29.9.1895 i Stockholm med Gurli Josefina Charlotta Andersson,24 f. 9.6.1875 i Stockholm, d. .7.1918, dotter till faktorn Nils Andersson och Josefina Albertina Carlson. 2) med Elsie N.N., som levde 1935 i Seattle.
2. Paul, f. 5.11.1866, d. 14.4.1870 i Helsingfors.
2. Ebba Rosalia, f. 30.6.1868, d. 29.3.1949 i Helsingfors och utgick ättegrenen h.o.h. med henne. - Gift 24.10.1893 i Helsingfors med överrevisorn vid postverket, revisionsrådet Karl August Fogelberg, f. 15.10.1869 i Pargas, d. 2.4.1943 i Helsingfors.
2. Eva Maria Magdalena, f. 10.11.1873, d. 27.6.1875 i Helsingfors.

Noter

[1] v. Hansen, Stammtafeln nichtimmatrikulierter baltischer Adelsgeschlechter I (1933), s. 28 ff., i synnerhet 31 och 47.

[2] v. Hansen, a.a. I, s. 28 (ingressen), 48. von Essen, Genealogisches Handbuch der oeselschen Ritterschaft (1935), s. 543 ff. Dessa sonsöner, generallöjtnanten Fredrik Julius Emanuel (1807-1870) och generalen av infanteriet Otto Rudolf Alexander (1815-1882), inskrevs 1849 på det Öselska riddarhuset med namnet von Minckwitz. Den öselska grenen har utslocknat.

[3] Sonsönerna till stamfadern för grenen Leal, redaktören och diktaren Kristof Fredrik Karl (1850-1924) och advokaten Karl Robert (1860-1899), inskrevs 24.6.1898 på det Estländska riddarhuset med namnet von Mickwitz. v. Hansen, a.a. I, s. 28 (ingressen), 32.

[4] Sonen till stamfadern för grenen Wesenberg, statsrådet Konstantin (1807-1864), inskrevs 16.6.1845 i den petersburgska adelsmatrikeln med namnet von Mickwitz. v. Hansen, a.a. I, s. 28 (ingressen), 33.

[5] Stamfadern för grenen Marien-Magdalenen, kyrkoherden Didrik Georg (1778-1846), erhöll 12.4.1840 ärftligt ryskt adelskap med namnet von Mickwitz. v. Hansen, a.a. I, s. 28 (ingressen), 37. von Mühlendahl, Die baltischen Ritterschaften (1953), s. 87 f. v. Glasenapp, Baltisches Wappenbuch (1980), s. 112 (vapen von Mickwitz).

[6] v. Hansen, a.a. I, s. 28 (ingressen), 31.

[7] v. Hansen, aa. I, s. 35.

[8] v. Hansen, a.a. I, s. 36 f. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1942), s. 195 f.

[9] Granfelt, Finlands ridderskaps och adels vapenbok (1888), s. 25, 60 (vapen von Mickwitz, von Minckwitz). v. Hansen, a.a. I, s. 36 har datum 19.12.1876. Carpelan, a.a., s. 195 (ingressen).

[10] v. Hansen, a.a. I, s. 36 har datum 17.7.1876. Carpelan, a.a., s. 195 (ingressen).

[11] v. Hansen, a.a. I, s. 45.

[12] v. Hansen, a.a. I, s. 35, 45.

[13] Matrikel öfver Tekniska realskolans och Polytekniska skolans i Helsingfors samt Polytekniska institutets i Finland lärare och elever 1849-1897 (1899), s. 178. Heiniö, Matrikel öfver Polytekniska institutets i Finland lärare och elever 1898-1908 (1918), s. 150, 337. Landgren, Nyländska avdelningens matrikel 1869-1900 (1932), s. 511, 535: v. Hansen, a.a. I, s. 45. Gadd, Släktkalender III (1960), s. 187 ff. I Finland uppträdde dessutom Didrik Georg von Mickwitz (1845-1893) av grenen Marien-Magdalenen, som studerade vid Tekniska realskolan 1864-69, då han utdimitterades, hans broder Paul Ferdinand (1850-1896), som studerande vid samma skola 1871-76, men avgick utan avlagd examen samt brorsdottern Lea Lovisa Henrika (1888-1978), som stannade i landet och arbetade som keramikkonstnärinna vid Arabia i Helsingfors. Matrikel ... 1849-1897, s. 171, 396. v. Hansen, a.a. I, s. 38, 40, 41.

[14] Carpelan, a.a., s. 196.

[15] Gadd, a.a. III, s. 187 ff.

[16] Ätten von Minkwitz (= andra finska grenen) existerade 88/112 år medan den tredje finska grenen 1992 kunde fira 125-års jubileum i landet.

[17] v. Hansen, a.a. I, s. 35. von Essen, a.a., s. 451 ff. v. Schmidt, Einiges über die Familie Agthe, Agte und über die Herkunft des Namens (Baltische Familiengeschichtliche Mitteilungen) 1939, s. 38 ff. Deutsch-Baltisches biographisches Lexikon 1710-1960 (1970), s. 520 f. RA: Winterska samlingen.

[18] Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640-1868 (1911), s. 260. Dalström, Helsingfors lycei matrikel 1831-1889 (1953), s. 36. Autio, Studentmatrikel 1853-1868 (1971), s. 44. Mäkelä-Henriksson & Puupponen, Helsingin yliopiston väitöskirjat 1828-1977 (1978), s. 95. RA: Winterska samlingen.

[19] Vederbörandes dödsdag står icke upptagen i Helsingfors odelade församlings dödslängd. Familjen anslöt sig till stadens tyska församling vid dess grundande 1858.

[20] Matrikel ... 1849-1897, s. 175. Dalström, a.a., s. 61.

[21] Carpelan, Finsk biografisk handbok II (1903), sp. 1491. Vem och vad (1920), s. 293.

[22] Mörne, Lyriker och berättare (1939), s. 187 ff. Brages urklippsverk.

[23] Landgren, a.a., s. 261. Dalström, a.a., s. 92.

[24] Uppgiften om att hon avlidit i juli 1918 ingår i Landgren, a.a., s. 261, men har icke kunnat beläggas. Hon finns icke antecknad i dödslängderna i staten Washington (ej heller i Stockholm där hon var född), varför äktenskapet med von Mickwitz sannol. upplöstes före hennes död, måhända vid tiden för mannens överflyttning från Everett till Seattle 1917. Han ser ut att ha gift om sig även om inga uppgifter kunnat erhållas om det andra äktenskapet, ty vid sin död 1935 efterlämnade han - enl. dödsattesten - änkan Elsie Mickwitz, 1336 Franklin Street, Seattle, WA! Att Gurli = Elsie verkar föga troligt.

Bildtexter:

Vapen för baltiska (Estland, Ösel) adliga ätten von Mickwitz

Vapen för sachsiska adliga ätten von Minckwitz, baltiska (Ösel) adliga ätten von Minckwitz samt finska adliga ätten von Minkwitz n. 251.

De finska grenarna av baltiska adliga ätten von Mickwitz

Paul Joakim von Mickwitz (1812-1888). Foto Museiverket.


Genos 65(1994), s. 123-127

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Noter | Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1994 års register | Årgångsregister