GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Släkten Rosqvist: rättelser

Gudrun Lindroos

Utredningen av släkten Rosqvist från Pernå i Genos nr 3 för 1993 innehåller några små fel i tabell 6 (sida 117). Gunborg Mercedes Rosqvist (sedermera gift Palm) avlade barnträdgårdslärarinneexamen vid Ebeneserseminariet i Helsingfors år 1947 (inte 1941). Hennes syster Gudrun Mercedes Rosqvist gifte sig 4.1.1947 (inte 14.1.1946) med diplomingenjören Tor-Erik Lindroos, f. 6.7. (inte 6.9.) 1924.


Genos 65(1994), s. 189

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1994 års register | Årgångsregister